Video Foto Galeri Yazarlar
24.10.2017 - Salı

Mustafa SOYLU

KUL İNSAN

Ey! İnsanoğlu, bugün biz bizeyiz ve bizden bahsedeceğiz biraz. Sadece maddi yönümüzden değil elbette. Yoksa, -tabiri caizse- bütün kirli çamaşırlarımız dökülüverir ortaya.

9 Mart 2017 17:43
A
a
Rahman ve Rahim olan Allah (c.c)’ın adıyla.

Alemlerin Rabbi olan Allah (c.c)’a sonsuz kere hamd olsun. Yegane Önderimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v), Aline, Ashab’ına, Tabiin’e, Etba-i Tabiin’e ve bütün Müslümanların üzerine salat ve selam olsun.

Ey! İnsanoğlu, bugün biz bizeyiz ve bizden bahsedeceğiz biraz. Sadece maddi yönümüzden değil elbette. Yoksa, -tabiri caizse- bütün kirli çamaşırlarımız dökülüverir ortaya. Mesela, pis bir sudan yaratıldığımız, terleyince pis pis koktuğumuz, burnumuzda sümük; içimizde pislik taşıdığımız, tuvalette üç büklüm oturduğumuz geliverir aklımıza.

Ama manevi yönümüzdür bizi insan yapan. Yani ruhumuzla biz insanız. Öyle olmasa, ömrü mutfak ile tuvalet arasında geçen birinin, hayvandan farkı ne kalır değimli?

Şehid Seyyid Kutub (R.h) Fizilal-il Kur’an Tefsirinde bu durumu nede güzel açıklıyor;

‘’ Evet, İnsan şu dünyanın çoçuğudur. Onun toprağından çıkmış, onun toprağında hayatını sürdürmüştür. Ama yüce Allah (c.c)’ın insanın içine yerleştirdiği o ruh hariç.

Özü, iskeleti ve yiyecekleri ile topraktan bir parçadır ama, toprak nerede! İnsan nerede!
Şu basit ve bilinçsiz atomlar nerede; aktif ve algılayan, etkileyen ve etkilenen, ayakları yere basarken kalbiyle göklere yükselen, düşüncesiyle tüm maddenin ötesinde dolaşan mükemmel yaratık nerede.’’

Aslında, İslam dininin iki amacı vardır.
1-) Allah (c.c)’ı birlemek (TEVHİD)
2-) Ölüm sonrası dirilişin uhrevi hayatın ve o hayata bağlı mükafat, ceza ve diğer şeylerin ispatıdır.
Burada dikkatinizi 2. Maddeye yani öldükten sonra dirilmeye çekmek istiyorum.

‘’Öldükten sonra dirilmek’’ İnsanların inanmakta zorluk çektiği bir konudur.
En güzel cevabı Rabbim, hayat kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Hac Suresi 5. Ayeti kerimede vermekte; Ey insanlar! Öldükten sonra dirilmekten şüphedeyseniz, doğrusu biz sizi topraktan, sonra meniden yarattık, sonra alak’tan, sonra yaratılığı belirli belirsiz bir çiğnem etten yaratmış olduğumuzu size açıklıyoruz. Dilediğimiz belli bir süreye kadar Rahimlerde tutarız, sonra çoçuk olarak çıkarırız. Böylece yetişip ergenlik çağına varırsınız. Kiminiz ölür, kiminizde ömrünün en verimsiz ‘’rezil’’ çağına kadar görülürde bilirken bir şey bilinmez olur. Yeryüzünü görürsünde kupkurudur. Fakat biz ona su indirdiğimiz zaman yeryüzü kıpırdanır, kabarır, her çeşidden iç açıcı bitkiler verir.’’

Ashabı İkram’da zaman zaman bu konuyla ilgili, sevgili Peygambere soru sorduğu olmuştur. Bir gün Sahabe-i Kiramdan Ebu Rezin (R.a) ile Sevgili Peygamberimiz arasında şöyle bir diyalog geçer;

-Ey! Allah’ın Resulü, Allah ölüleri nasıl diriltir?
Allah’ın Rasulü de;
- Hiç kurak bir vadiye uğradın mı?
Ebu Rezin (R.a);
- Uğradım. Dedi.
Sevgili Peygamberimiz;
- Sonra tekrar uğradığında o yerin harekete geçip yeşillendiğini görmedin mi?
Ebu Rezin (R.a)’de;
- Gördüm dedi.
Allah Rasulu de O’na,
- İşte Cenab-ı Hakkın ölüleri diriltmesi bunun gibidir, dedi.

‘’Dosdoğru, Biz sizi topraktan yarattık’’ diye buyuruyor Rabbimiz.
İnsanın topraktan yaratıldığına dair iki delil söylemek gerekirse;

Birincisi: Kendi bedeni,
İkincisi: Bilimsel araştırmalar’dır.

Birincisini açıklamak gerekirse; İnsan bedenindeki elementler ile topraktaki elementlerin aynı olduğunu görürüz. Aluminyum, Demir, Kalsiyum, Çinko, Kükürt, Fosfor, Altın gibi…
Bunların arasında bir denge olmakla beraber, herhangi birinde bir eksiklik olması neticesinde hastalık zuhur eder.

İkincisi yani Bilimsel araştırmalar bazında olayı değerlendir isek; meni ve yumurta kandan oluşuyor, kan da yediğimiz besinlerden meydana geliyor. Besinler ise bitkisel ve hayvansal da olsa tamamı topraktan geliyor. Bunun anlamı topraktan yaratılmış olduğumuzdur.

Devamla ‘’Sonra meniden yarattık’’ diye buyuruyor. Rabbim, yani başlangıç noktası olan Hz. Adem ve Hz. Havva beraberliğine dikkat çekiyor. Bir bakıma Yüce Allah insandan, meniden yaratılış safhasını da araştırmasını istiyor. Tarık Suresi 5. Ayet-i Kerime’de ‘’Artık insan neden yaratıldığına ibretle bir baksın’’ diye buyuruluyor.
Bu araştırma neticesinde Bilim Adamının Bilimsel birtakım bulgulara ulaşması mümkün iken Cahilinde bakıp belki kibirden vazgeçmesi mümkün olabilir.

İnsan’ın hali bu iken eğer Araf Suresi 172. Ayet-i Kerime’de buyurulduğu gibi; ‘’Hani Rabbin Adem oğullarından, onların sırtlarından zürriyetlerini çıkarıp kendilerini nefislerine şahid tutmuş, ‘’Ben sizin Rabbiniz değilmiyim? (Demişti). Onlar da Evet, (Rabbimizsin), şahid olduk demişlerdi. (İşte bu şahidlendirme) kıyamet günü <Bizim bundan haberimiz yoktu> dememeniz içindi.’’ Sözüne sadık kalıp gereğince yaşayamadığı müddetçe hiçbir zaman maddi yönünden sıyrılamayacaktır.
Rabbim bizi hem maddi, hem de manevi yönüyle İNSAN olabilen KUL’larından eylesin. AMİN.

 

Haber var islah eder, haber var ifsad eder
************ Sponsor Reklam Alanı; ucuz uçak bileti al | Kek kalıpları |