Video Foto Galeri Yazarlar
17.2.2019 - Pazar

Şahımerdan SARI

SORULAR VE CEVAPLAR - 4

Değerli Alim Şahımerdan Sarı Hoca'nın kaleminden Kelime-i Tevhid ve Manası kitabında yer alan bölüm soru ve cevapları. ( 4. Bölüm)

5 Temmuz 2018 10:35
A
a
NisaButikAdana
SORU=46) Tevhid’i kabullenmekle kabullenmemek arasındaki farkı izah ediniz?
CEVAP=46) Bu kelimeyi kabullenmek ile kabullenmemek arasındaki fark yedi kat yerlerle yedi kat yerlerle yedi kat gökler arasındaki farktan daha büyüktür. Zira bu farklılık cennet ile cehennem arasındaki farklılık gibidir.

SORU=47) Tevhid davası ve canları ve malları vermek ilişkisini izah ediniz?
CEVAP=47) Bu kelimeyi gerçekten kabullenmenin anlamı bu uğurda çok çeşitli sıkıntı ve eziyetlere maruz kalmak, bütün dünyalıklardan fedakârlık yapmak ama bu kelimenin manası ve hükmünden taviz vermemektir.

SORU=48) Resul-i Ekrem (s.a.v)’in “Allah’tan başka bir ilah bulunmadığına şehadet getirinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum” hadisi şerifini izah ediniz?
CEVAP=48)Resulullah (s.a.v) Tevhid’in hâkim olması yolunda bizzat kendisi ve ilk iman edenler çok sıkıntı, eziyet ve işkencelere maruz kalmıştır. Birçok mü’min bu kelime uğrunda şehid olmuştur.

SORU=49) Kelime-i Tevhid’i anlatan 2 ayeti okuyunuz.
CEVAP=49) “Şüphe yoktur ki Allah benim ben. Benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl. Kıyamet mutlaka gelecektir. Herkes işlediğinin karşılığını görsün diye, neredeyse onu gizleyecek (geleceğinden hiç söz etmeyecek)tim.”
 (Taha Suresi: 14-15)

“Elif Lam Mim.Hayy ve Kayyum olan Allah’tan başka ilah yoktur”
                              (Al-i İmran Suresi: 1-2)
 
SORU=50) Ayet’el Kürsi’de ki manaları kısaca izah ediniz.
CEVAP=50) Bu ayet-i kerimede Allahu Teâla (c.c) zatı,sıfatları,isimleri ve fiilleri üzerine muazzam ifadei celileler bulunmaktadır. Esasen zerresinden kürresine kadar bütün kâinatı yaratıp kâinatı çekip çeviren müdebbiratını Yed-i Kudret’inde bulunduran yegâne güç sahibinin ancak Allahu Teâla (c.c) olduğu her akıl sahibi tarafından rahatlıkla idrak edilebilir.

SORU=51) Hz. Muhammed’e (s.a.v) inanmakla tevhid arasındaki ilişkiyi izah ediniz.
CEVAP=51) Hz. Muhammed (s.a.v) dinin temsilcisi ve gerçek merkez noktasını oluşturmaktadır.O’nu örnek almayan ve O’na dayanmayan bütün teoriler felsefi bilgi yığınından başka bir anlam ifade etmezler.Hz.Muhammed (s.a.v) Allah (c.c)’ın Resulü’dür.Son peygamberdir.Ve vefatından sonra da peygamberliği geçerlidir.

SORU=52) Hz. Muhammed (s.a.v)’e inanmayan geçmiş kavimler Müslüman olabilir mi?
CEVAP=52) Kur’an-ı Kerim’den önce nazil olan kitaplarda Hz. Muhammed (s.a.v)’den bahsedilmiştir.Hz.Âdem (a.s)’dan kıyamete kadar hiçbir kimse Hz. Muhammed (s.a.v)’in peygamberliğine inanmadan Müslüman olmamıştır.

SORU=53) Tevhid kaça ayrılır?
CEVAP=53) İki’ye ayrılır.Tevhid-i İlmi ve Tevhid-i İradi.

SORU=54) Tevhid-i İlmi nedir? İzah ediniz.
CEVAP=54) Kur’an-ı Kerim ayetleri ya Allahu Teâla’nın zatından, sıfatlarından, isimlerinden ve işlerinden haber verir ki buna Tevhid-i İlmi denir.

SORU=55) Tevhid-i İlmi kaça ayrılır ve bu konuda 2 ayetle örnek veriniz?
CEVAP=55) İki’ye ayrılır:
  1. Tevhid-i Halikiyet
  2. Tevhid-i Rububiyet 
“Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan sonra Arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah’tır. Bilesiniz ki; yaratmak da, emretmek de O (c.c)’na mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah ne büyüktür. Rabbinize yalvara yakara, gizlice dua edin. Şu bir hakikattır ki; Allah haddi aşanları sevmez. Yer(yüzün)de o, iyi bir hale getirildikten sonra da fesadcılık etmeyin. O’na ( Cenab-ı Hakka ) korkarak ve umarak, dua edin. Şüphe yok ki iyi hareket edenlere Allah’ın rahmeti çok yakındır.” (Araf Suresi: 54-56)

“Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz. Umulur ki, böylece korunmuş olursunuz. O (Rab) ki yeryüzünü sizin (ikamet ve istirahatiniz) için bir döşek, göğü (yüksek tavan ve kubbe gibi) bir bina yaptı. O (c.c) gökten su indirip onunla dürlü dürlü semerelerden (meyvalardan, mahsullerden) sizin için rızk çıkardı. O halde, kendiniz bilip dururken (yaratılan o şeylerle) Allah’a eşler koşmayın.”
(Bakara Suresi: 21-22)
SORU=56) Halık nedir?
CEVAP=56) Halık, yaratan demektir.

SORU=57) Halikiyet nedir?
CEVAP=57) Yaratıcılık ya da yaratıcılığa mensub olmak demektir.

SORU=58) Halikiyet Tevhidi nedir?
CEVAP=58) Yaratıcılığın birliğine delalet ederek kul için, yaratıcıyı tanıyıp birlemek demektir.

SORU=59) Halikiyet Tevhidinden bahseden 2 ayet okuyunuz?
CEVAP=59) “O halde yaratan yaratmayan gibi olur mu? Hala düşünmüyor musunuz? Allah’ın ni’metini birer birer saysanız (bu ne mümkün? Onu) icmal suretiyle bile sayamazsınız. Şeksiz, şüphesiz Allah çok yarlıgayıcı, çok esirgeyicidir. Allah (c.c), neyi gizler, neyi açıklarsanız bilir” (Nahl Suresi: 17-19)
“O (c.c), gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da (kendilerine) eşler yaratmıştır. Bu suretle çoğalmanızı sağlamıştır. O’nun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir görendir.” (Şura Suresi: 11)

SORU=60) İnsan, yaratılması ve çeşitli nimetler karşısında ne yapmalıdır?
CEVAP=60) Yaratılan tekvini nizama bakıp Allahu Teâla (c.c)’nın azametini ve Allah (c.c)’ın nazil buyurduğu kitabı okuyarak Allah’ın hükmüne teslimiyet göstermek de evveliyatla insanların hakkı olmalıdır.

 

Haber var islah eder, haber var ifsad eder
NisaButikAdana