Video Foto Galeri Yazarlar
24.10.2017 - Salı

Kübra YILDIZ

YOLCULUĞUMUZDAKİ MERHALELER -3

yazarımız Kübra Yıldız'ın kaleminden ''YOLCULUĞUMUZDAKİ MERHALELER 3'' -Dünya Hayatı-

24 Mayıs 2017 15:41
A
a
Dünya Hayatı

Bismillahirrahmanirrahim
 
‘’Ey Rabbimiz bize hem dünyada hem de ahirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.’’(Bakara 201)

Hamd âlemlerin Rabbi yaratan yöneten rızıklandıran imtihan sahası olan dünyaya ve hayatına hükmeden ve bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah (c.c) mahsustur. Salât ve selam dünya hayatımızın lideri örneği yol göstericisi olan Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) e âline ve ashabına gayesi Allah’ın rızası derdi Allah’ın davası olan bütün mümin ve müminelerin üzerine olsun inşallah.

Dünya nedir? İnsan fani ve geçici olan şeylere karşı nasıl bir durum ayarlaması yapmalıdır? Hem insan, bu dünyaya niçin gelmiştir ve nereye gitmektedir?
‘’Dünya’’ kavramı ahiret ve ahiret karşılığı olarak ‘’hayatüd-dünya-yakın hayat’’ anlamındadır. Bu kelime Kuranda çok sık ve ahiretten veya ölümden önceki sıfat olarak geçmektedir.

Kuranda kötülenen eleştirilen yer küre olan dünya değil ‘’hayat’’ anlayışıdır. Yerilen bu hayat anlayışı da sana Rabbini unutturan, sözünü unutturan, yaratılışının  gayesini unutturan, dünyanın bir imtihan yeri olduğunu unutturan ahireti hesaba katmayan bir hayat anlayışıdır.

İslam dünya hayatına ahiret hayatının tarlası olduğu için önem verir. Bundan dolayıdır ki insanın bu dünyadaki davranışlarını kuran ve sünnete göre şekillendirmesini ister. Bu dünyanın bir imtihan yeri olduğu unutulmamalı bahşedilen bu hayat gereği gibi değerlendirilmelidir. ‘’Ateşin başında durdurulduklarında ah ne olurdu geri döndürülsekte Rabbimiz ayetlerini inkâr etmeyip, müminlerden olsaydık.’’ (Enam 27). Dünya amaçsız ve boş yere yaratılmamıştır. ‘’Biz; yeri ve ikisinin arasındaki şeyleri, oyun eğlence olsun diye yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik onu kendi katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık böyle yapardık.’’ (Enbiya 16-17). Dünya hayatı aldatıcıdır. ‘’Ey insanlar! Muhakkak ki Allah’ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi sakın aldatmasın o aldatıcı şeytanda Allah hakkında sizi kandırmasın.’’ (Fatır 5)

İçinde bulunduğumuz dünya din yolunun konaklarından bir konak, Allah’a giden yolda bir uğrak ve yolcuların azıklarını almaları için çölün başlangıcında kurulmuş bir pazardır. Durum böyle olunca, kul kendi saadeti için bir şeyler hazırlamalı. Yaşarken ebedi hayatı için bir şeyler kapmalıdır.
Ali ibn Ebi Talib dünyayı şöyle tarif eder: ‘’Dünya göçüp gitmektedir, ahiretin yüzü ise bize dönüktür. Her birinin kendine has çocukları vardır. Siz ahiret çocukları olunuz, dünya çocukları olmayanız. Bugün amel vardır; hesap yoktur, yarın hesap verilecek, amel yapılmayacaktır.’’
Yahya b. Muaz Razi şöyle der: Dünya âlemlerin Rabbi Allah’ın ekim yeridir. Oradaki insanlarda ekindir. Ölüm ekinin orağıdır. Ölüm meleği harman sahibidir. Kabirde harman yeridir. Kıyamet  günü ise, o ekinin kaldırılıp toplandığı yerdir. Cennet ve cehennem ise, onların durumuna göre konacak yerdir. Bir kısmı cennete bir kısmı da cehenneme girecektir.

 Bu durumda akıllı kimse ahiret için çalışmalı, ihtiyacı dışında aşırı şekilde dünya ile meşgul olmamalıdır. Hele ona kalbini hiç bağlamamalıdır. Dünya hayatının bitmeyeceğine  aldanmak insan için sıkıntıların başlangıcıdır. İmtihanın unutulmasının temel sebeplerindendir. 
Allah (c.c) dünya hayatının faniliğine ve dünya hayatının çekiciliğine aldanmanın insana açmış olduğu sıkıntıyı şöyle anlatmaktadır. ‘’Menfaat ve aldatma bakımından bu dünya hayatının benzeri, gökten indirdiğimiz bir yağmur gibidir. O su, yer bitkilerine karışır. Öyle bitkiler ki insanlarda yer hayvanlarda yer. Bundan sonra yeryüzü süsünü alır; ziynetini takınır. Dünya ehli sanır ki, ona tam sahip olmaya güçleri yeter. Bu iş böyle sürüp giderken, aniden bir gece veya gündüz helak emrimiz gelir. Sanki o debdebeli hayat, dün hiç olmamışa benzer. İşte, düşünmesini bilen kavme ayetlerimizi böyle açıklarız.’’ (Yunus 24)

Yaşadığımız dünya fanidir. Ölümle son bulacaktır. Ahiret hayatı ise bakidir. Ölümle başlayıp ebediyen devam edecektir. Bitmeyen ebediyen devam edecek hayatta ise geçici hayatın hesabı sorulacaktır. Dünya hayatında bizlere verilen her şey imtihan içindir. Dünya imtihan gereği çekici kılınmıştır. Allah (c.c) bir ayette şöyle buyuruyor:  ‘’İnsanların hangisinin daha güzel amel yaptığını deneyelim diye şüphesiz biz yeryüzündeki şeyleri ona bir ziynet yaptık.’’ (Kehf 7). Diğer bir ayette ise ‘’Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala akıllanmayacak mısınız?’’ (Enam 32)
Dünya hayatının geçiciliğine oyun ve eğlencesine aldananlar, Allah’ı ve ahireti unutanlar kaybedenlerden olmuşlardır. Bu aldanışa düşmeyenlerin sonu ise huzur ve saadet olmuştur.

Hz. İsa (r.a) mukaşefe halinde dünyayı bir kadın şeklinde görüp ‘’Kaç kocan vardır?’’ diye sordu. Dünya cevap verip ‘’Kocalarım sayısızdır.’’ Dedi. İsa ‘’Onlar hepsi seni boşadılar mı yoksa öldüler mi?’’ dedi. Dünya ‘’Ne boşadılar nede öldüler. Hepsini ben öldürdüm.’’ Dedi. İsa ‘’Bu ahmaklara bak hayret ki, senin başkalarına ne yaptığını gördükleri halde, sana rağbet edip senden ibret almazlar.’’

Allah (c.c) Kuranda buyurduğu gibi insanoğlu, çarçabuk geçen dünya hayatını sever ve ahireti geride bırakır. ‘’Doğrusu insanlar, çabuk elde edilen dünya nimetlerini severlerde ağırlığı çekilmez günü arkalarında bırakırlar.’’ (insan 27)

Dünyaya aldananlar dünde vardı bugünde var. Bu hayatın aslı insanın bir garip yolcu gibi dünyada yaşamasıdır. Allah (c.c) Kehf Suresi 46. Ayette şu uyarıyı yapmaktadır  ‘’Mallar ve evlatlar, dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak Salih ameller ise Rabbinin katında, sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır.’’ Buyurmaktadır.

Dünya ve içindekilerin gelip geçici olduğunu bir sınama ve bir imtihan aracı olduğunu bilen ve böyle inanan bir insan, bu bilgisini bu imanını kuru bir iddiadan, içi boş ve vicdani inanç kofluğundan çıkartıp olması gereken yere alemlerin Rabbi olanın, dünya ve ahiretin sahibi olanın istediği yere, hayatın tam ortasına oturtturmak zorundadır. Dünya hayatı çok kısa ahiret ise ebedi kişi bu ikisi arasındaki farkı iyi düşünüp ona göre hazırlanmalıdır.
‘’Dünya için çalışmak kolay dünyadan kurtulmak zordur.’’ (Fudayl b. İyad)

Allah (c.c) bizleri hayatın ve  vaktin kıymetini bilen ve değerlendiren kullarından eylesin. ÂMİN…
SELAM VE DUAYLA

Haber var islah eder, haber var ifsad eder
************ Sponsor Reklam Alanı; ucuz uçak bileti al | Kek kalıpları |