Video Foto Galeri Yazarlar
19.3.2019 - Salı

Afgan Halkının Acıları Ve Medyanın Düşman Davranışları

Okunma: 2293
AFGANİSTAN 27 Mart 2018 12:20
Videoyu Aç Afgan Halkının Acıları Ve Medyanın Düşman Davranışları

Afganistan İslam Emirliği Taliban Hareketi ‘Afgan halkının acıları ve medyanın düşmanca davranışları’ başlıklı yeni bir açıklama yayınladı.

Açıklama şöyle:

“Afganistan’ın Amerika tarafından işgal edilmesinden bu yana yaklaşık on yedi yıl geçti ve bu, bir yandan çağdaş Amerikan tarihinin en uzun savaşı oldu ve diğer yandan da ülkemiz ve kitleleri için kalıcı bir felaket ve endişe kaynağı oldu.

Bu dengesiz savaşta, her türlü gelişmiş silah ve bombalar, vahşi Amerikan işgal güçleri ve onların yerel paralı askerleri tarafından ezilen Afgan halkına karşı kullanılıyor. Yabancı işgalciler ve kukla hükumet tarafından rastgele bombardımanlarda masum insanların öldürülmesi, işkence ve hapsedilmesi, ayrım gözetmeyen drone saldırıları, acımasız gece baskınları ve hedef gözetmeksizin füze saldırıları günlük düzen haline geldi.

Dünyanın herhangi bir yerinde, çaresiz kitlelerin böylesine trajik bir durumdan muzdarip olması halinde, onların sefalet ve ıstırabı kaçınılmaz olarak medya kuruluşlarının yayınlarına çok fazla yansıyor. Masum insanların acılarını dış dünyaya özel araştırmacı ve belgelenmiş raporlarla göstermek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırlar, böylece savaş suçlarının faillerinin hüzünlü doğasını ve yüzlerini ortaya çıkarırlar.

Ancak yabancı işgalcilerin tüm zulüm ve acımasızlıklarına rağmen Afganistan’da durum oldukça farklı. Burada, geçtiğimiz on yedi yıl boyunca Amerikan işgalcilerinin ve dahili paralı askerlerinin rastgele bombardımanında ve vahşi baskınlarında kaç sivilin şehit edildiği, yaralandığı veya sakatlandığı konusunda medya tarafından derinlemesine bir araştırma yapılmamıştır.

Medya tarafından, çok sayıda yapılan hava saldırısında köylerde, mezralarda ve diğer uzak alanlarda kaç masum insanın acı çektiğine dair herhangi bir haber bulunmuyor.

Acımasız gece baskınlarında sivil halk nasıl işkence gördü ve acı çekti!

Ve ne kadar masum insan şüpheye dayalı olarak aylarca ve yıllarca hapsedilir, Bagram ve Pul-i-Charkhi’nin kötü hapishanelerde gözaltında tutulur.

Eğer bu ülkenin medyası ulusal çıkarları için gerçekten samimi ve kendi kitlelerine ve ana vatanlarına sadıklarsa, o zaman mağdur olan milyonlarca Afgan kitlesinin sefaletlerini ortaya çıkararak işlerini sınırların ötesine yaymaları gerekir.

Arama operasyonları adı altında nakit ve diğer değerli eşyalarını yağmaladıkları evlere giriyorlar. Sivil evler ayırt edilmeksizin havan topları tarafından vuruluyor. Sıradan insanlar yollarda engellenip ve aşağılanıyorlar. Şerefli halk, akademisyenler ve toplumun yaşlıları, terörizm bahanesiyle gözaltında tutuluyor.

Yukarıdaki suçların yanı sıra, kırsal bölgelerdeki sivil çarşılar, klinikler ve medreseler, dahili paralı askerler tarafından ayrım gözetilmeksizin imha edilmektedir. Köylerde elektrik yok. Herhangi bir restorasyon veya rehabilitasyon çalışması özellikle Afganistan İslam Emirliği tarafından kontrol edilen alanlarda kasıtlı olarak hedeflenmiş ve yıkılmıştır.

İslami Emirlik tarafından kontrol edilen bölgelerde yaşayan Afgan sivil halkının büyük çoğunluğu, vahşi Amerikan işgalcilerinin günlük operasyonlarında acımasız operasyonlarda sürekli olarak işkence görüyor; mülk ve varlıklar yok ediliyor ve hayatın temel ihtiyaçlarından yoksun bırakılıyorlar. Fakat ne yazık ki, yukarıdaki tüm zulümlere ve gaddarlıklara rağmen, yabancı işgalci güçlerin sağladığı çoğu dahili ve harici medya kuruluşu tarafından sadece bu iletişim ve makaleler yayınlanmaktadır.

Uluslararası ve yerel medya, mesleğine ve vicdanlarına karşı gerçekten sadık ve samimiyse, vahşi yabancı işgalcilerin ve dahili paralı askerlerinin işledikleri vahşetleri ve suçları Afgan kitleleri tarafından yakından gözlemlenmesi ve tarafsız bir şekilde araştırılması onların sorumluluğundadır. Dünya toplumu teröre karşı savaşın gizliliği içinde işlenen acımasızlıkları ve zulümleri böylece anlayabilir. Batı demokrasisinin taraftarları ve ithalatçıları tarafından Afgan halkının baskı ve ıstırapları artık karanlığa gömülmemelidir.

Afganistan İslam Emirliği, tüm medya kuruluşlarının, ezilen Afgan kitlelerinin acılarını ve işkencelerini doğru bir şekilde yansıtarak bu konuda sorumluluklarını yerine getirmelerini istemektedir.

Raporlarını yalnızca yabancı işgalciler ve onların iç saldırıları, vahşi taarruzları, gece baskınları ve diğer sivil katliamları hakkında yayınlanan resmi bildiriler ve tebliğlerle sınırlandırmamalılar.

Medya, hüküm süren koşulları bağımsız olarak değerlendirmeli ve kendi gözleriyle gözlemlediği ve göz önünde bulundurulmayan Afgan kitlelerinin devam eden sefaletlerinin gerçek resmini aktarmalıdır.”

Kaynak : Asyanınsesi

Haber var islah eder, haber var ifsad eder