Video Foto Galeri Yazarlar
18.11.2017 - Cumartesi

AFGANİSTAN İSLAM EMİRLİĞİ LİDERİ ŞEYH HEYBETULLAH AHUNDZADE BAYRAM MESAJI YAYINLADI.

Okunma: 4370
AFGANİSTAN 11 Eylül 2016 12:33
Videoyu Aç AFGANİSTAN İSLAM EMİRLİĞİ LİDERİ   ŞEYH HEYBETULLAH AHUNDZADE  BAYRAM MESAJI YAYINLADI.

Afganistan İslam Emirliği (Taliban) lideri hadis âlimi Şeyh Heybetullah Ahundzade bayram mesajı yayınladı. “Müminlerin Emiri’nden bayram mesajı” başlığıyla al-Emarah’da yayınlanan beyanatta, Amerika’ya ve yerli işbirlikçilerine, Müslüman halka ve mücahidlere ayrı ayrı seslenen Şeyh Hibetullah, düşmana çalışan Afganlara da tövbe edip Taliban saflarına katılma çağrısı yaptı. Sizl

Allahuakbar Allahuakbar Allahuakbar La ilahe illallah Allahuakbar Allahuakbar Velillåhilhamd

İslam’ın ve imanın lütfu ile bize ayrıcalık tanıyarak; kitapların en yücesini, Rasullerin en iyisini bize gönderen ve şeriatının en iyisi ile bize hükmeden Allah’a hamd olsun. Tüm övgüler Allah’ındır. Tüm iyilikler O’nun elindedir ve tüm işler ona döndürülür. O dilediği ve seçtiği her ne olursa olsun yaratandır. Bizim ise seçim hakkımız yoktur. Bu dünyadaki ve ahiretteki tüm övgülerin yanı sıra Zafer de Allah’ın olacaktır. Hepiniz O’na döndürüleceksiniz.
Şehadet ederim ki; Allah’tan başka ilah yoktur. Allah tektir ve ortağı da yoktur. Ve yine şehadet ederim ki; Muhammed (s.a.v.) O’nun kulu ve elçisidir. Ki O, vahyi iletti, yükümlülüğünü yerine getirdi, ümmete tebliğ etti ve gerektiği gibi Allah yolunda savaştı.
Sålåt ve selåm O’nun ve neslinin, iyi ve dürüst olanların ve azhåbının ve takipçilerinin ve kıyamete kadar onun izinden hakkıyla gidecek olan herkesin üzerine olsun. Devamında söylemek isterim ki:

Yüce Allah buyurdu ki;
Kevser Sûresi (2) : O hâlde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

Dünyanın her köşesinde iman etmiş kız kardeşlerim, erkek kardeşlerim ve inanan yurtdaşlarım,

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

Sizlere sağlık, mutluluk ve refah dileyerek, mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle tebriklerimi sunarım. Allah (cc) tüm ibadetlerinizi, kurbanlarınızı, hayır ve Allah (cc) rızası için yapmış olduğunuz tüm amellerinizi kendi katında kabul etsin.

Mübarek Kurban Bayramı kutlamasının yanı sıra, Mücahidleri tebrik etmek istiyorum. Özellikle, yüce Allah’ın cihad ehline bahşettiği; O’nun lütfu ve yardımı ile, mücahidlerin kendini feda etmesiyle ve insanların da desteği ile ve düşmanın ağır hava saldırılarına, yabancı birliklerin akın etmesine ve farklı taraflardan gelen bombardımanlara rağmen kazanılan son zaferlere katkısı olan Hakk yoldaki mücahidleri tebrik ediyorum. Şu anda ülkenin farklı illerindeki birçok ilçe ve bölge düşmandan temizlenmiş durumda. Allah’a hamd olsun ki; Taliban’ın beyaz sancağı oralarda dalgalanıyor.

Mücahid kardeşlerim,

İşgalin ilk yıllarında yükümlülüğümüz düşmana karşı mücadele etmekti lakin şimdi ülkenin birçok bölgesinde kontrolü sağladığımız için, şimdi 15 yıldır devam eden cihadın meyvelerini toplamanın ve cihadın gayesini tamamlamanın zamanıdır: Allah’ın toprağında Allah’ın ilåhi Şeriatını uygulamak, adaleti tesis etmek; istikrar ve güvenliği sağlamak; sınırları korumak, halkın can, mal, şerefini muhafaza etmek ve vatandaşların Allah tarafından verilen tüm haklarını savunmak.

Askeri Komisyon yetkilileri, valiler, adli mahkeme personeli, il komisyonları, ilçe yöneticileri ve (silahlı) birimlerin komutanları ve sivil komisyonların tüm üyeleri, güvenlik ve adalet, Şeriat’ın uygulanması, verimli yönetim, dini ve sosyal eğitim, yollar, köprüler, sağlık hizmetleri, içme suyu, tarım ve ticaret ve diğer kamu işleri ve kamu yararına olan diğer hizmetlerin tanıtımı ve bakımı konularına özellikle dikkat etmelidir.

İnançlı insanlarımızın Şeriat egemenliği gölgesinde parlak, mutlu, yeterli ve müreffeh bir hayat sürmeye öncülük etmek ve barış ortamı içinde rahat bir nefes alabilmeleri için kamusal alanlara zarar veren kimseleri durdurun.

Büyük mahkemede başarıya ulaşmaları için mücahidlerimizin özellikle dikkat etmesi gereken noktalar:
*Tam anlamıyla Allah (c.c.) için ve Allah (c.c.) yolunda amel edin.
*Herkesin kendisini takva süsleriyle bezemesi gerekir; genç olsun, yaşlı olsun.
*Mübarek Cihadın yükümlülükerini gerçekleştirmenizi sağlayan Allah’a (cc) hamd etmeye devam edin;
*Adil olun ve hayr işleyin.
*Kibir, şımarıklık, günah ve hainlikten vazgeçin. Etnik köken, coğrafya, dil ve ayrımcılığa dayalı herhangi bir önyargıdan uzak durun.
*İmtiyaz için ölçünüz sadece takva ve teslimiyet olmalıdır.
*Kendi aranızda güven ve kardeşlik ortamı yaratın ve aranızda güvensizliğe sebep olacak eylemlerden kaçının.
* Mücahid kardeşlerimiz kötülükleri engellemeli ve fazileti artırmanın yükümlülüklerini terk etmemelidirler. Namazlarınızı cemaatle kılın ve kamu hazinesine zarar vermekten vazgeçin.
* Şehit ve mahkûmların aileleri ve çocuklarının bakımını elinizden gelenin en iyisiyle üstlenin.
*Sevgili, nazik ve merhum liderleriniz olan Molla Ömer ve Molla Mansur’un Şeriat temelli davranışlarını unutmayın ve titizlikle onların yolunda sebat edin.
Bunu dini hizmet olarak ve insanlara refah ve huzur sağlamak için önemli bir gaye olarak düşünün çünkü insanları sıkıntılarından kurtarmak Allah’ın mübarek peygamberi (s.a.v.) nazarında en çok sevilen ameldir. Ibn Ömer (Allah ona rahmet etsin) rivayet etti ki: “Peygamber a.s dedi ki: Allah’in en sevgili kulu insanlara faydalı olandır. Allah için en sevgili olan, bir Müslümanı mutlu eden ya da bir sıkıntısından kurtaran veyahut borcundan vazgeçendir ya da açlığını giderendir. Benim için bir mümin kardeşimin ihtiyacını görmek için yürümem bana, şu mescidde (Mescid-i Nebide) oturup bir ay itikâfa girmekten daha sevimlidir.”

Mücahid kardeşlerimiz şu anda saflarını temizlemeye odaklanmalıdırlar. Vicdansız, kötü şöhretli, rahatına düşkün ve paraya tama eden ve ahlaksız kişilerin saflarınızda kalmasına izin vermeyin. Onlar yaramaz insanlardır. İnsanların sıkıntıya uğramaması için gerekli olan budur.
Mücahidlerin, izzet sahibi dini ve manevi liderlerle, etkin aşiretler ve hissiyat sahibi dindar kişiler ile etkileşimi sürdürmeleri gerekmektedir. Onların görüşlerini dikkate alın ve tecrübelerinden ve nasihatlerinden faydalanın. Askeri eğitimin yanı sıra, Mücahidlere insanlara nasıl davranmaları gerektiğini, sivil kayıpları nasıl önleyeceklerini, adaleti nasıl koruyacaklarını ve halkın sevgisini ve güvenini nasıl kazanacakları hususunda da eğitin. İnsanların hakları ve itibarları ile ilgili zaman zaman onları bilgilendirin. Mücahidler, yozlaşmış Kabil İdaresi saflarından ayrılan ya da gözaltında olanlara da iyi davranmalıdır.

Davet ve Rehberlik görevini yürütmek üzere Mücahidler kardeşlere talimat verdim. Cihadî operasyonları sürdürmeye ek olarak, düşman saflarına meyledenlere odaklanın. Bu amaçla, Mücahidler, Davet ve Rehberlik Komisyonu personeli, Kültür ve Medya İşleri personeli, yazarlar ve ilim sahipleri, mücahidlerin ve yetişmekte olan neslin eğitiminin yanı sıra, düşman saflarında bulunanlar arasında bu mesajı yaymak, farkındalık yaratmak ve işlerine tam olarak dikkat çekmelidirler. Ve böylece onlar Cihad saflarının başarısını ve hakkaniyetini anlayacaklar, İslåmi ve şanlı tarihlerinin farkına varacaklar, boyun eğdirme illetini tanıyacaklar ve işgalci saflarında kalmanın zararlı ve yıkıcı olduğunu daha fazla kavrayacaklar.

Biz İslam Emirliği’ne destek olan veya bu cihadi oluşuma güvenen, dünyanın her köşesindeki tüm bu hayırlı insanlara, davamızı destekleyen ve doğrulayan veya en iyi görüşlerini bizimle paylaşan ya da bize sempati duyan ve Molla Ömer ve Molla Mansur’un vefat dönemlerinde başsağlığı dileyen (Allah onlara rahmet etsin) tüm bu onurlu din adamları ve yazarlara minnettarız. Yüce Allah’ın onları hayırla mükâfatlandırmasını diliyorum.

Bizzat kendim Mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle yabancı işgalcilerin askeri ve sivil sektörlerinde çalışan tüm Afganlara bir an için kendi duruşları üzerinde düşünmeleri ve vaziyetlerini anlamaları için çağrıda bulunuyorum zira Amerika ve müttefikleri tarafından Afganistan’ın işgal edilmesi, kâfirlerin İslam ümmetine karşı sürdürdüğü küresel savaşın bir parçasıdır. Amacı gerçek İslam sistemlerini yerinden söküp iktidar koridorları oluşturarak eğitilmiş varislerine, bu İslam topraklarında İslam karşıtı yasaları, düşünce ve dogmaları ve gelenekleri yaymak için yardımcı olmaktır. Bu nedenle işgalci saflarında varlık göstermelerinin tehlike boyutunu kendi pozisyonları üzerinde çok derin bir şekilde düşünmeleri gerekmektedir. Kâfir işgalcileri desteklemek şüphesiz yüce Allah’ın ve peygamberinin buyruğu ile çelişmektedir.

Yüce Allah buyuruyor ki;

Nûr Sûresi (63): “Artık onun emrine muhalefet edenler, başlarına bir belânın gelmesinden veya elem dolu bir azaba uğramaktan sakınsınlar.”

Bizim İslam ülkelerine ve dünyadaki tüm özgürlük sevdalısı insanlara mesajım uzaktan şudur ki; bizim mücadelemiz ne gayri meşru bir mücadeledir, ne de yasadışı amaçlara yönelik bir isyandır, ne de herhangi bir İslami dayanak olmadan sadece duyguların bir ifadesidir. Aksine bizim ülkemiz işgal edilmiş; tanklarla, topçu bombalarıyla, hava saldırılarıyla, dinimize ve bağımsız yaşamaya ve bağımsız düşünceye gönül veren insanların isteklerine karşı, İslami olmayan, kendine boyun eğdiren alternatif bir rejim dayatılmıştır. İslami sistem ve ülkemizin bağımsızlığı, bizim insanlık ve dini hakkımızdır. İslam ülkeleri ve dünyadaki tüm özgürlük sevdalıları üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirerek ve ezilen halkımızın desteğiyle bu sorumluluk gereği mazeretimizi kabul etmelidirler.

Afganistan İslam Emirliği, askeri yaklaşımdan ayrı olarak, Afganistan sorununu çözme amaçlı diplomatik çabalarını sürdürmektedir; bu amaç doğrultusunda dünya ve ilgili kuruluşlarla ilişkilerin sürdürülmesi için Siyasi Büro tayin ettik. (Barışçıl ve diplomatik çabalar için) Dünya ile ilişki halinde olmak ve onların sorularını cevaplamak istiyoruz ve böylece onların da endişeleri hafifleyecektir ve gelecekte ülkemizi diğer zararlı etkenlerden koruyacağız ve başkaları ülkemize zarar veremeyecek.

Biz, en güçlü ifadelerle dünyanın birçok yerinde Müslümanlara karşı işlenen vahşetin her türlüsünü kınıyoruz, özellikle de Suriye’de tek bir isim ve başka isimler altında Müslümanların bombalanmasını kınıyoruz. İnsanların evleri, camiiler, eğitim ve sağlık merkezleri yerle bir edilmiş durumda. Dünyanın her köşesinde bulunan, bu vahşetin önlenmesi için seslerini yükselten özgür bir bilince sahip insanlara sesleniyoruz; mazlum insanlara karşı yapılan tüm bu haksızlıklar ve zorbalıklara eğer son vermezlerse sonrasında herkes zararlı çıkacaktır. Çünkü bir tarafta zalimler tüm güçlerini kullanarak vahşetlerini devam ettirirken diğer yanda mazlum kurbanlar o sefil halden kurtulmak ve intikam almak için her türlü yola başvurmaktadır. Ve bunun sonucu olarak da dünyanın güvenliği kaybolabilir.

Son olarak zengin ve hayırsever hanım ve erkek kardeşlerimize, kurbanlarını şehitlerin, mahkûmların, engelli ve yetimlerin, hakikat kalesinin mücahidlerinin aileleri ve onların çocukları ile paylaşmalarını ve ellerinden geldiği kadar onlara yardım etmelerini mübarek Kurban günlerinde ısrarla tavsiye ediyoruz.

Sizleri Allah’a emanet ediyorum.

Müminlerin Emiri Şeyh Hibetullah Akhunzade
İslam Emirliği Lideri
7 Zilhicce 1437
9 Eylül 2016

Kaynak : ummetislam

Haber var islah eder, haber var ifsad eder