Video Foto Galeri Yazarlar
18.3.2018 - Pazar

Arakan için El Kaide Merkez Komutanlığı Askeri Eğitimlerin Tamamlanması Çağrısında Bulundu

Okunma: 4195
ARAKAN 13 Eylül 2017 16:02
Videoyu Aç Arakan için El Kaide Merkez Komutanlığı Askeri Eğitimlerin Tamamlanması Çağrısında Bulundu

El Kaide Merkez Komutanlığı Bangladeş, Hindistan, Pakistan ve Filipinlerdeki Cihad Ehline seslenerek Arakan'daki Müslümanların ihtiyaçlarının giderilmesi ve askeri eğitimlerinin tamamlanması çağrısında bulunuldu. Ayrıca; Myanmar Hükumetine Allah’ın izniyle Arakan’daki Müslüman kardeşlerimizin tattığı tattırılmalı ifadelerini kullandı

El Kaide Merkez Komutanlığı ‘Burma Çağrısı’ başlıklı bir bildiri yayınladı. Açıklamada dünya genelindeki Müslümanlar’dan Arakanlı Müslümanlara yardım çağrısı yapıldı.

Hanefi mezhebinden verilen örneğin öne çıktığı açıklamada ‘kafirlerin İslam topraklarına saldırması halinde cihadın her bir Müslüman için farz-ı ayn olduğu’ belirtildi.

Kuran’daki ‘Eğer din konusunda sizden yardım isterlerse, kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir topluluğa karşı olmamak şartıyla onlara yardım etmeniz gerekir. Allah yaptıklarınızı görmektedir’ ayetiyle başlayan açıklama Hz. Muhammed’in ‘Kim bir Müslümana eziyet edildiği ve onuru çiğnendiğinde yardım ederse yardıma ihtiyaç duyduğunda Allah da ona yardım eder’ sözüyle devam etti.

El Kaide Merkez Komutanlığınca yapılan açıklamada Arakan’da uygulanan cinayet, yakma, vücutların parçalanması, evlerin yıkılması gibi vahşetlerin Uluslararası Küfrün İslam’a ve Müslümanlara yönelik komplolarının bir parçası olarak iç işgalciler tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Myanmar Başbakanının Nobel Barış Ödülü almasına atıf yapılan açıklamada ‘terörizmle mücadele’ sloganının işlenen cürümleri örtmek için bir kılıf haline getirildiği ifade edildi.

Suudi Arabistan medyasının bu süreçte oynadığı rolün eleştirildiği bildiride Myanmar Hükumetinin cezalandırılması gerektiği belirtildi:

“Myanmar Hükumetine Allah’ın izniyle Arakan’daki Müslüman kardeşlerimizin tattığı tattırılmalı.”

‘Arakan’daki Müslümanlara yardım etmek Şeri bir vucubiyet ve dini bir gerekliliktir’ ifadelerinin yer aldığı açıklamada Kuran’daki “Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve “Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli (koruyucu sahib) gönder, bize katından bir yardım eden yolla” diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına savaşmıyorsunuz” ayeti referans olarak gösterildi.

Açıklama “Müslüman Müslümanın kardeşidir ona zulmetmez; onu düşmana teslim etmez. Kim bir Müslüman kardeşinin ihtiyacını giderirse, Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse, Allah da kıyamette onun bir sıkıntısını giderir. Kim de bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamette onun bir ayıbını örter” hadisiyle devam etti.

Açıklamada ayrıca Bangladeş, Hindistan, Pakistan ve Filipinlerdeki cihat yanlılarına seslenilerek Burma’daki Müslümanların ihtiyaçlarının giderilmesi ve askeri eğitimlerinin tamamlanması çağrısında bulunuldu.

El Kaide Merkez Komutanlığınca yapılan açıklamada “İslam Ümmeti, Arakan’daki kardeşlerinin yardımına koşmalıdır. Arakan Müslümanları para, ilaç, gıda, elbise, silah gibi her türlü yardıma ihtiyaç duyuyorlar” denildi.

Açıklama Kuran’daki “Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler ve Allah’a ve Resûlü’ne itaat ederler. İşte Allah’ın kendilerine rahmet edeceği bunlardır. Şüphesiz, Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir” ayetiyle ve Hz. Muhammed’in “Mü’minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar” sözüyle devam etti.

‘Böylesi durumlarda askeri destek gerekli hale gelir’ denilen açıklamada Hanefi Mezhebinin ‘bir İslam Ülkesi işgal edildiği zaman cihat her bir Müslümana farz-ı ayn olur eğer o belde ahalisi bu görevi kendi başlarına icra edemez ya da bu konuda Allah’a itaatsizlik gösterirse vucubiyet en yakınlarından başlamak üzere ta ki Doğu’daki ve Batı’daki tüm Müslümanlara farz olana dek halka şeklinde genişler’ şeklindeki görüşü alıntılandı.

Açıklama şu dua ile son buldu: “Ey Allahım! Arakan’daki ve tüm dünyadaki mazlum kardeşlerimizle ol. Ey Allahım! Onlara ilahi kudretinle yardım et ve onlara düşmanlarına karşı zafer ver Ya Qaviyyu Ya Cebbar!

Dualarımızın sonu alemlerin Rabbi Allah’a hamdetmektir.”

Kaynak : Asyaninsesi

Haber var islah eder, haber var ifsad eder