Video Foto Galeri Yazarlar
21.11.2017 - Salı

ÇİN ÇOCUKLARINA DİNİ TELKİN EDEN ANA-BABALARI CEZALANDIRIYOR

Okunma: 3669
DOĞU TÜRKİSTAN 17 Ekim 2016 17:27
Videoyu Aç ÇİN ÇOCUKLARINA DİNİ TELKİN EDEN ANA-BABALARI CEZALANDIRIYOR

Çin işgal yönetimi Doğu Türkistan Türklerinin dini assimilasyon ve kültürel soykarım uygulamalarına   yeni bir insanlık dışı ve faşist bir  icraatı  yürürlüğe koyduğu bildirildi.

Çin işgal yönetimi Doğu Türkistan Türklerinin dini assimilasyon ve kültürel soykarım uygulamalarına   yeni bir insanlık dışı ve faşist bir  icraatı  yürürlüğe koyduğu bildirildi.

Çin işgal yönetimi çocuklarına İslam dinini telkin ve teşvik eden, ilham veren  ve öğretmeye teşebbüs eden ebeveyinlerin  cezalandırılması için yeni bir kararaname çıkardıkları ve kararname hükümlerine riayet etmeyen Müslüman Ana babalar için ağır cezalar getirildiği açıklandı.

Çin’in mutlak hakimi ve iktidardaki Çin Komünist Partisi’nın resmi yayın organı “Şinjiang Gazetesi”nin 12 Ekim 2016 tarihili sayısının eğitim ile ilgili bölümünde bu uygulamaya ait yeni bir kararname metni neşredildi. Yayınlanan bu kararname’ye göre “Çocuklarını dini eğitim ve faaliyetlere(dini ibadetlere) telkin ve teşvik eden, dini konulara karşı kendilerini ilham ve rağbetlendiren ve zorlayan ebeveyinlerin derhal Emniyet makamlarına ihbar edilmesi ve bunun bir vatandaşlık gereği ve ihbar etmenin(İspiyorlamanın) yasal zorunluluk olduğu hatırlatıldı. Kararname’de Ebeveyinlerin çocuklarına dini telkin,tergip ve teşvik  etmelerinin yasak olduğu ve din eğitimi ile dini ibadetlere özenderivi eylemlerde bulunmanın yasa dışı olduğu ve aksine harekete edenlerin ağır cezalara çarptırılacağı de belirtildi.

Çin’in bu yeni kararnamesinde şu madde çok dikkat çekici olarak göze çarpmaktadır . “ Her hangi bir Çin vatandaşı veya Hükümet organları (Ammivi Teşkilat) görevli veya çalışanları 01 Kasım 2016’da yürürlüğü girecek bu kararname ile ebeveyinlerin bu ve benezeri dini telkin,rağbet,teşvik,ilham verici ve dini inançların eğitimine ve dini içerikli eylemlerine katılmalarını gördükleri anda müdahele edecekler ve ardından hemen Kamu Güvenliği Organlarına ihbarda bulunacaklardır.Bu husus yasa gereği olup,buna ayakırı davranışlara engel olmayan ve ihbarda bulunmayanlar yasal olarak cezalandırılacaklardır.”

ÇKP:nın resmi yayın organında yayınlanan konu ile ilgili kararname’de bu kararın Çin anayasası’da var olduğu iddia edilen dini özgürlüklerin serbest olduğu yolundaki maddeleri ile dini  hayatı düzenleyen yasalara atif yapılmadığı ve bu yasaklara uymayanların cezalarının ne olduğu hakkında her hangi bir açıklayıcı bilgi bulunmuyor. Bu kararnamenin  01 Kasım 2016’de resmen yürürlüğü gireceği metinde yer alıyor.

Kaynak : uyghurnet.org

Haber var islah eder, haber var ifsad eder