Video Foto Galeri Yazarlar
23.9.2017 - Cumartesi

Ebu Mus'ab : "Şam Cihadının Maslahatı, Cemaatlerin Maslahatının Ötesindedir."

Okunma: 13327
ÖZEL HABER 27 Eylül 2016 16:52
Videoyu Aç Ebu Mus'ab : "Şam Cihadının Maslahatı, Cemaatlerin Maslahatının Ötesindedir."

2 yıl önce yapılan bir açıklama ile tüm Kuzey Afrika bölgesini Magrib El-Kaidesi adı altında birleştiğini ilan eden ve bu birleşmenin başına emir olarak tayin edildiği açıklanan Ebu Musab Abdulvedud'un, Suriye'de sürmekte olan savaş ile ilgili yaptığı beyanatın türkçe tercümesini, altyazılı olarak Murad Gündoğan tercümesi ile sizlere sunduğumuz için sevinç duyuyoruz...
2 yıl önce yapılan bir açıklama ile tüm Kuzey Afrika bölgesini Magrib El-Kaidesi adı altında birleştiğini ilan eden ve bu birleşmenin başına emir olarak tayin edildiği açıklanan Ebu Musab Abdulvedud'un, Suriye'de sürmekte olan savaş ile ilgili yaptığı beyanatın türkçe tercümesini, altyazılı olarak Murad Gündoğan tercümesi ile sizlere sunduğumuz için sevinç duyuyoruz...

İşte altyazılı video olarakta verdiğimiz o açıklamanın metni ;

Bismillahirrahmanirrahim...

Hamd Allah'a mahsustur. İslam'ı zafer ile izzetli kılan, şirki ise boyun eğdirerek zelil düşüren Allah'a hamd olsun. Salat ve selam ise, ibadeti bir tek Allah'a has kılana kadar cihad etmek üzere kılıçla gönderilmiş olan nebimiz ve sevdiceğimiz Abdullah oğlu Muhammed'in (sav) üzerine olsun...

Mesajım genelde İslam Ümmetinin tamamına, özelde ise İslam beldelerinde ikamet eden müslümanlaradır. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Bundan sonra ;

Şükürler olsun! Şükürler olsun!... Şükürler olsun o Allah'a ki, bizlere izzet ve ribat diyarı olan Şam beldesinin ufkunda görünen zafer alametlerini çoğaltmaya başladı...
 
Uzun yıllardır bu mübarek topraklarda süren Nusayrilerin zulmüne ve ifsadlarına rağmen...Şam diyarının mücahid kardeşleri! Zaferleriniz hak üzere ve muazzam bir şekilde büyüyor.

Allah'ın sizlere vaad ettiği, bu zaferlerden sonra muhakkak gelecektir... Lakin bundan daha da güzel olan, sizlere büyük bir kuvvet, azamet, iffet ve merhamet getirecek olan birleşme haberlerinin varlığıdır. Bu (birleşme -Fetih Ordusu-) bizlere sahabe (r.a.) döneminde alınan zaferleri hatırlatmaktadır.
 
Ey Fetih Ordusuna müntesip olan mücahid kardeşlerim! Sizin bu birleşmenize Allah! Allah! diye heyecanla nida ediyorum... Bu birleşme ile Allah'ın izniyle O'nun rahmet ve yardımına mazhar olacaksınız...
 
Bu hareketiniz ile, mülteci kamplarında yaşamakta olan evsiz ve fakir insanlarımızın da acılarını hafifleteceksiniz. Böylece sizler, İslam adaletinin insanlar arasında yayılmasına da vesile olacaksınız. Sınırlarımızı kapatan ve beldelerimizi varil bombalarıyla harab eden Beşşar yönetimi ve Haçlı Koalisyonu yerine İslam Adaletini yayacaksınız. İşte böylece onların acılarını hafifleteceksiniz...
 
Rasulullah (sav) şöyle buyurdu ; "Cemaat(leşmek) rahmet, fırka(laşmak) azabdır."Ey Şam diyarındaki izzet ehli kardeşlerim! Şeyh Muhammed Fatih Cevlani'nin, içinden bilgelik, tevazu ve kardeşlik özü damlayan konuşmalarını işittiniz. Öyleyse bu sözler, hak üzere sabit olmanız adına sizlere bir başlangıç vesilesi olsun.
 
Böylece sizler Şam Cihadının maslahatını, grupların ve cemaatlerin maslahatlarının önüne geçirebilesiniz...
 
Böylece İslam ve Şeriat'ın maslahatını, diğer bütün varlıkların maslahatlarının önüne geçirebilesiniz... Şeriata olan sevginiz, ve onun rumuz/alametlerini yüceltmek için gösterdiğiniz fedakarlıklarınızın gerçek neticesi, Allah'ın kelimesini en yüce kılma gayesi ile neticelendikten sonra daha çok mana kazanacaktır. Allah şöyle buyurdu ; "Fitne ortadan kalkıncaya ve din yalnız Allah'a has oluncaya kadar onlarla savaşın."
 
Allah'ım dünyanın doğusundaki ve batısındaki tüm müslümanları koru... Onları kafirlerin tuzakları, projeleri ve planlarına karşı muhafaza et. Şam, Irak, Yemen, Tunus, Libya ve tüm beldelerdeki kardeşlerimize yardım et!
 
Ümmetin başına raşid olan emirler nasib eyle... Böylece kullarından itaatkar olanlar izzetlensinler, masiyet ehli ise zillete gark olsun. Böylece ma'rufu emredip, münkerden nehyedilebilinsin. Ve din yalnızca Allah'a has olsun...
 
Şüphesiz ki Allah emrinde galiptir. Lakin insanların çoğu bunu bilmezler... Hamd Alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Ebu Mus'ab Abdulvedud

Murad Gündoğan / @mur_gundogan tarafından islahhaber.net için tercüme edilmiştir.

Alternatif Link : https://archive.org/details/EbuMusabAbdulvedudamBeldesindekiSlamAslanlaranDesteklemekHakkHndaBeyanat
Kaynak : İslah Haber

Haber var islah eder, haber var ifsad eder
************ Sponsor Reklam Alanı; Mobilya | Klasik Mobilya | ucuz uçak bileti al | Kek kalıpları |