İsveç Çeçen komutanı Rusya'ya iade ediyor

Kategori: GÜNDEM - Tarih: 6 Mayıs 2013 12:03

Ünlü komutan Hamzat Gelayev'in yardımcısı Ayndi Aydemirov İsveç Hükümetince Rusya'ya iade ediliyor. İMKANDER İsveç Hükümetine bir mektup yazdı ve kamuoyunu iade kararına karşı durmaya çağırdı

Kafkasyalı mülteciler İsveç Parlamentosu önünde toplanarak eski mokutan Ayndi Ayadamirov'un Rusya’ya iade edilmesine ilişkin kararı protesto ettiler. İsveç Kafkas diasporası İsveç Parlamentosu’na ait binanın önünde toplanarak Ayndi Aydamirov tutulduğu gözaltı merkezinden salıverilmesini talep etti. Uzmanlar ve Kafkasyalı mğlteciler arasında hakim olan görüş, Ayndi Aydamirov’un İsveç’ten Rusya’ya iadesinin ölüm fermanını imzalamak olduğu yönünde. 1967 doğumlu Ayndi Aydamirov, 16 Mayıs 2012 tarihinde tutuklandı ve o tarihten bu yana da bir sınırdışı merkezinde tutuluyor. Ayndi, Kafkasya'nın işgaline karşı direnen Çeçen komutanlardan birisiydi. Ünlü komtan Khamzat Gelayev’in idaresindeki grupla birlikte mücadele etti. Yaralanması üzerine cepheden ayrılan Ayndi, önce Azerbaycan’a ve ardından da 2007 yılında Türkiye üzerinden İsveç’e gitti. Ancak sığınma talebi İsveç makamlarınca reddedildi ve Rusya’ya iade edilmesi yönündeki talebine olumlu yanıt verildi. Yaklaşık 1 yıldır da her an Rusya’ya iade edilme riski altında bir sınırdışı gözaltı merkezinde tutulmakta. İMKANDER kampanya başlattı Türkiye'de savaş mağduru mültecilere yardımlarıyla tanınan İMKANDER Ayndi Aydamirov hakkında bir mektup kampanyası başlattı. Kampanyaya katılmak isteyenler aşağıdaki mektubu İsveç Başbakanı'nın e-mail adresine gönderiyorlar. Aktivistler kampanyaya katılmak için aşağıdaki metni kopyalayıp  fredrik.reinfeldt@gov.se adresine gönderiyorlar. Ya da Başbakana mesaj bırakılan http://www.government.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=70244&m=popup&l=en adrese görüşlerini yazıyorlar. Sayın Fredrik Reinfeldt , İsveç Başbakanı 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Çeçenistan, bildiğiniz gibi 1994 yılında Rusya Federasyonu tarafından işgal edilmiştir. İşgal 400 bin Rus askeri tarafından gerçekleştirilmiş ve Rusya SSCB'nin dağılması sonrası, Çeçenistan'ı yeniden ilhak ederek topraklarına katmış; fakat Rusya'ya karşı direniş devam etmiştir. Halen düşük yoğunluklu olarak devam eden savaş boyunca 40 bini çocuk 200 bin sivil hayatını kaybetmiştir. Şu anda başta Avrupa olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde 250 bin kadar Kafkasyalı mülteci bulunmaktadır. İsveç, ülkesinde yaşanan savaş ve insan hakları ihlalleri sebebiyle kendisine sığınmış olan kişileri korumakla yükümlüdür. 1951 tarihinde imzalanan ve İsveç'in de taraf olduğu Cenevre Sözleşmesi'nin 33. maddesinde: "Hiçbir Taraf Devlet, bir mülteciyi, ırkı, dini, tâbiiyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatı ya da özgürlüğü tehdit altında olacak ülkelerin sınırlarına, her ne şekilde olursa olsun geri göndermeyecek veya iade ("refouler") etmeyecektir" denilerek mültecilerin özgürlüklerini tehdit eden ülkelere iadelerini imkansız kılmıştır. Rusya'nın, Kafkasya'daki insan hakları sicilinin kabarık olduğu;  Gazeteci ve insan hakları aktivisti Anna Stepanovna Politkovskaya ve Rusya'da faaliyet yürüten İnsan Hakları Örgütü Memorial'ın çalışanı Natalya Khusainovna Estemirova cinayetleriyle de sabittir. Rusya'nın sadece kendi topraklarında değil, dünyanın farklı ülkelerinde işlenen  benzeri cinayetlerin arkasında olduğu konusunda güçlü deliler mevcuttur. Son olarak, Türkiye'de 16.09.2011 tarihinde 3 Çeçen sığınmacıya yönelik gerçekleştirilen cinayetlerde de Rus Gizli Servisi'nin izleri bulunmuştur. Kendi ülkesi dışında bu tarz siyasi cinayetlerin arkasında olduğu bilinen bir ülkeye, bir siyasi sığınmacının iade edilmesi halinde başına gelebilecek tüm olumsuz durumdan gönderecek ülkenin mesul tutulacağı açıktır. İsveç Hükümeti'nden, yukarıda belirttiğimiz hususları dikkate alarak AYNDİ AYDAMİROV'un iadesini durdurması çağrımızı ifade ediyoruz.   Sir Fredrik Reinfeldt,   Prime Minister of Sweden   Chechnya which has declared its independence in 1991 was invaded by Russia Federation in 1994. The occupation initiated by 400 thousand Russian soldiers and Russia included Chechnya to its lands by invasion after the collapse of USSR. But the resistance against Russia continued since then. During the clashes which have been continuing until now Russian army have killed 200 thousand innocent civilians including 40 thousand children. Today there are 250 thousand Caucasian in different countries mainly European.   Sweden is responsible with the security of the people immigrated to its authorities and living inside its souls because of human rights violations. This right is secured by the Geneva Convention signed in 1951 to which Sweden has a sign on. Here is the 33rd article of the convention: No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.   This rule prevents any country to give the refugees to any country which has a possibility to threat their freedom. Its clear that Russia has not a good history in human rights and this can be understood from the murders of Anna Stepanovna Politkovskaya the journalist and Human Rights Activist and Natalya Khusainovna Estemirova working on behalf of Memorial Human Right Organization. There are obvious proofs that Russia is not only behind the murders in its lands  but also responsible and behind the murders in different countries. Recently some proofs found about the Russian Secret Service's interference in the murders of 3 Chechen immigrants in Turkey in 16.09.2011.   Its clear that the state that repatriate a person will be responsible for any negative consequences related to the refugee if he/she is repatriated to a country which is known to be behind the killings and assassinations in the other countries. We repeat our call to the Sweden government to consider the matter seriously and to stop the repatriation process of AYNDI AYDAMIROV.  

https://www.islahhaber.net/haberprint/31936--27861.html