Dergicilikte yeni bir soluk “Şahid Ümmet Dergisi”

Kategori: ÖZEL HABER - Tarih: 21 Eylül 2016 20:14
Dergicilikte yeni bir soluk “Şahid Ümmet Dergisi”

Şahid Ümmed Dergisi,güçlü yazar kadrosu ve profesyonel tasarımı ile dergicilikte yeni bir soluk olmaya devam ediyor..

HABER MERKEZİ / ISLAH HABER

İnsanlara iyiliği emredip ve kötülükten sakındırmak, İslamın yüce değerlerini toplumumuzda hâkim kılmak, Allah azze ve celleye gerçek manada kulluğu esas edinmek, Peygamberimizi kendimize rehber edinmek, bizden önce yaşamış olan sahabelerin, selefimizin ve müçtehid imamlarımızın menheci üzere toplumun ıslah ve ihyasını sağlamak için, “Şahid Ümmet Dergisi” yayın hayatına başlamıştır.
Şahidlik bu ümmetin önemli bir vasfıdır. Bakara suresinin 143. ayet-i kerimesinde “Ve böylece sizi vasat bir ümmet kıldık ki, insanların üzerine hakkın şahitleri olasınız” diye tanımlanan bu ümmet aynı ayet-i kerimenin işareti ile hakkın şâhidleri olmak gibi bir misyonu yürütmekle de mükelleftir. Bu ümmet kendisinden önce gelen bütün peygamberlerin ilahi mesajı hakkı ile iletmiş olduklarının şahididir.

Bu ümmet Hz. Muhammed (s.a.v)’in i’lây-ı kelimetullah misyonunu hakkı ile ortaya  koyduğuna şahiddir. Özetle Yüce Allah’ın dengeli, âdil, mutedil, ifrat ve tefritten âzâde vasat bir ümmet olarak nitelendirdiği bu ümmetin her ferdi, yeryüzünde HAKKIN ve ADALETİN şahidleri olmakla mükelleftir.Yüce Rabbimiz (c.c.)’in izn-i inayeti ile dergimiz yayın hayatı boyunca bir İslâm davetçisinin ihtiyaç duyduğu en temel fikri, akîdevi ve kültürel gıdaları içeriğinde barındırma çabasında olacaktır.
Şâhid Ümmet Dergisi tecrübeli kadrosu ile olarak Kur’an’ın ortaya koyduğu Tevhidi perspektifin rehberliğinde, Hz. Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v)’in pâk ve muazzez Sünnet-i Seniyyeleri doğrultusunda kâmil ve mûtedil bir İslâm ümmetinin teşekkülüne katkı sunmak niyetinde ve azmindeyiz. Yüce Allah (c.c.)’dan bu çabamıza bereket ve hayır ihsan etmesini niyaz ediyor, siz değerli okurlarımızın dua ve desteğini bekliyoruz.

Şahid Ümmet Dergisi
http://www.sahidummet.com
Kaynak : ISLAH HABER

https://www.islahhaber.net/haberprint/dergicilikte-yeni-bir-soluk--sahid-ummet-dergisi--87131.html