Video Foto Galeri Yazarlar
25.9.2017 - Pazartesi

Halep Eski Genel Emiri Şeyh Ebu Abd Aşida; 'Halep'in Düşmesinin Sebepleri'

Okunma: 8493
SURİYE 30 Aralık 2016 21:39
Videoyu Aç Halep Eski Genel Emiri Şeyh Ebu Abd Aşida; 'Halep'in Düşmesinin Sebepleri'

Şeyh Ebu Abd Aşida (Halep Genel Emiriydi) - Halep'in Düşmesinin Sebepleri

 

Ebu Abd Aşida, Halepin düşmesinin nedenini açıklarken ilk sebep olarak cemaatler arasındaki anlaşmazlıkları ve bölünmüşlüğü belirtti. Askeri hazırlıklarını ve teçhizatlarını birbirlerinden saklamışlardı. Şam’ın Fethi Cephesi ve Ahraruş Şam savaşlar için mühimmat satın alırken, diğer cemaatler depolarını sonunda Halepten ayrıldıklarında rejime kalan her çeşit mühimmat ve sarf malzemeleri ile doldurmuşlardı. Sonunda birleşmek zorunda kaldıkları ve Ebu Abd Aşida’yı genel emir olarak atadıkları zaman çok gecikmişlerdi. Onu genel emir olarak atamalarının öncesinde topraklar birbiri ardına düşüyordu ve birçok cemaate de rejimin istihbaratı-muhaberat- tarafından sızmalar yapılmıştı. Parçalanmışlık sebebiyle adaletsizliği ve yolsuzluğu yayanların karşılarına da çıkamadılar. Birçok suçlu Halep Cihadında ifsada sebep olan cemaatler tarafından korundular. Bu nedenle Ebu Abd Aşida Mücahidlere hemen birleşmeyi nasihat etti, böylece onlar onların Halepte tecrübe ettiklerini tecrübe etmeyeceklerdir.

Halepin düşmesinin ikinci sebebi ise Rejimin acımasız soykırımı, sivilleri, hastaneleri, fırınları vb. kamu servislerini hedef almasıydı. Kadınları ve çocukları acımasızca öldürerek cemaatleri baskı altına aldılar. Üçüncü sebep ise ihlasın eksikliğiydi, birçok cemaat askerlerini inanç konularında eğitmek için sorumluluk yüklenmedi. Onlar yalnızca hesap yapmakla ilgilendiler. Kıskançlıktan diğer cemaatlerle rekabet etmek için takipçi kazanmaya uğraştılar, ancak işler zorlaştığında savaştan kaçan ilk askerler onların askerleriydiler. Dördüncü sebep ise cemaatlerin savaşa hazır olmamalarıydı. Askerlerinin neredeyse hiçbiri hazırlıklı değillerdi, savunma hatları oldukça dağınık ve güvensizdi. Onların birçok genci aptalca hatalar yüzünden öldü. Bazı liderler cemaatinde öldürülenlerin sayısı konusunda övündüler bile.

Beşinci sebep Halepin karşısında kurulan uluslararası komplolardı. Halep uluslararası siyaset piyasasında satıldı. Halep tüm dünyanın önünde yok edildi. Hatta Halep kuşatmasını kırmayı kolaylaştırmak için tünel kazma makineleri kadar basit bir şey sağlamayı bile sürekli reddeden devrimin sözde dost milletlerinin bile. Bu ihanet yeterli değildi. Çünkü onlar Mücahidler arasında bölünmeye ve Halep'teki müttefiklerinden bazılarının diğer bazı cemaatlerle işbirliği yapmalarına engel oldular. Örnek olarak Aşida Ketibeleri –Şeyh Ebu Abd’ın birleşmeden önce emiri olduğu ketibeler-, Rejimin elindeki Halep Kalesine giden bir tünel kazmayı bitirme hususunda Ahraruş Şamla ve Şam’ın Fethi Cephesi ile işbirliği yapmayı reddetti. Çünkü o Halep şehrindeki eski toprakları cemaatlerin mülkleri olarak görüyordu ve yaklaşmaları halinde onları tehdit etti. Kendisi tarafından hiçbir şey yapmamakla kendisi tüneli bitirmeye söz verdi. Ek olarak birçok cemaat destekleyicilerinin emir vermesiyle Halepten ayrıldı, özellikle Kuzey ve Doğu Haleptekiler Kuzey kırsaldaki savaş için Halepi terk ettiler. Halepte ilk düşen topraklar bunlardı. Ve Kuzey kırsaldaki Fırat Kalkanı Operasyonu Halep'e olan yükü hafifletecek hiçbir şey yapmadı. Bu devletler Halepteki birçok cemaate her türlü sözle ayrılmayı ihtar ettiler. Bu cemaatlerdeki direniş ruhunu yıktı. Bundan dolayı onların çoğu Rejim karşısındaki savunma hatlarından ayrıldılar.

Altıncı sebep ise Halep kuşatmasını kırmak için Fetih Ordusunun ikinci kere gecikmesiydi ki Rejim saflarını organize etmek ve ordularını harekete geçirmek için yeterli zamanı buldu ve Halep şehrine baskı uyguluyordu. İkinci başarısız denemeden sonra Halep'e yönelik baskıyı hafifletmek için rejimi meşgul etmek ve dikkatini dağıtmak için yeni cepheler açmadılar. Rejimin tüm gücünün Halep’e odaklanmasını sağladılar. Yedinci sebep, teçhizat ve tedariklerle desteklenen çok sayıda diğer cematler yüzünden Halepte Şam’ın Fethi Cephesi ve Ahraruş Şam gibi büyük aktif cemaatlerin çok az etkisi oldu. Aldatma üzerine inşaa edilmiş olan hilekarlık çöktüğünde, sonunda yalnızca az sayıda olan güçlü ve sadık insanlar ayakta kalmaya devam etti. Böylece Halep'e dökülen Rafıziler, Sünnî Halep şehrini başkentlerinden birine çevirdiler. Ancak şu söylenilmek zorundadır ki Mücahidler büyük fedakarlıklar yaparak yüzlerce rejim saldırılarıyla harfi harfine yüzleştikten sonra Halepten ayrılmadılar. Evet, Halep’i terk ettik, ancak bize ne kadar pahalıya mal olursa olsun ona döneceğiz inşaAllah. Şamdan komşu ülkelere kaçan bu gençlerin hepsi vatanlarını geri kazanmak zorundadırlar. Sen seninkini korumazsan kim onu müdafaa eder? Ve son olarak emirlere seslenmek istiyorum, birleşin ki Halep trajedileri tekrar edilmesin. Ey Suriye Halkı ve gençler baskıya devam edin ve cemaatleri bir olmaya çağırın.

Tercüman: @usayram  
Kaynak : Medya Times

Haber var islah eder, haber var ifsad eder
************ Sponsor Reklam Alanı; Mobilya | Klasik Mobilya | ucuz uçak bileti al | Kek kalıpları |