Video Foto Galeri Yazarlar
19.5.2019 - Pazar

İdlib mahkemeleri hakkında adalet bakanı Dr. İbrahim Şaşu ile röportaj

Okunma: 3489
SURİYE 11 Eylül 2018 14:03
Videoyu Aç İdlib mahkemeleri hakkında adalet bakanı Dr. İbrahim Şaşu ile röportaj

İba Haber İdlib üniversitesi Şeriat Fakültesi dekanı ve Geçici Hükümet adalet bakanı Dr. İbrahim Şaşu ile Özgür Bölgelerde Hükümete Bağlı Mahkemelerin Yaygınlığı, Faaliyetleri, İslami Hükümleri Tatbik Etmesi Ve Diğer Uygulamaları Hakkında Bir Röportaj Gerçekleştirdi.


  ISLAHHABER    HABER MERKEZİ  


İdlib üniversitesi Şeriat Fakültesi dekanı ve Geçici Hükümet adalet bakanı Dr. İbrahim Şaşu

Kurtuluş Hükümeti Adalet Bakanlığına bağlı mahkemeler özgür kuzey Suriye bölgelerinde yayılmakta ve birçok alanlarda faaliyet göstermekte. Bu mahkemelerin rolünü ve işleyiş mekanizmasını öğrenmek ve bakanlıkla ilgili önemli olan bazı hususları açığa kavuşturmak için İba Haber Kurtuluş Hükümeti adalet bakanı İbrahim Şaşu ile görüştü.
 

– Kurtuluş Hükümetine bağlı mahkemeler özgür kuzey bölgelerinin ne kadarını kuşatabilmekte ve bundaki yeterliliği nedir?

Kurtuluş Hükümeti Adalet Bakanlığına bağlı mahkemeler yaklaşık olarak özgür bölgelerin %80’ini kuşatmakta. Farklı alanlarda mahkemeler İdlib, kırsalları, kuzey Haleb kırsalları gibi muhtelif bölgelerde yayılmış bulunmakta. Bu mahkemeler tüm alanları ve dereceleriyle özgür bölgelerdeki kargaşayı düzene sokmak, suçluları takip edip yakalamak ve şer’i usul ve kurallara göre cezalandırmada bulunma faaliyetleri yürütmektedir. Yine bu mahkemeler şahsi husumetlere, davalara ve hakların sahiplerine iade edilmesine bakmaktadır. Tüm bunlar, sivil mahkemelerin huzurunda gerçekleşmektedir.
 

– Bu mahkemelerin yapısı nedir ve mahkeme teşkilatına üye olanlar hakkında istenilen vasıflar nelerdir?

Mahkemeler uzmanlık alanları ve yerlerine göre türlere ayrılmakta. Özgür bölgelerin genelinde 8 mahkeme bulunmakta ve bu mahkemeler Muamelat, Özel Haller ve Ceza türlerinden uzmanlıkları alanlarında tüm davalara bakmaktalar. Yine her mahkemede bulunan adalet katibi (noter) usule göre vekalet ve akitleri belgelendirmekte. Yine merkezi İdlib’de bulunan cinayet mahkemesi, öldürme ve hadler gibi cinayet davalarına bakmakta ve özgür bölgelerdeki tüm cinayet davaları buraya havale edilmekte. Yine İdlib’de bulunan Temyiz Mahkemesi, tüm mahkemelerden temyizi istenen davaları şer’i usul ve kurallara göre yeniden değerlendirmekte. Yine askerilerin mahkemelerinde ve davalının mücahidlerden olduğu askeri davalara iki ayrı askeri mahkeme bakmakta. İdlib’de bulunan merkezi yönetim mahkemesi ise ihtisas alanına göre hükümet davalarıyla ilgili yönetim davalarına bakmakta.

Mahkeme teşkilatı üyelerinde istenilen niteliklerde ise, bakanlık bir takım ölçülere dayanmaktadır. Bunların en önemli olanı, ilmi uzmanlık alanındaki yeterlilik, eylemsel yeterlilik, güzel tutum, davranış ve devrimciliktir.
 

– Mahkemeler hangi ilkeler üzerine kurulmuştur, davalarda hüküm vermede izlenilen kanun ya da anayasa nedir?

Mahkemeler İslam şeriatı ile hükmedilmesi, insanlar arasında adaletin uygulanması, hakların sahiplerine verilmesi ve suçluların eşit bir şekilde cezalandırılması ilkesi üzerine kurulmuştur. Şu anda mahkemeler davalarda, karşılaştırmalı İslam fıkhı kaynaklarına, Fıkıh Ansiklopedisine ve Adalet Hükümleri dergisine dayanmaktadır. Yeni ortaya çıkan meselelerde ise, önceki davalara ve yüksek mahkeme divanından çıkan bildirilere dayanılmaktadır.
 

– Mahkemelerin yetkileri nelerdir, bu yetkiler kuzey Suriye’de tek mahkeme mercii olmayı sağlamakta mıdır? Grupların çok olduğu bu ortamda davalar bir gruba ya da bir grupta bulunan bir şahsa yönelik olduğunda mahkemeye getirilmeleri konusunda bir garanti var mıdır?

Mahkemelerin yetkileri Kurtuluş Hükümeti’nin nüfuzu altındaki bölgelerde tamdır. Son olaylardan sonra, gruplara ait bölgelerin oluşması kimseye kapalı değildir. Bu durum bazı bölgeleri Kurtuluş Hükümeti’nin nüfuzu dışına çıkarmıştır. Ayrıca Hükümetin hakim olduğu bölgelerin dışında bulunan mahkemeler, hükümete bağlı salahiyetlere sahip değildir. Davalı kişinin Kurtuluş Hükümetini tanımayan bir gruba tabi olması durumunda ise, bizim mahkemelerimize gelmelerini garanti edecek bir şey yoktur. Bununla birlikte davanın çözülmesi için taraflar arasında mahkeme heyeti teşkil olunur.
 

– Kuruluşunuzun Üzerine Geçen Süre Zarfında Mahkeme Uygulamalarında Ulaşılan Düzey Nerededir?

Adalet Bakanlığının Başlangıcından Altı Ay Sonra, Bakanlık Adaletle Ilgili Dosyaları Teslim Almaya, Var Olan Imkan Ve Koşullarda Çalışmalarını Geliştirmeye Başladı. Allah’ın Fazlı Ile Çalışmalarda Şer’i Ve Kanun Uzmanlarının Göreve Alınmaları, Uzman Mahkemelerinin Kurulması, Mahkemenin Bağımsızlığı, Meslekiliği Ve Nezaheti Için Çalışılması Yoluyla Düzenli Bir Gelişme Ve Ilerleme Kaydedildi. Bu Gelişmelerin En Önemlileri Şunlardır:

-Genel Savcılık Biriminin Kurulması, Genel Hak Davalarının Takibindeki Rolünün Aktifleştirilmesi, Ceza Ve Cinayet Davalarındaki Temsilciliği.

-Öldürme, hadler vb. büyük suçlara bakması için özgür bölgelerde merkezi cinayet mahkemesinin kurulması.

-Askeri davalara bakılması için iki askeri mahkeme kurulması.

-İdari davalara bakması için İdari Mahkeme kurulması.

-Avukatlık mesleğinin düzenlenmesi ve tüm mahkemelerde tarafların davalarına bakabilmesi ve dava açabilmesi için avukat tutma olanakları sağlanması.

-Hapishane işlerinin gözlem altında tutulması, merkezi hapishanenin düzenlenmesi, hizmetlerin iyileştirilmesi ve düzenli ziyaretlerin uygulamaya sokulması.

-Adalet Bakanlığına bağlı tüm mahkemelerde noterlerin çalışmalarının tek bir yerde düzenlenmesi.

-Şehir merkezlerinden uzak olup mahkemeye müracaat edenlere kolaylık olması için birkaç mahkemenin açılması.

-Af kanunu çıkarılması. Bunlardan birincisi bakanlığın başlangıç döneminde, ikincisi ise Ramazan bayramından önce olmuştur. Yaklaşık 1000 kişi bu aftan yararlanmış ve bunun ardından yaklaşık 500 kişi hapisten çıkmıştır.
 

– Genel olarak kuzey Suriye’de ilerleyen dönemde mahkemeye bakış nasıldır, mahkeme çalışmalarının gelişmesi için planlamalar var mıdır?

Mahkemelerin geleceğiyle ilgili durum, tüm grupların bu dosyayı birleştirmeleri ve çekişmeleri sonlandırmadaki ciddiyetlerine bağlıdır. Mahkemeler grupların durumlarıyla çok yakından ilgilidir. Çünkü mahkemeler hakim olunan bölgelerde çalışmakta ve her grubun kontrol ettiği bölgeye göre değişmekte. Açıkçası bu, rahatsız edici bir durumdur ve komutanların ve emirlerin özgür kuzey Suriye bölgesini yönetecek tek bir hükümet üzere anlaşmaları için çabaların yoğunlaştırılmasına ihtiyaç duymaktadır. Mahkemelerdeki gruplaşmaların sonlandırılmasından ve mahkeme mafsallarından askeri otoritenin uzaklaştırılmasından sonra bu hükümette Adalet Bakanı özgür bölgelerin tüm mahkemelerinin davalarına bakmakla ilgilenecektir.

En önemlisi grupların çokluğu olan, özgür bölgelerdeki mahkemelerin karşılaştığı birçok engele rağmen Kurtuluş Hükümetine bağlı Adalet Bakanlığı, mahkeme meselesinin birleşmesi, düzene sokulması ve güç nispetince halkın işlerinin İslam şeriatı hükmü altında yürütülmesine çabalamaktadır.

Kaynak : ISLAH HABER

Haber var islah eder, haber var ifsad eder