Video Foto Galeri Yazarlar
18.11.2017 - Cumartesi

İrancı Korodan Özgür-Der Aleyhine İftira Kampanyası

Okunma: 3537
GÜNDEM 25 Aralık 2016 22:01
Videoyu Aç İrancı Korodan Özgür-Der Aleyhine İftira Kampanyası

Türkiye kamuoyunda İran’ın Ümmete karşı icra ettiği zulmün giderek daha net bir şekilde görülmesi, şebbihalaşmış koroyu suçluluk telaşıyla Özgür-Der’e iftira kampanyasına yöneltmiş görünüyor!

İran’ın Halep’te işlediği insanlık suçlarının Türkiye kamuoyunda meydana getirdiği dehşet ve öfke karşısında paniğe kapılan şebbihalar icra ettikleri zalimliğin hesabını vermek yerine çirkin yüzlerini teşhir eden kesim, kuruluş ve şahıslara saldırıyorlar.

İslam Ümmeti, Esed adlı caninin iktidarını koruma uğruna Suriye’yi kan gölüne çeviren, Rus emperyalizmiyle işbirliği içinde İslam topraklarını işgal eden, hatta mazlumlara yönelik zulüm ve katliamda neredeyse Rusya’yı bile aratır derecede caniliklere imza atan bir İran gerçeğiyle yüzleşirken, İran’ın paralı-gönüllü askerleri kendi suçlarını örtme çabası içinde yalan ve iftiralara sarılıyorlar. Kendi sapkın ideolojilerine karşı çıkan herkesi açıkça tekfir etmelerine rağmen, karşı oldukları herkesi tekfircilikle-teröristlikle itham etmek bu koronun karakteristiği haline gelmiş durumda.

Özgür-Der’in de bu doğrultuda harekete geçen Türkiye’deki İran uzantılarınca son dönemde daha yoğun bir şekilde hedef alındığı görülmekte. Tek merkezden yönetildiği belli olan bu koro bilhassa internet medyası üzerinden sürdürülen yayınlarla Özgür-Der’i IŞİD’çilikle yaftalamak için olmadık yalanlara başvurmakta. Başvurdukları yöntem ise kendilerine yakışır bir kurnazlık ve sahtekârlık içermekte.

Şöyle ki, 2 yıl önce bir seminerde Irak’ta Maliki diktatörlüğünün Sünni halka karşı gerçekleştirdiği baskı ve zulümlerin IŞİD’i doğurduğuna ve IŞİD’e odaklanırken Irak’ta süregelen Amerikan-İran işgalinin gözden kaçırılmaması gerektiğine dair sözlerim bağlamından kopartılarak “Özgür-Der Genel Başkanının IŞİD’e övgü cümleleri” olarak pazarlanmaya çalışılıyor. Ve dönem dönem ısıtılıp servis edilen bu yayınlarla bir yandan kamuoyunda Suriye cihadını destekleyen Özgür-Der siyaseten karalanmaya çalışılırken, aynı zamanda bu tür iftiralarla yargı mekanizmasının harekete geçirilmesinin hedeflendiği de anlaşılıyor.

IŞİD’in başta Suriye halkı ve direnişine verdiği zarar olmak üzere, bugüne dek gerek temsil ettiği sapkın anlayışa, gerekse de ölçü tanımazlığına, İslam Ümmetinin düşmanlarına hizmet eden eylemlerine yönelik defalarca kaleme aldığımız eleştiriler açıkça ortada olmasına rağmen, tüm bunları yok sayıp bazı sözlerimize yönelik bir tür kolajlama faaliyeti yürütenlerin ne yapmak, nereye varmak istedikleri bir sır değil elbette! Yine anlama özürlü olmaktan ziyade kirli hedeflerine malzeme üretme gayreti içinde oldukları da besbelli! Ki, işledikleri bunca cürümle pekişen zalimlikleriyle müfteri sıfatının birebir uyum arzettiği de aşikar!  

Bu çevreler benzeri iftiraları daha önce de zaman zaman tedavüle sokmuş, fakat arzu ettikleri neticeye ulaşamamışlardı. Son günlerde bilhassa İran’ın Halep’te mazlumlara yaşattığı dehşetin ortaya çıkmasıyla birlikte Türkiye kamuoyunda İran’a yönelen büyük öfke ve artık İran’ın işlediği suçların herkes tarafından açıkça görülmeye başlanması anlaşılan o ki, bu çevreleri daha fazla paniğe ve telaşa sokmuş görünüyor.  

Bilhassa İran’a ait Ankara’daki elçilik ve İstanbul’daki konsolosluk önünde gerçekleşen protestolarla birlikte söz konusu uzantıların, bu eylemlerin örgütlenmesindeki etkinliğinden ötürü Özgür-Der’e besledikleri düşmanlık tavan yapmış durumda. Mevcut konjonktürü de değerlendirerek bir kez daha aynı yalanlar devreye sokuluyor; son günlerde el-Bab’taki çatışmalar vesilesiyle IŞİD’in insanlık dışı, vahşi ve zalimane eylemlerinin bir kez daha gündemde yer tutmasından da istifadeyle Özgür-Der hakkında üretilen iftira kampanyası yeniden servis edilmeye gayret ediliyor. 

Çeşitli adlar altında yayın faaliyeti sürdüren, fakat özünde tümü İran’ın içimize uzanan paralı-gönüllü askerleri konumuna sahip ve temel misyonları İran’ın, Ümmete karşı işlediği suçları masumlaştırmak, görünmez kılmak olan bu çevrelerin başka kardeş kuruluşlar gibi Özgür-Der’i de bu şekilde hedef almaları aslında bizim açımızdan gayet doğal ve anlaşılabilir bir durum. Elbette buna şaşıracak değiliz!

Bilakis eğer bu işbirlikçi koro Özgür-Der hakkında güzel şeyler söylemiş olsaydı ya da görmezden gelseydi asıl o zaman çok şaşırır, acaba “neyi eksik yapıyoruz, ne gibi bir yanlış içindeyiz” diye düşünürdük! Rabbimize hamd olsun ki, zalimler ve zalimlerin işbirlikçileri bize karşı tavır almışlar ve ellerinden geleni de artlarına koymuyorlar. Zaten size de bu yakışır diyor ve ekliyoruz:

Evet, sizi anlıyor, Özgür-Der hakkında sürdürdüğünüz karalama kampanyasının sebebini de gayet iyi biliyoruz! Ama boğazına kadar masumların kanlarına batmış İran’ın suçlarını bu yolla örtemeyeceğinizi siz de anlayın artık!


Şebbihaların propaganda çabalarından örnekler:

rdk-1.jpgrdk-2.jpgrdk-3.jpgrdk-4.jpg

Kaynak : Rıdvan Kaya / Haksöz Haber

Haber var islah eder, haber var ifsad eder