Video Foto Galeri Yazarlar
20.1.2018 - Cumartesi

Ebu ENES

‘’Cahillerden olmaktan Allah’a sığınırım’’

Hamd Yaratan ve yaşatan, rızıklandıran ve yöneten, idare eden, çekip çeviren, düzenleyen, Tek büyük Allah azze ve celle’ye mahsusdur.

11 Mart 2015 10:47
A
a

Bismillahirrahmanirrahim

‘’Cahillerden olmaktan Allah’a sığınırım’’ Bakara 67.

  Hamd Yaratan ve yaşatan, rızıklandıran ve yöneten, idare eden, çekip çeviren, düzenleyen, Tek büyük Allah azze ve celle’ye mahsusdur.

    Salat ve selam Kur’an-ın mücmelini açıklayan, Dinin kendisi vasıtasıyla tamamlandığı, Tevhidi hayatı fert ve toplum olarak yaşamanın yolunu gösteren, Son Rasul Hz.Muhammed (S.A.V)’e,Ehl-i Beyti’ne, Önce ayaklarına giydikleri, daha sonra ayakları parçalanmasına rağmen Rasulün izinden ayrılmayan sahabesine ve Bugüne kadar yaşamış, bugün yaşamakta olan ve bundan sonra yaşayacak olan tüm mü’min ve mü’minelerin üzerine olsun.

   

 Yaşadığımız zaman diliminde dünya üzerinde müslümanların içinde bulunduğu durum bizleri derin düşüncelere sevketmektedir.Bu düşünceler içerisinde olmak ve çözüm bulmaya çalışmak,aynı zamanda uyanışın sebepleri içerisinde yer almak her müslümanın zaruri vazifelerindendir. Bu pragrafın içinde barındırdığı manalar ışığında söylenmesi ya da izah edilmesi gerekenlerin istikametini hiç şüphesiz NASIL? Sorusu belirlemektedir. Bu soruya cevap arama gayesiyle tefekküre daldığımızda daha önce izah etmeye çalıştığım gibi Marifetullah ilmi karşımıza çıkmaktadır.

   Hiç kimse cehaleti üstünlük sebebi olarak kabul etmez. Fakar Marifet ilminden yoksun olduğu halde cahil olduğunu da kabullenmek istemez. İnsan bu konuda hakikati görüp kabullenmesine engel olan şeytan ve dostlarının vesveselerine çok çabuk yenik düşer. (Allah’ın ihsanda bulundukları müstesna). Cehalet kavramı farklı konularda karşımıza çıkan bir kavramdır. Allah azze ve celle’yi tanımamak, Dinini tanımamak, Kitabını tanımamak, Rasullerini tanımamak hep cehalet sıfatıyla ifade edilmiştir. Şüphesiz cehaletin zıddı bilmektir. Allah azze ve celle’yi bilmek, Dinini bilmek, Kitabını bilmek, Resullerini bilmek yani bu konularda Arif olmak, Cehaletin izalesi, ortadan kaldırılması için zaruridir. Arifliğin en üstünüde Allah azze ve celle’yi bilmektir. Peki NASIL?

Bu meseleyi daha anlaşılır hale getirmek için bir misal verelim İnşallah. Kurban bayramı Zilhicce’nin onuncu günüdür. Zilhicce’nin dokuzuncu gününe Arife denir. İbrahim (a.s) ertesi gün yani Zilhicce’nin onuncu günü oğlunu kurban etmesi gerektiğini bilmesi anlamına gelir. Hani denir  ya Perşembenin gelişi Çarşambadan belli olur diye.Kurban bayramının habercisi olan bir önceki gün yani arife kurban bayramını bilmemizin işaretidir.

Marifetullahın nasıl anlaşılması gerektiğine dair bir örnek daha verelim. Kurban hakkında verdiğimiz örnekle kıyaslanırsa mesele daha iyi anlaşılacaktır. İnşallah.

Yasin suresi 40. Ayeti Celile’de şöyle buyrulmaktadır.’’ Ne güneşin aya yetişmesi mümkündür. Ne de gündüzün geceyi geçmesi. Hiçbiri bir yörüngede yüzerler.’’Tüm insanlar gece olunca arkasından gündüz olacağını ilmen ya da tecrübeleri ile bilirler. Bu bilginin kişide var olması onun için üstünlük sebebi tabi ki değildir. Daha önceki örnekte olduğu gibi gece gündüzün habercisidir. Yani gündüzün geleceğini içinde bulunduğumuz geceye bakarak söyleyebiliriz. Peki bu olayda Marifetullah (Allahı bilme) nasıl gerçekleşir. Şöyle ki mü’min kâfir ayrımı olmaksızın herkesin gece olunca gündüz olacağını bildiğini daha önce belirtmiştik. Fakat Arif olan kimse bu bilgiden şu sonuca varmalıdır ki Bu düzeni  koyan,geceden sonra gündüzü yaratan ve bu döngünün devamı anlamına gelen gece ve gündüzün oluşmasında ki sebepleri yani güneşi ve dünyayı yaratan ve yöneten Alemlerin Rabbi Allah azze ve celledir. İşte bu sonuç kişinin geceye ve gündüze,güneşe,aya ve dünyaya baş gözüyle değil akıl vasıtasıyla kalbiyle bakması sonucunda çıkar.Bu ve buna benzer Kur’an-ı Kerimde karşımıza çıkan bütün Ayet-i Kerime’ler Marifetullah’ı yani Allah azze ve celle’yi bilmeyi ve tanımayı sağlayan sebeplerle doludur.Ancak sadece kulakla okur ve baş gözüyle bakarsak bize Bu Ayet-i Celilelerin hiçbir faydası olmaz.Hayvanın ve Kafirin bakışıyla müslümanın bakışı aynı olmamalıdır.Tahkik-i iman için bu şarttır.Yine bir başka misalle meseleyi noktalayalım İnşallah.Evimiz ile işyerimiz arasında boş bir arsa olsa.Biz evden işe giderken o arsada bir ev yapılmaya başladığını görsek.İşten eve gelirken de aynı şeylere şahit olsak. Sabah erken çıktığımız için ustaları göremiyoruz. Akşam geç geldiğimiz için yine çalışanları göremiyoruz. Fakat inşaatta değişiklikler olduğuna dair sahitliğimiz bizlerin bu binayı yapmak için birilerinin çalıştığını kabul etmemizde yeterlidir. Evet, kâinattaki bu nizam ve intizam Arif olan kişi için Allah azze ve celle’nin tek İlah olduğunun delilleriyle doludur. Yeter ki bakmasını bilelim.

Rabbim Hakk’a boyun eğen, Aklını kullanan, delillerden istifade eden kullarından eylesin. Âmin.

Selam ve Dua ile….


Haber var islah eder, haber var ifsad eder