Video Foto Galeri Yazarlar
25.3.2019 - Pazartesi

Kübra YILDIZ

DİL FESADI

‘’Allah katında sizin en sevimsiz olanınız laf götürüp getirenler, kardeşlerin arasını ayıranlar ve temiz insanlarda kusur arayanlardır.’’ (Taberani)

10 Mart 2018 10:19
A
a
DİL FESADI
Bismillahirrahmanirrahim
Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. Salât ve selam peygamberlerin efendisi Hz. Muhammed (s.a.v)’in ehli beytinin ve tüm ashabının üzerine olsun.
‘’Kendisinden başka ilah olmayan Allah’a yemin ederim ki, uzun müddet hapsedilmeye dilden daha fazla layık hiçbir nesne yoktur.’’ (Abdullah B. Mesut)
Nefis Şeytanı’nın karışık ve çözülme gibi olayları doğurma kudretine sahip bir ajanı vardır. Gönüllerde gizli tutulan şeyler dil ile ortaya konur. Neticede karışıklığa yol açılır. Bu gibi hareketlerin çoğu onun başının altından çıkar - DİL.

Dil fesadı çeşitli şekillerde zuhur eder. İslam bunların üzerinde ayrı ayrı durmuş yapmak istediklerini birer birer araştırmış tehlikelerine titizlikle işaret etmiştir. İmamı Gazali (r.a) dilin bazı özellikleri hakkında şu tespitlerde bulunuyor. Dil, Allah (c.c)’nün büyük nimetlerinden ve çok harika lütuflarındandır. O, cüssesi küçük, ancak itaati ve günahı büyük bir organdır. Zira iman ve küfür dilin şahitliği ile belli olur, ortaya çıkar. İnsanları, yüzleri üstü cehenneme sürükleyen ancak dillerinin kazandığı günahlardır. Dilin şerrinden yalnız onu islamın edebiyle edeplendiren ve helal konuşmalarla sınırlı tutan kimse kurtulur. Edebe dikkat eden kimse sadece dünya ve ahiret yönünden faydalı olan şeyleri konuşur, dinine ve dünyasına zarar veren şeylerden dilini tutar.

‘’Allah’a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya sussun.’’
Dilin tehlikeleri dilin vermiş olduğu zarar yirmi başlık altında incelendiğinde bu hallerden kaçta kaçı benim dilimin fiili olmuş bunun üzerinde düşünelim inşAllah. Bunlar:

1. Afet: Malayani Konuşmak
‘’Malayaniyi (kendisine bir fayda vermeyen söz ve işleri) terk etmek, kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir.’’ (Tirmizi, Zühd 11)

2. Afet: Fuzuli Konuşmak
‘’Onların gizli konuşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka yahut bir iyilik yahut da insanların arasını düzeltmeyi isteyen kimsenin konuşması müstesnadır.’’ (Nisa. 54) ‘’Fazla ve gereksiz sözden dilini tutana ve elindeki fazla malını infak edene müjde olsun.’’ (Hadis-i şerif. İbn Ebü’d Dünya)

3. Afet: Batıla Dalmak
Batıla dalmak, günah olan şeyleri konuşmak demektir. Kadınların hallerini, içki meclislerini, fasıkların makamlarını, zenginlerin varlıklarını, padişahların kibirlerini, kötü merasimlerini, çirkin davranışlarını anlatmak gibi. Batıldan korunmanın yolu, ancak din ve dünyanın önemli meselelerinde, yalnızca bize faydalı olanlarla yetinmektir.

4. Afet: Münakaşa Ve Mücadele
‘’Kardeşinle münakaşa etme! Onunla alay etme! Ona yerine getiremeyeceğin vaadde bulunma!’’ (Tirmizi)

5. Afet: Düşmanlık
Hz. Ayşe peygamber efendimizin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. ‘’Şüphesiz Allah katında insanların en sevimsizi mücadelesinde inatlaşan kimsedir.’’

6. Afet: Yapmacık Konuşmak
Peygamberimiz buyurdu ki: ‘’Benim için en sevimsiz olanınız ve meclisimden en uzak olanınız çok konuşup gevezelik yapan ağzını sağa sola bükerek yapmacık konuşan kimselerdir.’’ ‘’Biz zorlanarak yapmacık hareketler yapmaktan nehyedildik.’’(Buhari, İtisam 3)

7. Afet: Sövmek Ve Çirkin Sözler Söylemek
Rasulullah (s.a.v) buyurur ki: ‘’Mümin kötülemez, lanet etmez, kötü ve çirkin konuşmaz.’’
Çirkin konuşmak ve gizli sırları açmak, münafıklığın iki şubesidir. Kötü konuşmak nedir; fuhuş denen kötü söz, çirkin ve hoş olmayan şeyleri açık ifadelerle anlatmaktır. Bunlar çoğunlukla cinsi münasebet ve onunla, ilgili konuşulan sözlerdir.

8. Afet: Lanet Etmek
‘’Mümin lanet etmez.’’ (H.Ş)
Lanetin manası: Lanet etmek Allah’ın rahmetinden kovmak ve uzaklaştırmak manasındadır. Bunu da küfür ve zulüm gibi Allah’ın rahmetinden uzaklaştıran sıfatlara sahip olanlardan başkası için kullanmak caiz değildir. Laneti kuran ve hadiste geçtiği kadar sınırlamalıdır. İntikam ve keyfimiz için lanet etmemelidir.

9. Afet: Şarkı Ve Şiir
‘’Elbette sizden birinizin içinin irinle dolu olması onun şiirle dolu olmasından daha hayırlıdır.’’ (Buhari Edep 92)
Özetle diyebiliriz ki içinde dinimizce hoş karşılanmayan şeyler olmadığı müddetçe şiir okumak ve yazmak haram değildir. Allah resulü şöyle buyurmuştur: ‘’Şiirin bazısında hikmet vardır. ‘’ Bunlara ise bazen yalan karışabilir. Rasulullah (s.a.v)  Medineli sahabelerden hassam bin sabite şiirle kâfirleri yermesini emretmiştir.

10. Afet: Mizah/Şaka
Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur. ‘’Kardeşinle çekişme ve ona sevmediği şakaları yapma.’’ Şakada yasaklanan aşırıya kaçmak ve devamlı yapmaktır. Devamlı şaka yapmanın sakıncası vakti oyun ve eğlenceyle meşgul etmesidir. Aşırıya kaçmanın sakıncası ise şakanın çok gülmeye sebep olmasıdır. Çok gülmek kalbi öldürür. Olgunluğu ve vakarı düşürür.

11. Afet: Alay Etmek
Alay etmek haramdır. Özellikle karşı tarafa eziyet verdiği zaman daha şiddetli haram olur. Bu konuda Allah şöyle buyurur  ‘’Ey müminler bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Beklide onlar kendilerinden daha hayırlıdır. Kadınlarda kadınları alaya almasınlar. Belki alay ettikleri kimseler kendilerinden daha hayırlıdır.’’ (Hucurat 11)

12. Afet: Sırrı Yaymak
‘’Bir kimse biriyle bir şey konuşurken kimse duydu mu acaba diye sağa sola bakarsa bu konuşma onu dinleyen için emanet olur. Onu gizlemelidir.’’ (Ebu Davut Edep 37)

13. Afet: Yalan Yere Söz Vermek
Dil adeta söz vermede yarışır. Sonrada nefis genellikle o sözü yerine getirmeye yanaşmaz. Böylelikle sözünde durmamış olur. Bu ise münafıklığın alametlerindendir.
Söz verme usulü:  İbni Mesud her söz verdiğinde mutlaka inşallah derdi. En uygunu budur. Ancak inşallah denmesinden söz vermek manası anlaşıyorsa mazereti olmadıkça yerine getirmek gerekir. Şayet söz verirken içinden tutmamaya niyetliyse bu münafıklık olur.

14. Afet: Yalan Konuşmak
‘’Yalandan sakının çünkü o kötü ahlak ile beraberdir ve her ikisi de ateştedir.’’ (Buhari, Edebul Müfret 724)
 
15. Afet: Gıybet Etmek
‘’Gıybetten sakının şüphesiz gıybet zinadan daha kötüdür. Bir adam zina eder sonra pişman olur Allah’ta tövbesini kabul eder. Gıybet eden ise gıybeti yapılan onu affetmeden günahı bağışlanmaz.’’ (Suyuti)
‘’Miraç gecesinde tırnaklarıyla yüzlerini parçalayan bazı kavimlerin yanından geçtim. Ben ey Cebrail bunlar kimdir diye sordum. Cebrail ‘Bunlar insanların gıybetini yapan ırzlarına  dil uzatanlardır’ dedi.’’ (Ebu Davut)
‘’Arkadan çekiştirmeyi yüze karşı eğlenmeyi adet edinen herkesin vay haline.’’ (Hümeze 1)

16. Afet: Söz Taşıma/Kovuculuk
Allah (c.c) şöyle buyurmuştur ‘’Resulüm alabildiğine yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan laf getirip götüren, iyiliği hep engelleyen, haddi aşan, günaha dadanmış, kaba ve haşin, bütün bunlardan sonra birde soysuzlukla damgalanmış kimselerden hiç birine mal ve oğulları vardır diye boyun eğme.’’ (Kalem 10-14)
‘’Allah katında sizin en sevimsiz olanınız laf götürüp getirenler, kardeşlerin arasını ayıranlar ve temiz insanlarda kusur arayanlardır.’’ (Taberani)

17. Afet: İkiyüzlülük
İkiyüzlü davranan kimse, birbirine düşmanlığı olan iki kişi arasından gider gelir. Her birinin hoşuna gideceği şekilde konuşur. Bu münafıklığın ta kendisidir. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur ‘’Bu dünyada ikiyüzlü olanın kıyamet günü ateşten iki dili olur.’’

18. Afet: Övmek
Övgüde bulunmanın altı afeti vardır. Bunlardan dördü övende ikisi övülende meydana gelir. Övenin başına gelen afetler:
1-Öven kişi bazen haddi aşıp yalan söyler.
2-Öven kişi bazen gösterişe girer. O bu övgüyle sevgisini ortaya koyar. Fakat bazen içinde övdüğü kişiye karşı sevgi bulunmaz. Böylelikle hem gösterişe girmiş hemde münafıklık yapmış olur.
3-Öven kişi bazen tam manasıyla bilmediği şeylerden bahseder. Onları bilmesine imkânda yoktur böylece bilmediği bir konuda konuşmuş olur.
Övülenin başına gelen afetler:
1-Övgü övülen şahsı kibre sokar. Kendini beğendirir. Bunlarda insanı helak eden şeylerdir.
2-Kişi hayırla övüldüğü aman sevinir tembelleşir. Kendi nefsinden memnun olur. Çalışması azalır. Çalışıp gayret eden ancak nefsini noksan görendir. İnsanlar ona övgü yağdırdığında ise olgunlaştığını zanneder.

19. Afet: Konuşulan Sözdeki Gizli Hataların Farkında Olmamak
Adamın biri peygamberimize gelerek bazı konularda konuşurken bir ara Allah’ın dilemesi ve senin dilemen ile dedi. Bunun üzerine efendimiz ‘Sen beni Allah ile denk mi tutuyorsun? Yalnız Allah’ın dilemesi ile de.’ buyurarak adamı uyardı.

20. Afet: Yersiz Sorular Sormak
İnsanın kendine farz olan ibadetleriyle ilgili meseleleri bırakıp kendisini hiç alakadar etmeyen soruları sorması edep dışı bir iştir.
Evet hangisi dillerimizden zuhur etmekte acaba?

‘’Bal küpünden sirke taşmaz.’’ ifadesi ağızdan çıkan sözün o kişinin kalbindeki duygu ve düşüncelerini açığa çıkardığı anlamını taşımaktadır.
Mademki söz özün tercümanıdır o halde dilin tehlikelerinden korunmanın yolu da özü (kalbi) temizlemektir.

RABBİM DİLİMİZE MAHKÛM ETMESİN.
CÜMLEMİZİ TEHLİKELERİNDEN BERİ EYLESİN İNŞALLAH.
ÂMİN.
SELAM VE DUA İLE…

Haber var islah eder, haber var ifsad eder