Video Foto Galeri Yazarlar
20.1.2018 - Cumartesi

Ebu ENES

DOKUNAN YANAR YA DOKUNMAYAN ?

Hamd alemleri yoktan vareden,yaratan ve yaşatan,yegane güç ve kudret sahibi Allah azze ve celle'ye mahsusdur.Salat ve selam yeryüzünün en büyük inkılapçısı Hz.Muhammed aleyhisselatuvesselama,ehli beytine,sahabesine ve tüm müminlerin üzerine olsun.

8 Haziran 2015 15:16
A
a

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Hamd alemleri yoktan vareden,yaratan ve yaşatan,yegane güç ve kudret sahibi Allah azze ve celle'ye mahsusdur.Salat ve selam yeryüzünün en büyük inkılapçısı Hz.Muhammed aleyhisselatuvesselama,ehli beytine,sahabesine ve tüm müminlerin üzerine olsun.

Rabbimiz Allah c.c Dinimiz İslam,Rasulümüz Hz.Muhammed (S.A.V)’dir. Bizler Rab olarak Allah c.c’dan,din olarak İslam’dan,Rasul olarak da Hz.Muhammed (S.A.V)’den razıyız.Allah azze ve celle’de bizlerden razı olsun.

Kur’an-ı anlamaya çalışan Müslümanlar olarak kabullenmekte zorlanmayacağımız bir hakikat vardır ki o da şudur. Arşın Rabb’i gönderdiği elçiler vasıtasıyla toplumlar da varolan şirk ve küfür itikadlarını tedavi etmeyi,onların Bir ve Kahhar olan kendisine kulluk yapılmaları çağrısını ve tebliğini Gaye edinmiştir.

Yasin suresi 60-61 Ayeti Kerimelerde mealen ‘’Ey Ademoğulları Ben sizden Şeytana kulluk etmeyin o sizin apaçık düşmanınızdır.Yalnız bana kulluk edin işte dosdoğru yol budur’’ diye söz almadım mı ? buyrulmaktadır.Bu Ayeti Kerime’den de açıkça anlaşıldığı üzere insan ya Allah’a kulluk yapar yada Şeytana Allah’ın dışında kulluk yapanlanlar bizzat şeytanın rızası gaye edinilerek yapılmasa da aldatan ve saptıran şeytan olunca ve onun güzel gösterdikleriyle meşgul olununca dolaylı olarak yine ona kulluk edilmiş olur.

Bu açıklama göstermektedir ki İnsan ya Allah c.c’a iman eder ve inancı istikametinde bir hayat yaşar yada Şeytanın adımlarını izler ve esfeli safiline yuvarlanır. Peygamberlerin sonuncusu Hz.Muhammed (S.A.V)’dir. Ondan sonra Peygamber gelmeyecektir.Peki Kıyamete kadar İmtihana tabi tutulan İnsanlara kim yol gösterecek,yaşadığı zaman dininde Hakkı ve Batılı ortaya çıkarıp birbirinden ayrıştaracak İnsanlara hidayet yolunu gösterecek. Bu sorunun cevabı çok açıktır.

Tabiki Alimler.Bir Hadisi Şerif’de şöyle buyurmaktadır.Rasulullah (S.A.V) Alimler Peygamberlerin varisleridir.’’Nasıl bir veraset,Her Alim zamanındaki şirk ve küfür itikadlarına başkaldırmak ve Hakk’ı ortaya koyup batılı yoketmekte ancak Peygamberlerin varisleri olabilirler. Kur’an-ı Kerim’in nazil olmaya başladığı dönemde çeşitli inançlara mensub topluluklar vardı.Kimi insanlar kendi elleriyle yaptıklarına Allah azze ve celle’nin bir takım sıfatlarını veriyorlar,kimileri öldükten sonra dirilmeyi inkar ediyorlar,kimileri Allah azze ve celle’ye oğul ve kız isnad ediyorlardı.(Haşa).

Bu konunun detayına hepimizin az yada çok bildiği bir mesele olduğu için pek fazla değinmeyeceğim.Aynı zamanda daha önemlisi dikkat çekip anlaşılmasını istediğim manaya odaklanılması asıl gayemizdir.Şirkin çeşitleri vardır.Yani bir insan yada toplum farklı şekillerde İslam dininden uzakta kalabilirler.Yine buda hepimizce malumdur.Kur’an-a ve Sünnet’e yani Vahye baktığımızda Gerek Mekke müşrikleri gerekse Ehl-i Kitaba yönelik Ayetlerle karşılaşırız.Kur’an-ın ilk muhatabı bu kimseler olmasından dolayı Mekke müşrikleri diye yazdım.

Ancak Kıyamete kadar baki bir Kitab’ın ve Sünnet’in muhatabı tüm insanlardır.Dolayısıyla hangi zamanda ve coğrafya da yaşarsa yaşasın bir varisin yani Alimin yaşadığı zamandaki tüm küfür ve şirk itikadlarını tesbit edip Davetle mükellef olduğu kimseleri Hakk’a ve Hidayete teşvik etmesi zaruridir.Batıl itikadların bir kısmını ilan eder diğerlerini yada diğerini ilan etmez ve şüphesiz ve muhakkak ki şu Ayetin muhatabı olur : ‘’Gerçekten Apaçık Kitapta indirdiğimiz hidayeti gizleyenlere hem Allah lanet eder hemde lanet edebilenler lanet eder’’ ‘’Bakara 159.’’ Makamı,mevkisi şöhreti ne kadar çok olursa olsun kimse Allah’ın dininden daha yüce olamaz.

Batıla karşı sessiz kalanlar ve dokunursam yanarım diyen sözde ilim ehlini bekleyen tehlike Ahirette daha şiddetli bir azaptır.Buda gösteriyor ki dokunmasada bir tehtidle karşı karşıyadır.

Şimdi Musa (a.s) zamanına gidelim ve Hakkı haykırmanın ne demek olduğunu daha iyi anlamaya çalışalım.Sözü Kur’an-a bırakalım.Mealen.’’(Firevun) dedi ki;Ben size izin vermeden önce ona inandınız öylemi?

Şüphesiz o,size büyüyü öğreten büyüğünüzdür.O halde bende sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çapraz olarak keseceğim ve sizi hurma dallarında sallandırcağım.Sizde elbette,hangimizin azabı daha şiddetliymiş ve daha sürekliymiş öğrenmiş olacaksınız. Dediler ki ; Bize gelen apaçık delillere ve bizi yaratana seni asla tercih edip seçmeyiz.Neyse hükmünü yürütebileceksen durmaksızın hükmünü yürüt;Sen yalnızca bu dünya hayatında hükmünü yürütebilirsin.’’ ‘’Taha 71-72’’

Evet işte iman yani teslimiyyet. Şimdi zamanımıza dönelim ve çevremize bir bakalım. Hakikat şu ki beşeri bir idareyi hedef edinip küfrün ve şirkin tek sebebi gibi görmek ancak basiretsiz ve firasetsizlerin işidir.Ancak Alimler zamanını doğru okuyabilirler.Allah azze ve celle’nin Ed-Dar ve En-Nafi'u sıfatlarını anlamamış kimse yada kimseler nekadar bilgi sahibi olurlarsa olsunlar alim olamazlar.Çünkü ‘’Allah’dan ancak hakkıyla Alimler korkar’’ mealindeki Ayet bizlere bunu apaçık göstermektedir.

Bizleri bizlerden de çok düşünen ve dünya hayatlarını toplumları ihya için feda eden Alimlere ihtiyacımızın olduğu zaman diliminde yaşayan bizlerin imtihanı kazanabilmesi için ‘’ihtinassıratel mustakim’’ (bizleri dosdoğru yola ulaştır) mealindeki Ayet-i samimi kalb ile tefekkür etmemiz ve Allah azze ve celle’den yine samimi bir şekilde istekte bulunmamız kaçınılmazdır.Elimizdeki Kur’an ve Sünnet ölçüsüne göre Hakk üzerinde yürüyenlerle Allah azze ve celle bizleri karşılaştırsın.

Evet dünyada dokunan yanar ancak ahirette felaha erer inşallah.Ve yine Evet dünyada dokunmayan yanmaz ama Ahirette kıyas kabul etmeyen azap onu yada onları beklemektedir.Allah azze ve celle Şedidul ikab (Şiddetli azab) sahibidir.

Rabbim aklını vahye tabi kılan,her türlü zorluğa rağmen sırat-ı müstekim’den sapmayan kullarından Eylesin.Amin.
Selam ve Dua ile…
Hamd Alemlerin Rabbi olan Allah’a Mahsusdur.
 

Haber var islah eder, haber var ifsad eder