Video Foto Galeri Yazarlar
26.3.2019 - Salı

Şüheda DEMİR

GERÇEK ANLAMI İLE İSLAM

9 Haziran 2018 16:17
A
a

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

GERÇEK ANLAMI İLE İSLAM

Rasulü’nü  hak  din  islam’ı  bütün dinlere hakim  ve  üstün  kılmak  üzere  Hak  ve  Hidayetle gönderen ,Rasulü’nü ,  Allah(cc)’nun  izniyle    Allah(cc)’a ,   çağıran   bir davetçi  ,  nurlu bir  kandil ,  şahit ,  müjdeleyici  ve  uyarıcı  olarak   görevlendiren.  Rasul(sav)’ı,  Allah(cc)’a  ve  ahiret  gününe  iman eden  ve  Allah’ı  çok  zikredenler  için    < en güzel örnek kılan >   Allah (cc)’a  Hamd olsun. Habibine , aline , ashabına  selat  ve  selam  olsun.
 
<< Kim İslam’dan başka din ararsa ondan asla kabul edilmeyecektir.Ve ahirette de hüsrana uğrayacaklardan olacaktır.>> (Al-i İmran 85)

Teslimiyet,boyun eğme,itaat,ilahi emre,ilahi sisteme ve ilahi nizama bağlılık anlamıyla İSLAM...

İslam’ın bu şekilde ki ifadeyle belirlenmesinde ayrı bir anlam yatmaktadır. Kâinat ister istemez Allah’a teslim olmuştur. Kâinatın bu teslimiyeti Allah’ın emrine boyun eğme,Allah’ın düzenine uyma ve yasalarına itaat şeklindedir.İşte İslam’ın gerçek anlamı budur.

Artık  Allah azze ve cellenin , bu açıklamalarından sonra kimse İslam’ı dil ile söylenen bir laf, kalp ile yapılan bir tasdikten başka hayatta pratik olarak eserlerinin görülmediği bir inanış biçimi zannetmesin! Bilakis İslam pratik hayatın her alanında somutlaşan tam bir teslimiyettir,gerçekten de önemli,ince,sağlam ve kapsamlı bir açıklamadır bu;

<<KİM  İSLAM’DAN BAŞKA BİR DİN ARARSA ONDAN ASLA KABUL EDİLMEYECEKTİR.VE O AHİRETTE DE HÜSRANA UĞRAYACAKLARDANDIR.>>

Artık bundan sonra İslam hakikatini ,ayetleri eğip bükerek,tevil yoluyla anlamlarının dışına çıkartarak,İslam’ın tanımını, Allah(cc)’nun, tanımladığı  şeklin dışına çıkarmaya imkan yoktur.

İSLAM, evrende mevcut olan herşeyin  Allah’ın belirlediği  ve  idare ettiği  nizama  tabi olarak  boyun  eğdikleri dinin adıdır. Şu halde ;

<< Allah’tan başka ibadete layık İlah yoktur.>> deyipte içeriğini yerine getirmeden söylenen ‘ŞEHADET’ asla Allah(cc) tanımladığı İslam olmayacaktır.

İslam,  < La İlahe İllallah >  şehadetinin gereği olarak İlahlık ve Hakimiyeti  bire(teke)  indirgemek,

İbadet ve yönelişte birliği sağlamaktır.bununla beraber İslam , <Muhammed (sav) ,Allah ‘ın elçisidir>

Şehadeti  gereği  O’nun, Rabbin’den,  getirdiği  sisteme tabi olmak , Allah’ın gönderdiği  kanunlara uymak, insanlığa Resulü vasıtası ile indirdiği Kitaba , gayb alemine , kıyamete, meleklere, Rasullere,Kitaplara iman edip kalp ile tasdik ettikten sonra bu tasdikin hayatımızda ameli uygulaması  görülmeden İSLAM’dan söz edilemez.

Yani, nefislerde , yaşantıda, gerek ferdi gerekse içtimai  hayatta isteyerek  teslim  olmaktır.

İslam kesinlikle  şekli bir ibadet, dua, zikir ve tesbihlerden ibaret değildir.Tüm bunlarla beraber Allah’a bağlı bir hayat sisteminde pratik etkileri somut  olarak  görülen , ibadetler ,dualar, zikir  ve  dinin adıdır , İSLAM....

Bütün bunlar insanların hayatında yaşayan bir nizam  olarak ortaya çıkmadıkça insan  hayatında bir  etkiye sahip olmayacaktır. Hiç bir fonksiyonu yerine getirmeyecektir.

İşte  Allah  subhanehu ve Teala’nın  istediği  ve  razı  olduğu  islam  budur! İnsanlardan herhangi bir grubun  arzularına göre şekillendirdikleri İslam’a itibar edilemez .İslam  düşmanlarının  bir  eksik  bulabilmek  gayreti ile ortaya attıkları  fikirlerin hiçbiri İslam değidir.

Allah(cc) ‘nun, isteğine uygun olarak gerçek İslam’ın  mahiyetini kavradıktan sonra onu bu şekilde kabul etmeyenler ve içtenlikle benimsemeyenler  kıyamet gününde hüsrana uğrayacaklardır.Allah(cc) onlara hidayet vermeyecek ve onları  bağışlamayacaktır.

<<KİM İSLAM’DAN BAŞKA BİR DİN ARARSA  ONDAN ASLA KABUL EDİLMEYECEKTİR.VE O AHİRETTE DE HÜSRANA UĞRAYANLARDAN OLACAKTIR>>(Al-i İmran 85)

Selam ve Dua ile

Allah Azze ve Celle Yar ve Yardımcımız olsun....
 

Haber var islah eder, haber var ifsad eder