Video Foto Galeri Yazarlar
19.1.2018 - Cuma

Şahımerdan SARI

İMTİHAN

Şanı yüce olan Allah (cc) şöyle buyuruyor: “Yoksa Allah içinizden cihad edenleri ve sabredenleri belirtmeden cennete girivereceğinizi mi sanıyorsunuz” (Ali İmran:142)

4 Temmuz 2014 22:55
A
a

İMTİHAN

Şanı yüce olan Allah (cc) şöyle buyuruyor: “Yoksa Allah içinizden cihad edenleri ve sabredenleri belirtmeden cennete girivereceğinizi mi sanıyorsunuz” (Ali İmran:142)
Yazmak, konuşmak dinlemek ve okumak dahi bir nebze kolay; asıl olan gayeyi anlamak, bildiklerini yaşamak, hedefe varmak için cehdü gayret sarf etmek, ve bu uğurda önüne çıkan engellerle savaşmaktır. Savaşın gayesi dahi dünyayı fitne ve fesattan temizleyerek insanlığı İslam’ın hakimiyeti altında adaletle huzura kavuşturmaktır.
Allah (cc) bu görevi, halifesi sıfatıyla yaratmış olduğu insana teklif etmiş, ve o emaneti insan üstlenmiştir. Bunun için insan mücadeleyi meleklerden bekleyemeyiz. Bu gün küfrün zulmü altında esir olarak ezilen mahlukta insandır. İnsan için hayatın önemi Allah (cc)’a kulluktur. Kulluk üç maksatla yapılır.
1- Allah (cc) yaratıcı olduğu, kul ise mahluk olduğu için, yani Allah (cc) olduğu için.
2- O’na kulluk etmek, Allah’ın emir olduğu için.
3- Cehennem azabından korku ve Cennet müjdesi maksadıyla olur. En kıymetli kulluk, birinci maksatla yapılandır. Halbuki insanların büyük bir çoğunluğu bu üçüncü maksadı dahi unutmuş ve bu maksadı dahi idrakten aciz kalmıştır.
İnsan her halükarda imtihan içerisindedir. Kısacık dünya ömrü içerisinde ebedi hayatı kazanmak veya kaybetmek ihtiyacı ile baş başa bırakılmıştır. Cüz-i İradesi ile dünya hayatında imtihan hali içerisindedir. İrade-i Külliye İrade-i Cüziyyeyi takip eder. Kulun gayesi, arzusu ve cehdi gayretine ise Allah (cc) Hallakı Yezdan sıfatıyla liyakatine göre halk eder.
İmtihandadır. insan, açlık ile tokluk ile, kuvvet ile zaaf ile, mevki ve makam ile, şöhret ile, arzulardan nksanlık ile, hastalık ve sağlık ile, zenginlik ve fakirlik ile, velhasıl-her an ve herhalde imtihandadır. Allah (cc)’ın verdiği bu sıkıntılı hallere sabretmek ile de imtihandadır insan.

Sabrında meşru ve memnu olan şekilleri vardır.

1- Allah (cc)’ın verdiği musibetlere, Allah’a kulluk yolunda zorluklara, küfür ve münker ile mücadele anındaki eza ve cefalara sabır farzdır.

2- Mukaddesatın tahkikatına karşı haksızlığa ve her türlü münkere karşı susmak gibi zillet ve acizlikle sabır ise haramdır.
İmtihan kazanmanın yolları ise Allah (cc)’ın buyurduğu yolda, O’nun rızası doğrultusundadır. Bizler Allah (cc)’ın tenvir edici ayetlerini gölgeli sözlerimizle, haşa süsleme gayretine girmeyiz.
İmtihanı kazanmanın yolu, ne sadece ciltler dolusu kitap yazmak, ne sadece medyalarda günlerce nutuk çekmek ve nede insanlar arasında şöhret kazanmakla olur. Zira Allah Rasulü bir hadisi şerifinde: “Nice kimseler vardır ki, şöhretleri şarkı ve garbı sardığı, halde Allah katında sivri sineğin kanadı kadar değeri yoktur” buyuruyor.
Şimdi Allah (cc)’ın Kelamı Mübiyn’ini can kulağımızla dinleyelim. İmtihanı kazanmanın yolunu bazzat Allah (cc) çok açık ve bariz bir şekilde beyan buyuruyor.
“Ey iman edenler! Sizleri elim bir azaptan kurtaracak karlı bir ticaret yolun sevk edeyim mi? Allah’a ve Rasulüne iman ederseniz. Allah yolunda mallarınızla canlarınızla cihad ederseniz. Eğer biliyorsanız sizin için hayırlı olan budur.” (Saf Suresi:9-10)
Dikkat edilirse, mal ve can, cihat için kullanılan iki vasıtadır ki, bunlar feda edilmesi lafla mücahitliğin hiçbir faidesi yoktur. Yine Yüce Allah Tebe suresi: 111′de: “Allah mü’minlerden Cennet karşılığında maallarını ve canlarını satın altmıştır” buyuruyor.

Görüyoruz ki, iştera kelimesi mazi sigasıyla gelmiştr. Yani Allah (cc) önceden bir defa müm’minlerden mallarını ve canlarını satın almıştır. Artık, o mal ve can kendisinin değildir. Onlar Allah (cc)’ındır. Allah (cc) onları, mü’minlere emanet vermiştir. Bundan dolayı mü’minlerde o emanetleri ancak O’nun için feda ederler. Allah’ın rızası dışında sarf ettiği zaman, o emanete hıyanet etmiş olur ki o zaman Cenneti de kazanamaz.
Cenab-ı Allah bizleri yazıklarıyla, okuduklarıyla söyledikleriyle, okuyup anladıklarıyla amel eden muttaki, mü’min, mücahid kullarından eylesin. Amin…


Haber var islah eder, haber var ifsad eder