Video Foto Galeri Yazarlar
16.7.2019 - Salı

Şahımerdan SARI

İSLAM ALEMİNDE İTİKADİ DURUM - A) GAFLET VE HİLE 4) DİYALOG 5.BÖLÜM

17 Temmuz 2018 11:49
A
a
KahveKitap
F) Hz. Muhammed(sav)'e iman etmeyenler mümin olamazlar: Bu iman durmu Hz. Muhammed (sav)'in bi'setinden öncesi için dahi geçerlidir. Hz. Adem (a.s)' den Hz. Muhammed (sav) kadar gönderilen bütün peygamberler (bir rivayete kadar 124000 veya 224000 peygamber) kendilerinden sonra gelecek en son peygamber Hz.Muhammed (sa:v)'e iman etmiş ve ümmetlerine de aynı ilahi haberi tebliğ etmişlerdir. Bu husus dahi Kuran-ı Kerim’de kavli sarih ile beyan buyrulmuştur.
 
وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ

 
Allah(cc): "Andolsun ki ben size kitap ile hikmeti verdim. Sonra size beraberinizde bulunanı tasdik edici bir rasul(Hz. Muhammed (sav) gelirse mutlaka ona iman edeceksiniz ve mutlaka ona yardım edeceksiniz!" diye nebilerin kuvvetli sözünü aldığı zaman buyurdu ki; "Buna dair sözümü alıp kabul ettiniz mi?" "Kabul ettik!" dediler"0 halde şahitlik edin, ben de sizinle beraber şahitlik edenlerdenim. " (Al-i İmran 81) buyurdu.

Bütün peygamberlerin Hz. Muhammed (s.a.v)'e iman etmeleri ve hepsinin ahir zaman peygamberinden ümmetlerine bahsetmek (onun peygamberliğine kavuşanlar olupta iman etmeleri) suretiyle ona yardımcı olacaklarına dair Allah (c.c) ın kuvvetli söz (misak) alması ifadesi çok önemlidir. Bunun içindir ki yukarıda okuduğumuz ayetlerden "o kendilerine kitap verilenler evlatlarını tanıdıkları gibi onu (H z. Muhammed (sav)’i) tanırlar." Diye buyrulan ayet’i kerimede çok önemli bir noktaya dikkat çekmektedir. O peygamberler H z. Muhammed (sav)'i ümmetlerine o kadar tanıtmışlarki bir babanın evladını tanıdığı kadar tanımaları düşünülürse ve üstelik bu Allah'ın emri olunca onu tanımadan ve iman etmeden mü'min sayılması ve cennete girilmesi mümkün değildir. Kaldı ki Hz. Muhammed (sav) bi'setinden sonra bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmiş olduğu halde ona iman etmeden ve dahi tabi olmadan mü'min sayılmak ve cennete girmek asla mümkün değildir.

Resulullah (sav)'in "şu anda kardeşlerim Musa ve İsa da gelseler ancak bana tabi olurlardı." Diye buyurması, bütün peygamberlere miraçta Mescid-i Aksada imamlık yapmış olması, kıyamet günü şefeat izninin evvela Allah tarafından kendisine verilmiş olması, Kevser havuzunun kendisine verilip havuzun başına ilk gelen kendisinin olması, bütün peygamberlerin ona ismen iman edip onu kendi ümmetlerine tebliğ etmeleri, kendisine verilen kitap ve şeriatın tahrif edilemeden kıyamete kadar Allah ( c.c) tarafından kıyamete kadar korunacak olması, Ulu'I Azm peygamberlerin en büyüğü olması ve daha birçok sebeplerden dolayı elbetteki şu zamanda bütün peygamberler gelse yine ona tabi olırlrr ve ümmetlerine de ona tabi olmayı emrederlerdi. Bu emirlere ve peygamberlerin davetine :icabet etmyenler nasıl ehli iman olmazlarsa bugün dahi Hz. Muhammed (sav)'in davetine icabet etmeyen ve ona tabi olmayan ehli iman oJam az. Ehl-i iman olmayanlarda cennete giremez.

G) Bütün peygamberlerin dini İslamdır: Allah (c.c) Hıristiyanlık (Nasranilik) ve Yahudilik gibi İslam' ın dışında başka bir din göndermemiştir. Hz. Adem (a.s)'den Hz. Muhammed (sav)'e kadar gelen bütün peygamberlerin dini İslamdır.


 
اِنَّ الدّٖينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذٖينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرٖيعُ الْحِسَابِ


Hak din, Allah indinde İslamdır (müslümanlıkdır). Kitab verilenler (başka suretle değil) ancak kendilerine ilim geldikden sonra, aralarındaki ihtirasdan dolayı, ihtilafa düşdü. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse şübhesiz ki Allah hesabı pek çabuk görendir. (Al-i İmran 19)

Allah katında kabule şayan olan geçerli bir tek hak din vardır. O da İslamdır. Bütün peygamberlerin dini İslam olduğu halde günümüzde ki Hıristiyanlara İsevi demek, Yahudilere Musevi demek, Hıristiyanlık, Yahudilik ve İslamiyete üçü birden İbrahimi dinler demek, Hz. İbrahirrı'e Hz. Musa'ya Hz. İsa'ya ve dolayısıyla İslam'a
hakaret etmektir. Bile bile hakikati ketmedip küfrü hak gibi gösterme gayretinden başka bir şey değildir. Çünkü Hz. İbrahimde Hz. Musada Hz. İsada müslümandırlar İslamdan başka dinleri yoktu. İsevi olan Müslüman olur, Musevi olan Müslüman olur, kafirlere İsevi ve Musevi demek küfürdür. Kuran-ı Kerim'de birçok ayet-i kerm ede Hıristiyan ve Yahudilerin Allah' ın kitabını tahrif ettiklerinden dolayı kafir oldukları beyan buyrulmaktadır.


 
وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسٖيحُ ابْنُ اللّٰهِ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذٖينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنّٰى يُؤْفَكُونَ
 

Yahudiler: "Uzeyr Allah'ın oğludur." dediler. Hıristiyanlar da: "Mesih Allah'ın oğludur." dediler. Bu, onların ağızlarında dolaşan sözleridir ki, bundan önceki küfürülerinde bilinçli olarak ısrar eden kimselerin sözlerini taklid ediyorlar. Allah onları kahretsin! Nasıl da çevriliyorlar? (Tevbe 30)

Buna benzer başka ayet-i kerimeler de aynı hükmü ifade etmektedir. Yahudiler Hz. Uzeyr'i, Hıristiyanlar Hz. İsa'yı Allah (c.c)'a oğul isnad etmek suretiyle Allah (c.c)'aşirk koşmuş ve aynı zamanda Allahu Teala'ya noksan sıfat isnad etmek suretiyle küfre girmişlerdir. Kuran-ı Kerim'de İhlas Suresinde "o doğurmadı ve doğurulmadı" diye buyurarak bu iddialarını reddetmektedir.
 
           Peygamberlere iman hususunda mü 'minlerin hiçbir peygamberi ayırt etmeksizin hepsine birden iman etmesi K uran-ı Kerim'de Bakara Suresi 285. ayet-i kerimede " .. .imanda ... Biz peygamberlerden hiç birini diğerinden ayırt etmeyiz diye emir buyrulmaktadır. İslam'dan başka bütün dinler küfürdür. Allah tarafından kabul edilmez.


 
وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دٖينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرٖينَ

 
“Kim İslam· dan başka bir din ararsa, ondan asla kabul edilmeyecektir. Muhakkak ki o ahirette de hüsrana uğrayanlardandır!” (Al-i İmran 85)

Hulesa Kuran-ı Kerim'den bir tek ayeti inkar etmek veya Resulullah’ın hadislerinden mütevatir bir hadisi inkar etmek islam Ulemasının icmaı ile küfürdür. Hakikat bu ıken Kuran -ı Kerım ın tamamını inkar, İslam dinini hak din olarak görmeyip H z.Muhammed (sav)'i hak peygamber olarak tanımayan muharref dinlere mensub olan ve küfürde oldukları Kuran ile sabit olan kimseleri gerçek bir din mensubuymuş gibi muhatab alıp diyalog yapmak hatta onların kendi dinlerine uydukları halde cennete girebilceklerini .ima etmek sadece  gaflet değil Allah'a, Rasuluna ve bütün mü'minlere en büyük ihanettir. Biz Müslümanlar olarak ahirette Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. İbrahim gibi diğer peygamberlerle beraber olmayı ve cennette komşu olmayı isterken Hıristiyan ve Yahudiler bütün insanlığa gönderilmiş en büyük peygamber Hz. Muhammed (sav)'in cennete gireceğini bile kabul etmezler bu mel 'unlarla diyalog kurma gayretleri ancak müslümaların itikadını bozar. Onların kaybı yok zira onların zaten itikadları bozuktur. Ve Ehl-i Tevhid de değildirler. Çünkü Allah (c.c)'ın peygamberlerini Allah'a şirk koşmuşlardır.

 


Haber var islah eder, haber var ifsad eder