Video Foto Galeri Yazarlar
16.7.2019 - Salı

Şahımerdan SARI

İSLAM ALEMİNDE İTİKADİ DURUM - A) GAFLET VE HİLE 5) KURBİYYET VE TEŞBİH 1.BÖLÜM

18 Temmuz 2018 11:57
A
a
KahveKitap
5- Kurbiyyet ve Teşbih: Hakikate yakınlık ve benzerliktir.Bunun için dEnirki En büyük tehlike hakikate çok yakın ve en çok benzeyendir. Bu durum fertlerde gruplarda ve sistemlerde olabilir. Şimdi bu üç şıkkı biraz izah edelim.

A) Fertlerde: Ferdiyette en büyük düşman kişiye en yakın olduğu için nefsidir. Merkezden muhite doğru hakikatin başlangıç noktası olduğu gibi tehlike de kalpten başlayıp ağzalara ve çevreye doğruyu yayılır. Nefis ve şeytan gibi tehlikeler etkisini kalpten göstermeye çalışırlar. Şeytan sureti haktan görünmek suretiyle kişinin nefsini etki alanına alarak kalbe verdiği vesveseyi kötülük olarak dışta tezahür ettirmeye çalışır. Kuran'da Sünnet'te ve islam ulemasının bu muvacebedeki eğitim metodlarında bu tehlikeleri anlayıp sakınma yolları belirtilmiştir.
 

 İnsana en yakın tehlikenin fertlerde nefsi emmarenin ve şeytani vesvesenin sureti haktan görünerek kalbe yapmış olduğu etkiyle başlar. Bu hususları ifade eden ayet-i kerimeler mevcuttur.

Nefis ile ilgili olarak Kuran-ı Kerim'de:

 

وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسٖى اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبّٖى اِنَّ رَبّٖى غَفُورٌ رَحٖيمٌ

 

Bununla beraber ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü gerçekten nefis, Rabbimin rahmet ettiği müstesna var gücüyle körülüğü emredicidir. Şüphesiz benim Rabbim Gaffur'dur, Rahim’dir. (Yusuf Suresi: 53)

 Nefsin kötülüğü emretmesi kişi için tehlikelerin en büyüğüdür. Çünkü insan en yakını ve hatta kendisi gibi zaman zaman değerlendirip aynı zamanda tesmiye olunmaktadır. Bütün kötülüklerden korunma yollarını ancak yüce Allah'ın rahmetine sığınmak ve o rahmete liyakatle sımsıkı sarılmak suretiyle olur. Esasen İslam uleması Kuran'da ayetlerin ışığında nefsi 7 tür olarak ele almışlardır. Birincisi zikretmiş olduğumuz nefsi emmare. İkincisi nefsi levvame.

Bu hususta ayet-i kerime şöyle buyuruyor.

 

وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ

 

Ve yine hayır; kendini kınayan nefse yemin ederim. (Kıyamet Suresi: 2)

 Nefsin ikinci türü kendini kınayan nefis olan nefsi levvamedir ki bu nefis nefsi emmareden biraz daha tezkiye olmuş olduğu için nefsi levvame sahibi yaptığı kötülüklerin farkına varmış olur. Kötü olduğunu bildiği için de kendini kınar. Üçüncüsü nefsi mulhimedir.
 

 

وَالَّذٖينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَاٰتٰیهُمْ تَقْوٰیهُمْ


Hidayeti kabul edenlere gelince, Allah onların hidayetini artırmış ve onlara takva yollarını ilham etmiştir. (Muhammed Suresi 17)
 
وَنَفْسٍ وَمَا سَوّٰیهَا
فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوٰیهَا

Nefse ve onu düzenleyene ki hem kötülüğünü hem de takvasını ona ilham etti. (Şems Suresi: 7-8)

Dördüncüsü nefsi mütmainne. Beşincisi nefsi raziyye. Ve altıncısı nefsi marziyyedir.
 
يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ
اِرْجِعٖى اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً
فَادْخُلٖى فٖى عِبَادٖی
وَادْخُلٖى جَنَّتٖی

 
Ey huzura ermiş olan nefis! Razı olmuş ve rızaya ermiş olarak dön Rabbine! Haydi, katıl kullarıma! Ve gir cennetime! (FecrSuresi: 27-30)

Yedincisi nefsi kamiledir. Buna nefsi zekiyye ve nefsi safiyye de denir.

 
قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰیهَا

Onu arındıran gerçekten kurtulmuştur. (Şems Suresi: 9)

Nefsin bu her yedi türünü son kısmı olan tezkiyye yani bütün kötülüklerden arınmış olması için nefsi emmariyi ifade eden ayet-i kerimede, "ancak rabbinin rahmeti müstesna" denildiği gibi ancak Allah (c.c)'ın rahmeti ile mümkündür. Şüphesiz o rahmet Kuran-ı Kerim ve H z. M uhammed (sav)dir. Ve yine Kuran ve Sünnete tabi olmak suretiyle o rahmete nail olur.

Şüphesiz bu tehlikelerden korunmanın yegane yolu kalbde tevhid inkılabının gerçekleşmesi, kesin bir teslimiyet ve muhafazası için azami gayret gösterilmesi şarttır. Kalbi ibadetler bütün azaları tehlikeden korumak, İslam cemaati içerisinde bulunarak ictimai vazifelerini ifa etmek suretiyle mezkur tehlikelerden korunmak mümkündür.

Bu hususta geniş bilgi için kaynak kitaplara müracaat etmek elzemdir. Burada bu hususu daha geniş anlatma imkanına sahip değiliz.


Haber var islah eder, haber var ifsad eder