Video Foto Galeri Yazarlar
19.1.2018 - Cuma

AbdulHakim KARADAĞ

İSLAM VE CAHİLİYYE-(I)

Bizleri Yarattıktan sonra bir başımıza bırakmayan, Nasıl yaşayacağımızı bildiren vahiylerle destekleyen, hidayete erdiren Allah(cc)’ya sonsuz Hamd olsun.

1 Temmuz 2015 22:51
A
a
Salat ve Selam Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed(sav)’e, O’na gelen mesajın ilk muhatapları olan sahabelerine ve onlardan sonra da bu mesajı alarak, hayatını buna göre dizayn eden, buna göre yaşayan bütün muvahhidlerin üzerine olsun. Rabbim cümlemizi hatadan, yanlıştan, cehaletten, idrak eksikliğinden muhafaza buyursun. Hatalarımız olursa da affetsin inşallah.

İslam ve cahiliye birbirinin zıttı olan iki kavramdır ki, birinin varlığı diğerini iptal eder.

İslam, Allah(cc)’nun insanı yarattığından beri, kulları için belirlediği, Resulleri vasıtası ile insanlara ilettiği, İnsanların yaşamlarında tabi olacakları esaslara dair gelen ilahi emir ve nehiylerin tamamıdır. Allah (cc)’nun belirlediği bir sistem, bir nizam, bir yaşam ve düşünce biçimi ve standardıdır. Allah (cc)’nun biz insanlar için belirlediği standartlardır.
İnanç standardı (akide), ibadet standardı, sorumluluk ve görevlerimizin, insanlar arası davranışlarımızın, ticari hayatımızın, toplumsal yaşantımızın yani ictimai hayatımızın, kişiler arası anlaşmalarımızın, işlenen suçların ve cezalarının standartlarının Allah(cc) tarafından belirlendiği nizamın, sistemin ve düzenin adıdır İslam… Sayılan vasıflar “Din”in vasıflarıdır ve bu dinin adı da “İslam Dini”dir

 İnsanlar için, İnsanların yaratıcısı ve dolayısı ile onları en iyi tanıyanı tarafından belirlenmiş, en ideal sistem…
Cahiliyye ise yine insanlık tarihi ile yaşıt olan, Allah(cc)’nun belirlemiş olduğu sistem ve nizama alternatif olarak kuralları ve standartları insanlar tarafından belirlenen her beşeri sistemin ve düzenin adıdır.

İlahi olmayan her sistemin adıdır cahiliyye… İslami olmayan ve İslam’a uymayan her şey, mutlaka cahiliyeye aittir. Cahiliyye de yukarıdaki vasıfları taşıyan başlı başına bir dindir ancak bir farkla ki: standartlarını insanların belirlemiş olduğu batıl olan bir din.

Allah(cc), insanların hem dünya ve hem de ahiretteki akıbetlerinin esenliği için yeryüzüne bir ip (din, kitap, Kur’an) sarkıtmış ve hep beraber o ipe sarılmamızı, kurtuluşun ancak bununla mümkün olacağını bildirmiştir.

“Hep birlikte Allah'ın ipine (kitabına, dinine) sımsıkı sarılın. Parçalanıp ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Hani siz birbirinize düşmanlar idiniz de, O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O'nun (bu) nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki, doğru yola eresiniz.”(Ali İmran/ 103 Ayet)

Allah(cc), cehennem çukurlarına düşmekten kurtulmanın, ancak göndermiş olduğu dine uymakla mümkün olacağını bildirmektedir. Ayrıca yine Ayeti kerimede Allah(cc)’nun kitabına, dinine sarılmayanların, doğru yolda olamayacakları sonucu da çıkmaktadır.

Allah (cc)’nun ayette vermiş olduğu teşbihe dayanarak şöyle düşünebilir miyiz acaba? İnsanların hepsi hüsranda (Asr suresi/2. Ayet)(bir ateş çukurunun kenarında durmaktalar) aslında. Allah (cc) kendine iman ederek, göndermiş olduğu dini kabul edenleri, nizamını benimseyen ve belirlemiş olduğu standartlara göre yaşayanları, sarkıttığı bir yardım halatı (ipi) ile o çukurun kenarından çekip kurtarmaktadır. Cahiliyye ise İnsanlarıalıp cehenneme sürükleyen çengeller, insanları kaparak cehenneme taşıyan kancalar gibidir.

İnsanların uyması ve kendileri ile yönetilmesi için insanlar tarafından standartları belirlenmiş, İslam’a alternatif olarak piyasa sürülmüş, insanlara arz edilmiş, insanların refahı ve adil biçimde yaşamasını sağlama iddiasında bulunan her beşeri sistem de, bir din hükmündedir. Beşer kaynaklı bir dindir. Batıldır…

Sosyalizm, Kominizm, Demokrasizm, Laisizm, Kapitalizm, Liberalizm,… izm diye bitenlerin hepsi. Bunların her biri insanları en iyi şekilde idare edebileceklerine ve yönetebileceklerine dair iddiada bulunan beşeri sistem, nizam ve düşüncelerdir. Bunların hepsi İslam’ın dışında ve İslam’ın hareket alanına müdahale ederek gasp etmeyi amaçlayan beşeri ideolojilerdir. Her biri şeytanın yeryüzüne sarkıttığı, kendisiyle insanları cehenneme taşıdığı çengel ve kancalar olup, Allah(cc)’nun ipine alternatif olarak, insanlara kurtuluş reçetesi(?) diye sunulan şeytanın birer oltasıdır. Allah(cc), biz kullarını şeytanın bu oltalarından sakındırmış, kendi ipine, yardım halatına, yani dinine ve kitabına sarılmamızı istemiştir.

“…Bugün, size dîninizi kemâle erdirdim,üzerinize olan ni'metimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’a râzı oldum!”(Maide Suresi/3. Ayet)

“Hiç şüphesiz din, Allah katında İslâm'dır. Kendilerine kitap verilenler, ancak kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki 'kıskançlık ve hakka başkaldırma' (buğuz) yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerine küfrederse, gerçekten Allah, hesabı pek çabuk görendir.”(Ali İmran Suresi/19. Ayet)

İşte cehennem çukurlarından kurtulmak için tek çaremiz ise bu ipe sarılmak, Bu dine yapışmak ve bu dine göre yaşamaktır. Aynı zamanda şeytanın çengellerinden uzak durmak, kancalarından sakınmak, oltalarının ucundaki yemlere iştiyak duymamak ve heveslenmemektir. Yani Cahiliyyeden uzaklaşmaktır.

Rabbim bizleri bu tuzaklardan muhafaza buyursun.(Amin)


Haber var islah eder, haber var ifsad eder