Video Foto Galeri Yazarlar
21.1.2019 - Pazartesi

Kübra YILDIZ

KESKİN BIÇAK

‘’İman ve Küfür’’ arasındaki fark; bu iki kelime cerrahın elindeki neşter misali hastayı tedavi ederken en ufak bir hata ile onun canından edebilecek kadar tehlikeli. Bundandır ki her iki noktada Keskin Bıçak gibidir.

6 Ocak 2018 16:46
A
a
NisaButikAdana
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a salat ve selamda davetçilerin efendisi Muhammed (a.s) a sohbet arkadaşlarına, İslam nurunu bize kadar kalemleriyle, kılıçlarıyla, dilleriyle ve gönülleriyle ulaştıran bizden sonra da kıyamet gününe kadar aynı şekilde sürdüreceklerin üzerine olsun!

Ey Allah’ın kulu; sana indirilen akla hitap eden seni dosdoğru yola sevk edecek olan Kur'an daki bilgilerin özünü ve gönderilmesindeki amacı anlamaya yetecek kadar bilgi sahibi olmak zorundasın. Bu zorunluluk cinsiyet farklılığı gözetmeksizin her bir fert üzerine farzdır. Bu dünyada yerine getirmesi için peygamberimize verilen görevi iyice anlayabilmeli ve seninde o görevdeki sorumluluğunu fark edebilmelisin. Yıkmaya geldiği kokuşmuş düzenleri ve sistemleri görmeli Allah (c.c) nun müslümanlar için belirlediği yaşam tarzını tanımalı ve yaşamalısın.

Allah (c.c) nun müslümanlar için belirlediği yaşam tarzında müslümanların dostlukların imana dayandığı gibi kafirlerin dostluklarının da küfre dayandığını bilmelisin.
‘’İman ve Küfür’’ arasındaki fark; bu iki kelime cerrahın elindeki neşter misali hastayı tedavi ederken en ufak bir hata ile onun canından edebilecek kadar tehlikeli.
Bundandır ki her iki noktada Keskin Bıçak gibidir.

İman Allah’a teslimiyet anlamına gelirken küfür O’nu red O’na karşı itaasizlik anlamına gelir. Allah’a ve O’nun dinine teslim olana müslüman O’nu red edene O’na karşı itaasizlik yapan kişiye de kafir denir. Küfür kafirlerin hayat kaynağıdır. Kafirler İslamın karşısında bir bütündürler. Vahiy ile çelişen çatışan ne varsa hayatımızda onlar baş mimarlarıdırlar. Nitekim günümüzde Allah’ın hakimiyetini reddetmede milletin hakimiyetini esas almada sözüm ona süslümanlarla istikbar eden Allah’a baş kaldıran kafirler beraberdirler.

Yani Allah’ın hakimiyetini hiçe saymada sözde dilde iman ettiğini söyleyen süslümanlardan dolayı gerçek müslümanlar ne çilelere ne sıkıntılara maruz kalmaktadırlar.
Evet süslümanlarla küfür ehlinin yaşantıları biribirinden farklıda olsa itikattaki birleşme noktaları birdir. Dolayısıyla itikadi ve ameli alanda hududullahı aşma konusunda ortaktırlar. Müslümanların iman ve amellerinin karşıtı olanlar müslümanlardan değillerdir. Tabiki müslümanlardan olmayanlar kafirlerden olurlar. Bu konuda en güzel örnek Nuh (a.s) ile oğlunun durumudur. Allah (c.c) kuranda şöyle haber veriyor. ‘’Nuh Rabbine dua edip şöyle dedi. ‘Ya Rabb elbette oğlum ailemdendir. Senin vaadin haktır. Onu yerine getirirsin. Sen hakimlerin hakimisin.’ Allah şöyle buyurdu. ‘Ey Nuh o, senin ailenden değildir. Çünkü o salih olmayan bir amel sahibidir. O halde bilmediğin bir şeyi benden isteme. Seni cahillerden olmaktan men ederim.’’ (Hud 45-46)

Bu ayeti kerime gösteriyor ki iman eden gerçek bir mümin ile kafir arasındaki velayet kesilmiştir. Kendisine müslüman diyen bilgisi ve hareketleri bir kafirinki ile aynı olan biri aşikar iki yüzlüdür. Küfür ehli olan kafirler helali haramı ayırt etmezler. Hevalarının ve heveslerinin peşinden giderler. Kur'an-ın Allah’ın kitabı olduğunu bile bile onun hayatımızdaki yeri kafirlerinkinden farklı değil ise aramızdaki fark ne?
İman ettiğini iddia eden biri küfür ehlinin yaptığı bir çok şeyi yapıyorsa niçin bir küfür ehlinden daha üstün ve akibeti onunkinden değişik olsun? Bu yüzden O’nun rahmetine erişemiyoruz. Bizler sadece sözde ve görüntüde müslümanlarız. Allah’ın huzurunda eğilmesi gereken başlar insanların huzurunda eğiliyor. Hakkın dinine tabi olunması gerekirken halkın dinlerine tabi olunuyor. Gerçek şuki Allah’ın hakimiyetini kabul etmeyenlerin bizi yönetmeleri bizi her fırsatta utanca sürüklemeleri bizlere Allah’ın en büyük hediyesi olan iman nimetini, islam nimetini ihmal ettiğimiz için cezalandırıldığımızı gösteriyor. Gerçek manada iman ehli olmanın ilk şartı islami bilgilerdir. İman sahibi bir kişi islamı küfürden gerçekten ayıran şeyleri öğrenmelidir. Bu bilgi öğrenilmeden islamı bilgiyle donanılmadan gerçekten iman sahibi olunmaz olunamaz.

Acı olan buna istek duyulmaması. Eğer kendiniz susuzluğunuz farkında değilseniz ağzına kadar dolu bir bardağın bile önünüzde durması faydasızdır. İslama karşı kayıtsız kalmakla ne kadar büyük bir kayıpta olduğunuzu anlarsınız. Allah’ın kitabı sizinle ama siz içinde ne yazdığını bilmiyorsunuz. İslamın ilk basamağı olan ezberlenen kelime-i tevhidin size yüklediği sorumluluğu bile bilmiyorsunuz. Biz müslümanlar için bundan daha büyük bir kayıp olur mu?

Eviniz yansa meydana gelecek zararı bilirsiniz, malınız batsa bundan kaynaklanan zararıda bilirsiniz ama islama karşı kayıtsızlığınızın getirdiği kaybı bilmiyorsunuz. Bu kaybın farkına vardığımızda ondan kurtulmak isteyeceksiniz. Bundan kurtulmanın tek yolu bütün organlarla Allah’a teslim olma bu teslimiyette yalnızca O’na boyun eğmekle mümkün olacaktır.
Evet Keskin Bıçak gibidir İman ile Küfür.

İman üzere yaşamayan bir kimse küfür üzere yaşamaya mahkum olur. Hüsrandan ve cehaletten kurtulmanın biricik çaresi imandır. İman insanı yönlendiren, yöneten Rabbani güçtür.
İman sahibi bir mümin istikametsiz olamaz. İstikametin tecellisi için iman, imanın devamı içinde doğru istikamet şarttır.

RABBİM BİZLERİ İTİKATTE VE AMELDE İSTİKAMETİ DOSDOĞRU OLAN KULLARINDAN OLABİLMEYİ NASİP ETSİN İNŞALLAH.

...AMİN...
SELAM VE DUA İLE...

Haber var islah eder, haber var ifsad eder
NisaButikAdana