Video Foto Galeri Yazarlar
19.1.2018 - Cuma

Sevde GÖK

MÜ'MİN ERKEKLERİN BEY'AT'I (3)

Hz.Peygamberimiz, efendimiz s.a.s,'in 2.Akabe Bey'at'ıyla aldığı Bey'at içinde belirttiği şartları,incelemeye çalışalım:

11 Kasım 2014 12:42
A
a

ERKEKLERİN, ALLAH c.c VE RASULÜ'NE (s.a.s) BEY'AT'ININ ŞARTLARI.

Hz.Peygamberimiz, efendimiz s.a.s,'in 2.Akabe Bey'at'ıyla aldığı Bey'at içinde belirttiğşartları,incelemeye çalışalım:

''Bana enerjili halinizde de bitkin halinizde de,dinleyip itaat etmek,darlık ve rahatlık anınızda -ihtiyaçlıya-infak etmek,iyiliği emredip kötülükten sakındırmak,hakk sözü hiç bir ayıplayıcının kınamasına aldırmadan söylemek,size geldiğimde bana yardımcı olmak,kendinizi,hanımlarınızı ve çocuklarınızı koruduğunuz şeylerden beni de korumaya söz vermek üzere Bey'at edinz ki,cennet de sizin olsun.'' (Zaâd'ül Mead,c.3/sh.1050)

''Bana enerjili halinizde de,bitkin durumunuzda da dinleyip itaat etmek''

<<Ey mü'minler,güçlünüz ,zayıfınız hep birlikte savaşa koşun.Allah yolunda mallarınızla,canlarınızla cihad edin.Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.>> (1)

Ebu'l Ala El Mevdûdi bu ayet ile ilgili şunları söylemektedir;

''.........hafifde olsanız,ağır da olsanız...sözleri çok geniş bir anlama sahiptir:''Cihada çıkılması emredildiğinde,bundan hoşlansanızda,hoşlanmasanızda,zengin olsanızda,fakir olsanız da,techizatınız çok da olsa,az da olsa,şartlarınız uygun olsa da,uygun olmasa da,genç ve sağlıklı olsanız da,yaşlı ve hasta(zayıf)olsanız da savaşa gitmelisiniz.'' (2)

enerjili halinzde yani gnçliğinizde,bitkin durumunuzda yani yaşlılığınızda cihada koşmak,çağrıldığınızda ümmetin maslahatı için canını feda etmek,icabet etmekemredilmektedir Ayet ve Hadis-i şeriflerde bu gayet net ve açık anlşılmaktadır.Şartlar ne olursa olsun,Allah'ın dinini yüceltmek için cihadın meşru olan her şeklini uygulamaktan kaçınmamaktır...

<< Ey iman edenler, eğer siz Allah’a (Allah'ın dinine) yardım ederseniz, O da size yardım eder ve sizin ayaklarınızı sağlamlaştırır.>> (3)

mü'min erkekler,yaşlı da olsalar,zayıf da olsalar,Allah'ın dinine yardım ederlerse,Allah c.c onları maddi manevi üstün ve güçlü kılacak,onlara ihtiyaçları olan enerjiyi verecek ve başarıyla mükafatlandıracaktır mutlaka,ki,bu Ayet'te bunun müjdesini vermektedir...

Gerek beden sıhhatli,gerek madden ve manen enerji yüklü,gerek inananların birleşerek bir güç halinde kuvvetli olduğu bir halde,gerekse de azınlıkta oldukları,zayıf güçsüz bırakıldıkları,madden zayıf oldukları alde,iman ettikten sonra itaat etme şart getirilmiştir.Madden çökük olmanın yanı sıra herhangi bir rahatsızlık sonucu bitkin düşüldüğü hallerde,zalim yöneticilerin musallat olarak,inananları zayıf ve güçsüz düşürdükleri zamanlarda da Allah c.c ve Rasulü s.a.s'ne itaat kaçınılmaz bir yükümlülüktür.İtaatin şartı ''iman ettim'' denildiği an başlar.Mü'mn müslümanlar ''işittik itaat ettik'' diye teslim olurlarken,tağutî şirk düzenlerini reddedemeyen çoğunluk ise ''işittik isyan ettik'' mahiyetinde eylemlerini seyrediyoruz.Helâk olan kavimlerinde bu yüzden yani isyan ederek yüz çevirdikleri ve helak oldukları Kur'an'da belirtilmiştir.Özellikle israiloğullarının istihzacı kesimi,kasıtlı olarak ''işittik syan ettik'' sözünü eyleme geçirmişlerdir.

 

Cenâb-ı Allah c.c,Nisa Suresinde 14.Ayet'te şu hükmü beyan buyuruyor:

<< Kim de Allah'a ve Peygamberine isyan eder,(Allah'ın)sınırlarını (çiğneyip) geçerse onu da-içinde devamlı kalıcı olarak-ateşe koyar.>>

Rasulullah s.a.s' a itaat,Allah'a itaat gibidir.

<<De ki;Eğer siz,Allah'ı seviyorsanız bana uyun,Allah'da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin.Allah bağışlayandır,esirgeyendir.

De ki:Allah'a ve Rasulü'ne itaat edin,eğer yüz çevirirlerse,şüphesiz Allah,kâfirleri sevmez.>>(4)

AhzabSuresi,66.Ayet'te mealen şöyle buyrulur..

<<O gün yüzleri ateşte evrilip,çevrilirken,''Eyvah bize!keşke Allah'a itaat etseydik,Peygambere itaat etseydik,''diyecekler.>>

O gün gelmezden evvel,eyvah bize demeden evvel,mutlak sûrette ulaşabileceğimiz din gününe hazırlanarak salih ameller işlemek üzere Allah ve Peygamberi'ne itaat kaçınılmaz sorumluluk,keskin bir emirdir.Ya itaat edeceksin,ya edeceksin!...

Aksi halde ateşte evrilip çevrilmek,yani ebedî azab bulaşacaktır...

Mü'min müslüman,enerjili ,güçlü kuvvetli halinde,gençlik yıllarında nasıl aşkla,şevkle,azimle çalışıyorsa,gücünü kuvvetini yitirdiği,yorgun olduğu,zayıfladığı,veya yaşlandığı zamanda da,Rasulullah'a Bey'at'ı,verdiği sözü,görevi devam eder,asla eksilmez,eksilmemelidir.''ben kendimi genç,güçlü hissetmiyorum,islâm'a hizmeti gençler,enerjisi olanlar devam ettirsin'' diyemez mü'min erkek asla...her halinde de imtihan süreci içinde olduğunu unutmamalıdırlar erkek mü'minler...

''Darlıkta ve bollukta infak etmek''..

<<Onlar(otakva sahipleri), bollukta da darlıkta da Allah için infak ederler.......>>(5)

Rasûlullah'a bey'atışartı;mü'minin mü'min kardeşiyle darlıkta ve bollukta yardımlaşmasını,Allah yolunda Allah c.c için infak etmesini,kardeşinin sıkıntısını kendi sıkıntısı bilmesini gerektiriyor.

Dünya malı,hiçbir Peygambere ve gerçek mânâda iman eden mü'minlere sevdirilmemiştir.İnananlar malı,Allah'ın rızasını kazanma gayesiyle dünyevî yaşantılarında bir araç olarak kabul edderler.Dîn-i mübînin hakim kılınması uğruna,sıkıntı çekme pahasına darlıkta ve yoklukta infak ederler.Bu imtihadır

Rabbimiz bu imtihan türünü şşekilde izah eder;

<<Biz hangi memlekete bir Peygamber gönderdi isek onun halkını yalvarıp yakarsınlar diye mutlaka fakirlikle,şiddetle,hastalıkla s(ıkıp)yakalıdık.Sonra bu sıkıntının yerine iyilik(selamet,bolluk)verdik..........>> (6)

İnsanoğlu,darlıkla imtihan edildiğinde,çoğunluk sabredebilmektedir,vaktâkî,bolluk,zenginlik,rahatlık ile imtihan eriştiğinde,zenginliğin esintisiyle,Rabbinin indinde imtihanda olduğunu unutabilmektedir.Ancak din gününde hesaba çekileceğinin şuuruyla aşayan mü'minler,mallarını hiç tereddütsüz Allah c.c ,için,Allah yolunda edebilmektedirler.Bu mü'minler,herzaman cimrilik yapanlardan üstün kılınmıştır.

<<.......Allah,mallarıyla,canlarıyla mücadele edenleri derece bakımından oturanlardan üstün kılmıştır.>>(7)

Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. "İnsanlardaki geçici Dünya nimetleri olan mal ve parayı depolama hırsı, ancak cömertlikle kırılmaktadır

Rasûlullah s.a.s buyurdu:

''Allah yolunda malını harcayana,harcadığının yedüyüz misli ecir verilir.'' (8)

yine,hayırlı olan infak etme amelinde daha hayırlısı en sevdiğşeyleri infak etmektir

<<Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla iyiliğe erişemezsiniz.Her ne infak ederseniz,şüphesiz Allah onu bilir.>> (9)

Zengin kişi,malı olduğu halde Allah yolunda infak etmiyorsa tehlikededir.

<<Allah yolunda infak edin ve kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın.iyilik edin.Şüphesiz Allah,iyilik edenleri sever.>> (10)

Bu Âyet ile ilgili olarak Ebu'l A'la el-Mevdûdî şunları beyan etmektedir:

Allah yolunda infak etmek,Allah tarafından emredilen hayat nizamını kurmak için mâli fedakarlıkta bulunmaktır.Âyet şu anlama gelir;Eğer bencil davranır,bu dünyada aşağılık birhayat sürer ve ahirette de,en büyük azaba uğrarsınız.Bunun sonucunda Allah,bu dünyada kafirleri size hakim kılar ve ahirette de O'nun verdiği serveti yine O'nun yolunda harcamadığınız için sizi cezalandırır.'' (11)

İslâm âleminin 90 küsür yıldır,daldığı derin gaflet uykusundan uyanması ve tâğutî düzenleri,beşerî bütün sistemleri yerin dibine geçirmesi niyetiyle hm malıyla,hem canıyla,hem de ilmiyle cihadı kuşanması gerekir.Gayr-i İslâmî batı medeniyetini,düşüncelerini,cahiliyye kültürünü,inananlar ancak bu şekilde yok edebilirler de,çocuklarımız ancak o zaman,islâmî eğitim üzere büyürler,hem bu dünyada,hem de ahirette kurtulanlardan olurlar (inşaAllah)

Eceli geldiğinde hiç bir kimseyi,asla geri bırakmayacak olan Allah c.c Münafkûn Sure'sinin 10.âyet'iyle inananları uyarmaktadır:

<<Herhangi birinize ölüm gelip de,''Ey Rabbim,beni yakın bir müddete kadar geciktirseydin de sadaka verip dursaydım,iyi adamlardan olsaydım''diyeceğinden evvel,size rızık olarak verdiğimizden (Allah yolunda)harcayın.>>

Ümmetin değerli mü'min erkekleri,yeryüzünde islam aleminin mücahidlerinin ve mücahidelerinin,garib guraba,yetim,öksüz,dul,mazlumlarının maddi yardıma şiddetle ihtiyaçları var,özellikle İslâm'ın hakimiyyetinin maddi yardımlarla gerçekleşeceği,daha da güçleneceği bir gerçek...Allah subhanehû Teâlâ maddi imkanlarımızı yolunda harcayıp,mallarını cennet karşılında Allah'a satan kullarından eylesin sizleri,bizleri,kadınıyla,erkeğiyle,ümmetçe,inşaAllah.

DEVAM EDECEK...

Dip not.

1-Tevbe,9/41

2-Ebu'l Ala El Mevdûdi ,Tefhimu'lKur'an,c.2,sh.230,insan yay.1991 çev.

3-Muhammed,47/7

4-Al-iİmran,3/31-32

5-Al-i imran,3/134

6-A'raf,7/94-95

7-Nisa,4/95

8-Tirmizi,Fezâilu'l-cihad.4

9-Al-i İmran,3/92

10-Bakara,2/195

11-Mevdudî,Tefhimu'l-Kur'an,çev.Nafize şişman,c.1,sh.125,ist.1986


Haber var islah eder, haber var ifsad eder