Video Foto Galeri Yazarlar
19.1.2018 - Cuma

Sevde GÖK

MÜ'MİN ERKEKLERİN BEY'AT'I (5)

Hz.Peygamberimiz, efendimiz s.a.s,'in 2.Akabe Bey'at'ıyla aldığı Bey'at içinde belirttiği şartların sonuncusunu,incelemeye devam ediyoruz:

8 Ocak 2015 17:11
A
a
ERKEKLERİN, ALLAH c.c VE RASULÜ'NE (s.a.s) BEY'AT'ININ ŞARTLARI.(5)
 
Hz.Peygamberimiz, efendimiz s.a.s,'in 2.Akabe Bey'at'ıyla aldığı Bey'at içinde belirttiği şartların sonuncusunu,incelemeye devam ediyoruz:
 
''Bana enerjili halinizde de bitkin halinizde de,dinleyip itaat etmek,darlık ve rahatlık anınızda -ihtiyaçlıya-infak etmek,iyiliği emredip kötülükten sakındırmak,hakk sözü hiç bir ayıplayıcının kınamasına aldırmadan söylemek,size geldiğimde bana yardımcı olmak,kendinizi,hanımlarınızı ve çocuklarınızı koruduğunuz şeylerden beni de korumaya söz vermek üzere Bey'at edinz ki,cennet de sizin olsun.'' (Zaâd'ül Mead,c.3/sh.1050)
 
''size geldiğimde bana yardımcı olmak,kendinizi,hanımlarınızı ve çocuklarınızı koruduğunuz şeylerden beni de korumaya söz vermek üzere Bey'at ediniz ki,cennet de sizin olsun.'' 
 
Rasûlullah (s.a.s)'a yardım etmek demek,O'na indirilen Kur'an'a sahip çıkmak,sünnetini edâ etmek,Allah ve Rasulu'nün hüküm emirlerine itaat etmek demektir.Rasul s.a.s'e yardım etmek ,yeryüzünde barış yalnız Alllah için sağlanıncaya kadar,bütün putları,sahte rableri,beşerî dinleri,tağutî güç siyonist,misyoner egemenliğini,çağdaş firavun ve yardımcılarını reddetmek,onları yok etmek ve Allah'ın hükümlerini hakim kılmak üzere onurlu bir cihad,şerefli bir kıyam,tavizsiz tebliğ gerçekleştirmektir.Bunu gerçekleştirmek için de,inandığını söyleyenlerin yüreğinde muhabbet duyması gerek,Allah c.c ve Rasulü s.a.s'ne tam bir teslimiyyetle teslim olması,Allah c.c ve Rasulü'nü çok sevmesi gerekmektektedir.Ahzab Sûresi,6. Ayet'inde belirtildiği gibi,O ,Peygamber,mü'min'e,öz nefsinden daha evlâ,canından daha kıymetli olmalı.Bu sevginin derecesi en yüksek olmalı ki,ruh yaradan Rabbin muhabbetiyle yanmalı...Hz.Muhammed (s.a.s) in sevgisiyle yoluna sarılmalı,salih amellere koşmalı,tıpkı Ashab-ı kiram gibi...
 
Enes b.Malik (r.a)'ın rivayetiyle Önderimiz s.a.s şöyle buyurur:
 
''Hiç biriniz,ben kendisine,çocuğundan,babasından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça iman etmiş olmaz.''(1)
 
Sevginin derecesi ortaya koyulmakta.İnsana en çok sevdirilen varlık olan çocuk dahi,Rasulullah s.a.s'ın önüne geçirilmemeli ki,iman kabul edilmiş olsun.Bu güzel sevgiyle birlikte,verilecek mücadeledeki zorluklar göze gözükmeyecek ve Önderimize (s.a.s) yardım edilecek.Tabiî bu yardım yukarıda belirtildiği gibi yeryüzünde fitneden eser kalmayıncaya,Din tamamen Allah'ın oluncaya kadar cihad olacaktır.
 
Bey'at'ın önemli şartlarından birisidir ki,erkeğin,kendisini,hanımını ,çocuğunu,malını koruduğu gibi Rasûlünü korumak,Sünnetini korumak yani yaşamak,anlatmak ve izince gitmek.Bir erkeğin kendisine emanet edilen hanımını,çocuğunu,malını koruduğu gibi Peygamberini koruması,kendi ailesine ihanet etmediği gibi,Peygamberine de ihanet etmemesi emredilmektedir.
 
<<Ey iman edenler,Allah'a ve Peygambere hainlik etmeyin.Siz kendiniz bilip dururken,kendi emanetlerinize hainlik eder misiniz?>> (2)
 
İçinde yaşadığımız cahiliyye asrında tağutun hükümlerine sahip çıkmak,bilinçli veya bilinçsiz,birtakım kanunlarına uymak,Allah c.c'a ve Rasulü s.a.s'ne ihanetten başka birşey olamaz.Bir ülkede,Allah c.c'ın Ayet'leri ayaklar altına alınıyor,şer'î hükümlerle alay ediliyor,apaşikâr İslâma küfrediliyor ve ettiriliyor iken müslüman olduğunu söyleyen kişi,kalbiyle buğz etmiyor,malını feda edemiyor,diliyle ve canıyla cihada kendini hazırlayamıyor ise,o,Rasûlü s.a.s koruyamıyor,hatta korumuyor ki,dolayısıyla ihanet içersinde kıyamete doğru yol alıyor demektir.
 
Önderimiz s.a.s'in korunması,sahip çıkılması,yardım edilmesi,Kur'an ve Sünnet'i yeryüzünde hakim kılmak ,hakim kılmak için cihad etmek,Rabbanî alimlerin desteklediği bir imamet çatısı altında toplanmak,vahdet oluşturmak,başımıza getirilen muttakî imama itaat ile ve onurlu cihada yardımcı olmakla gerçekleşecektir.Bir mücahid gider,binlerce muvahhid mücahidler,mücahideler gelir,bilinmelidir ki,önemli olan Dînin korunması ve yayılmasıdır...
 
Maide suresi,24.Ayet'te israiloğulları,
 
<<''Onlar orada bulundukları müddetçe biz oraya asla girmeyiz,Şu halde Sen ve Rabbin gidin savaşın,biz burada oturacağız.''>> dediler.
 
İlâhi ceza onların yeryüzünde 40 yıl boyunca şaşkın bir şekilde dolaşmalarına sebeb oldu.İbn Kesîr bu Ayet ile ilgili şöyle diyor:
''Allah Teala,mukaddes toprakları onlara kırk yıl boyunca yasakladı.Onlar,yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşıyorlar ve her sabah uyandıklarında,durdukları yerin kendileri için kalınacak bir yer olmadığını görüyorlardı.(3)
 
israloğullarının bu çektiklerini,adeta islam ümmeti de yıllarca çekti,bu gafletten kurtulmanın yollarını aramak için çaba sarfetti,Enfal,39 daki,<<Fitne ortadan kalkıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın>> hümünü unutmanın acısını yaşadı...oysa İslam aleminin samimi evlatları,ne israiloğulları gibi ''gidin siz savaşın biz bekleyenlerdeniz''derler,ne de,Tevbe suresi,44.ayet'te buyurulduğu gibi,<<Allah'a ve ahiret gününe iman edenler,mallarıyla,canlarıyla savaşmaktan(geri kalmak için)senden izin istemezler.....>>cihaddan geri kalmazlar...Böyle itaatkâr  mü'min mücahidler topluluğuna da Allah c.c,Rûm suresi,47.Ayeti ile seslenir:
 
<<Mü'minlere ardım etmek de bize düşer.>>
 
Âlemlerin rahmet(4) ve savaş(5) Peygamberi Hz.Muhammed s.a.s, Veda hutbesinde şöyle buyurmaktadır:
 
'' Ey insanlar!sözümü iyi dinleyiniz.Bilmiyorum,belki bu seneden sonra sizinle burada ebedî olarak bir araya gelemeyeceğim...Siz mutlaka Rabbinizle karşılaşacaksınız ve O,sizden dünyada iken yaptıklarınızın hesabını soracaktır.!''(6)
 
Evet,yaptıklarımızın ve yapmamız gerekirken yapmdıklarımızın...,söylediklerimizin,söylememiz gerekirken söylemediklerimizin...Her insan ölecek ve tekrar dirilecek Rabbiyle karşılaşacak.Hesaba çekilecek.O gün,mü'minlerin hesaba,kâfir ve münafıkların azaba çekileceği gün.(Likâullah),Allah ile karşılaşmanı yaşanacağı gün...
 
<<Ah diyecek,keşke(ebedî) hayatım için (dünya hayatında)salih ameller işleseydim.>>(7)
 
işte o muhteşem gün!Rabbinin huzurunda!Yaratma ve emir O'na ait olan Rabbimiz (8) Allah c.c'ın huzurunda ...
 
Ah keşke  dünyada iken yaradan ve hükmeden(hükmetme yalnız kendisine ait olan (9) Allah c.c'a teslim olmuş,itaat etmiş olsaydım...
 
Keşke bütün ideolojileri reddederek(illallah)ancak Allah vardır,O'nun yasa kanunları vardır,ondan başkasını tanımıyorum deseydim...keşke Allah'a iman ettim dediğim halde,Allah'a şirk koşmaksızın,kınayıcının kınamasına aldırmaksızın,ma'rufu emredip,münkeri sakındırsaydım.Canımı,malımı,ailemi,çocuklarımı koruduğum gibi Allah c.c ve Rasulü s.a.s'nün hükümlerini koruyabilseydim,Dînin koruyucusu olup salih ameller işleyerek Rabbimin huzuruna gelebilseydim...Canım pahasına diyebilseydim ki,''Ey Rabbim,Senin yolunda,malımla,canımla,ilmimle,cihad ederken vuruldum,Sana,kanımı,canımı getirdim... Senin yolunda yürürken terledim Sana,bir avuç terimi getirdim,veya Senin yolunda gözyaşlarım aktı da Sana gözyaşlarımı sunuyorum!...''
öyle sanıyorum ki,erkek olup da Rabbimize bir avuç gözyaşından başka bir şey sunamamak,imanın en zayıf noktası olsa gerek...
Evet,''Siz mutlaka Rabbinizle karşılaşacaksınız ve O,sizden dünyada iken yaptıklarınızın hesabını soracaktır.''Böyle veda ediyor,o yüce Peygamber (selâm ve salât O'nun üzerine olsun).
Allah subhanehû Teâlâ 'ya ve Rasûlü s.a.s'ne Bey'at eden muttakî erkeklerin Bey'at'ını bir kere daha gözden geçirmesinde,cihadın erkeklere farz kılınmasının hikmetini aramasında fayda var.Ahireti için,kendi için,dîn-i mübin için,ümmet için...
Bey'at konusunu işlerken, 2. bölümde ele aldığımız Adiyat suresinin, ahir zaman mü'min erkeklere verdiği mesajları da tekrar gözden geçirmekte, ümmetin ve islâmin maslahatı için fayda vardır inşaAllah...
Ahir zaman,Rasûlullah s.a.s'ın , ümmetin Tâifet'ul-Mansûrası için verdiği müjde, Şam topraklarının mubârek cihadıdır,ümmet bilmelidir ki,Şam kaybederse,ümmet kaybeder,Filistin kaybeder,ahir zaman Filistin topraklarından ilân edilecek olan hilâfet makâmı ümmet için hayal olur...
Allah c.c,Kasas suresi,35.Ayet'te müjde veriyor:
<<........Gidin âyetlerimizle.Siz de size tâbî olanlarda galib(gelecek)siniz.>> 
BEY'AT KONUSU BİTMİŞTİR,ELHAMDULİLLAH.
Ey Rabbimiz,
<<Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz.Senin bize öğrettiğinden başka bizim bilgimiz yoktur.>> (10)
--------------------------------------------------------------------
Dio not:
1-Sahih-i Buharî,Kitabu2l-iman,B.7,Hds.7-8
2-Enfâl,8/27
3-   İbn.Kesir,el-Bidâye ve'n-Nihaye,Dâru'l-Fecrli't-Turas,Kahire,1,374
4-Bkz.Enbiyâ,21/107
5-Bkz.Nisa,4/84
6-Saih-i Buharî,Tecrid,Hds.1654
7-Fecr,89/24
8-A'raf,7/54
9-Bkz.Yusuf,12/40
10-Bakara,2/32
----------------------

Haber var islah eder, haber var ifsad eder