Video Foto Galeri Yazarlar
19.1.2018 - Cuma

Gökhan ARSLAN

MÜSLÜMAN HAYVANLAR (mizah)

HAYVANLAR kendi aralarında Allah (c.c.)’ın indirdikleriyle hükmederler.

23 Eylül 2015 17:56
A
a
HAYVANLAR kendi aralarında Allah (c.c.)’ın indirdikleriyle hükmederler. Allah’ın onlar için belirlemiş olduğu kanunlara göre hareket ederler. “Hayvan yapımı” kanunları reddederler. Rableri onlara ne program çizmişse onu uygularlar.

HAYVANLAR dışarı çıkacakları zaman dış örtülerini üzerlerine alıp çıkarlar. Hiçbir tavuğun tüyünü evde bırakıp dışarı çıktığına şahit oldunuz mu? Örtülerine son derece riayet ederler. Örttülermi bütün bedenlerini örterler, bir tarafı açık bir tarafı kapalı şekilde dolaşmazlar.

HAYVANLAR evlilik çağları geldiğinde çiftleşmek suretiyle derhal evlenirler. “Hele bir kümesim olsun, biraz daha yem toplayayım da öyle evlenirim” diyerek evliliğini geciktiren bir ördeğe şahid oldunuz mu?

HAYVANLAR cemaat halinde yaşarlar. Emir komuta zinciri içerisinde ve itaat şuuru ile hareket ederler. Karıncalar misali... Her cins kendi cemaatiyle hayatını yaşar. Bir antilop’un sürüden ayrılıp “ben artık tek takılacam gardaş” dediğine şahid oldunuz mu? Zira hayvan için cemaat, bir yaşam tarzı olmuştur.

HAYVANLAR çoğunluğun egemenliğini esas alan demokratik seçimlere katılmazlar. Kendi rızalarıyla aralarında en güçlü, layık ve ehliyetli olanı başa getirirler.

HAYVANLAR’da başsız sürü olmaz. Bir hayvan buna asla razı olmaz. Mutlaka birini başa geçirirler.

HAYVANLAR moda nedir bilmezler. Allah-u Teala onlar için hangi giyim şeklini belirlemişse onu giyerler. Birbirlerinin giyimlerine özenerek kendilerini gülünç duruma sokmazlar.

HAYVANLAR kendilerinden olan emir sahiplerine itaat ederler ve hiyerarşik düzeni bozmazlar. Arılar misali...

HAYVANLAR ibadet ve zikirlerini günlük olarak ve aksatmadan eda ederler kazaya bırakmazlar.

HAYVANLAR bir yolculuğa çıktıklarında aralarında emir seçerler. Göç eden kazlar misali. Yolu bilen tecrübeli kazı başa geçirmek suretiyle onu takip ederler ve onun önüne geçmezler.

HAYVANLAR sakal kesmek suretiyle hilkate müdahale etmezler, olduğu hal üzere bırakırlar. Yaradılış gereği üzerlerinde olması gereken kılları kendi haline bırakırlar. Siz bir keçinin ya da aslanın aynanın karşısına geçip sakalını jilete vurduğuna şahid oldunuz mu?

HAYVANLAR kanaatkârdırlar, mal biriktirme sevdasına düşmezler, gelecek endişesi taşımazlar. Siz hiç “ulan avlamışken iki tane geyik avlayayım da diğerini yarın yerim” diyen bir kaplana rastladınız mı? Hayvanlar sadece ânı yaşarlar.

HAYVANLAR haremlik ve selamlığa riayet ederler. Aileden olmayanı aralarına almazlar. Kendi cinsleriyle beraber dolaşırlar.

HAYVANLAR eşlerini kıskanırlar. Kimseyle paylaşamazlar. Yabancının, eşlerinin yanına bile yaklaşmasına razı olmazlar. Dişi hayvan örtüsüne riayet ederek zaten elinden gelen tedbiri almıştır, bu defa iş erkeğe düşmektedir.

HAYVANLAR gözlerini haramdan sakınırlar, kendi cinsleri dışındakilere yanaşmazlar.

HAYVANLAR aklı gideren, yabancı ve necis olan şeyleri yiyip içmezler. Önce koklarlar, necis olduğunu anladıklarında anında vazgeçerler.

HAYVANLAR kendi cinslerini keyfi ve nefsi olarak öldürmezler.Diğer cinsleri de keyfi ve nefsani arzuları uğruna öldürmezler. Kendi cinsleri dışındakileri (kin ve düşmanlıktan dolayı değil) zaruretten dolayı yani hayatlarını sürdürmek için öldürürler. Tabi ki bu izni onlara Allah-u Teala vermiştir.

HAYVANLAR suyu bir dikişte içmezler, sadece aç olduklarında yemek yerler, ölçülü ve dengeli yerler, ihtiyaç dışında avlanmazlar.

HAYVANLAR rızıklarını temin konusunda tembel davranmazlar. “ Bugün işe gitmeyeceğim, avlanmayacağım, nasıl olsa rızkım bana gelir” demezler. Sağlam oldukları halde dilencilik yapmazlar.

HAYVANLAR ahde vefa gösterirler, vefalıdırlar. Sürüden geri kalan, aksak veya yaralı arkadaşlarını nefes alıp verdiği sürece bırakıp gitmezler. Ne zaman ki ölür o zaman bırakıp giderler.

HAYVANLAR bağlı oldukları sürüyü (cemaati) nefsi ve keyfi olarak asla terketmezler, yedikleri kaba pislemez, ihanet etmezler.

HAYVANLAR dişilerine şiddet göstermezler.

HAYVANLAR israf etmezler, yemek ayırdetmezler, çöpe atılanı bile yerler.

HAYVANLAR,……

HAYVANLAR,…..

HAYVANLAR, ……

Hayvan işte ne diyeceksiniz….

Haber var islah eder, haber var ifsad eder