Video Foto Galeri Yazarlar
20.1.2018 - Cumartesi

Ebu ENES

Tefekkür

Hamd Alemlerin Rabb’i noksan sıfatlardan münezzeh.Kemal sıfatlarla muttasıf. Görüleni ve görülmeyeni bilen, müdebbir-i İlahi, Herşeyi yaratan ve yarattıkları hakkında hüküm koyan Allah azze ve celle’ye mahsusdur.Salat ve Selam Kainatın efendisi, yegane örnek ve önderimiz,

11 Kasım 2014 16:48
A
a

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Hamd Alemlerin Rabb’i noksan sıfatlardan münezzeh.Kemal sıfatlarla muttasıf. Görüleni ve görülmeyeni bilen, müdebbir-i İlahi, Herşeyi yaratan ve yarattıkları hakkında hüküm koyan Allah azze ve celle’ye mahsusdur.Salat ve Selam Kainatın efendisi, yegane örnek ve önderimiz, Kafirlerin korkulu rüyası,mü’minlere çok merhametli ,çok şefkatli,son Rasul  Hz.Muhammed (S.A.V)’e,ehl-i Beytine,İnsanlar için ortaya çıkartılmış en hayırlı ümmet vasfına sahib sahabesine ve gayesi  Allah azze ve celle’nin rızası,derdi Allah azze ve celle’nin davası olan mü’min ve Mü’minelerin üzerine olsun.

Samimi Müslümanların gerek erkek gerekse bayan olsun Allah azze ve celle’nin Dinini hakim kılmak,Din hakkında toplumun içinde bulunduğu cehalet karanlığını İlim ile aydınlatmak gayesiyle eserler yada makaleler kaleme aldığına şahid olmaktayız. Allah azze ve celle bu kardeşlerimizin gayretlerini boşa çıkartmasın. Rızasını kazanmak gayesiyle atılan doğru adımları mükafatsız bırakmasın.Yazılan eserler yada makalelerin daha tesirli olabilmesi için bu kardeşlerimizin düşünmeye teşvik edici,aklı yaratılış gayesine uygun kullanmaya sebep olacak şekilde bir metod takip etmeleri,kelimelerin,cümlelerin tesirinde etkili olacak önemli bir metoddur. Sadece kulaklara, gözlere hitap eden yazılar görmeyen (ama) bir insana işaretle tarif yapmaya benzer.Dolayısıyla insanın hakikatleri görebilmesi için düşünmeye yani aklını kullanmaya ihtiyacı vardır.Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i seniyye bu konuda emir mahiyetinde tekliflerle doludur.Nitekim Al-i İmran suresi  190. Ayet-i Kerime hakkında Kurtubi (Rh.a)’nın Ahkam tefsirinde Hz.Aişe (R.Anha)’dan şöyle dediği rivayet edilmektedir.’’Bu Ayeti Kerime Peygamber (S.A.V)’e nazil olunca kalkıp namaz kıldı.Bilal gelip ona namaz vaktini haber verdi. Ağlamakta olduğunu gördü,şöyle dedi: Ey Allah’ın Rasulü Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamışken yine ağlıyormusun ? Şöyle dedi : ‘’Ey Bilal şükreden bir kul olmayayım mı ? Bu gece bana Yüce Allah ‘’ Göklerin ve yerin yaratılışında,gece ile gündüzün birbirini takip edişinde AKIL SAHİBLERİ için elbette deliller vardır ‘’ Ayetini indirdi. Daha sonra şöyle buyurdu : Bu Ayeti okuyupta bunun üzerinde düşünmeyene yazıklar olsun ‘’. İbn-i Kesir’in tefsirinde bu Ayetle alakalı nakil gerçekten dikkat çekicidir. Al-i İmran suresi 190.Ayetin tefsirinde şöyle geçmektedir. Hasan b. Abdulaziz şöyle demiştir ; Bana Ubeyd b. Saib haber vererek şöyle dedi ; İmam Evzai (Rh.a)’e : Bu Ayetlerin üzerinde en iyi düşünmem nedir  ? diye sordular : O : Anlayarak okumaktır. Dedi.İbn-i  Ebu  Dünya der ki : Bana Kasım b. Hişam…. Abdurrahman İbn.Süleyman’dan rivayet etti ki ; o şöyle demiştir ; Bu Ayetler üzerinde  düşünmenin kişiyi ‘’YAZIKLAR OLSUN’’ hükmünden kurtaracak en alt derecesini Evzai (Rh.a)’den sordum. Kısa bir süre başını önüne eğdi,sonra şöyle dedi : Kişinin bunları anlayarak okumasıdır.’’Evet Kur’an-ın muhatabı İnsan yani akıldır.Allah’ın Ayetleri üzerinde düşünüp Zat-ı Bari’nin gayesini, Ayetin mana ve hikmetini,kelimelerinde , cümlelerinde barındırdığı hakikateleri ancak tefekkür ederek tesbit edebiliriz. İmam-ı  Gazali (Rh.a) Şöyle bir Hadis nakletmektedir.’’ ‘’Tefekkürden üstün ibadet yoktur’’. Çünkü tefekkür etmemek, Allah azze ve cellenin yarattıkları üzerinde düşünmemek küfür ehlinin vasıfları içerisinde sayılmaktadır.Nitekim Bakara suresi  6. ve 7. Ayeti kerimelerde kendileri uyarılsa da uyarılmasa da sonucun fark etmediği kimselerden bahsedilmektedir.Bunun sebebi Allah azze ve celle’yi hakkı ile tanımanın vasıtası olarak insana verilen kalp, kulak ve göz gibi duyu organlarını heva,nefis ve şehvetlerinin istikametinde kullanmalarıdır.Ki onlar bu durumlarını değiştirmedikçe uyarılmaları ile uyarılmamaları arasında fark olmadığını kainatın sahibi bizlere bildirmektedir.Bu Ayetler  aynı zamanda davetçinin hedefini de ortaya koymaktadır.Davetçi davasını önce kendisi ANLAMALI.Allah’ın ayetleri üzerinde tefekkür etmeli.Muhatablarını da Ayetler üzerinde düşünmeye davet etmelidir. Tefekkür İmanın olgunlaşmasının en önemli sebebidir. Kur’an-ın anlaşılmasına sebep olacak doğru araçların yani doğru vasıtaların elde edilmesinden başka bir maksat taşımayan yazıma Rahman’ın izni ile devam edeceğim.Rabbimiz bir Ayeti Kerimede ‘’Biz Allah’ın boyasıyla boyandık. Kimdir boyası Allah’dan daha güzel olan.Biz sadece O’na kulluk ederiz’’. (Bakara 138) buyurmaktadır.Ne mutlu menevi boya yani Tevhid boyasıyla boyananlara. Selam ve Dua ile.


Haber var islah eder, haber var ifsad eder