Video Foto Galeri Yazarlar
21.1.2019 - Pazartesi

Gökhan ARSLAN

TEKFİRCİ İLE DAVETÇİ ARASINDAKİ FARKLAR

Davetçi ahlâkıyla kâfiri imana getirir (vesile olur), Tekfirci ise ahlakıyla mü’mini dinden imandan çıkarır...

13 Şubat 2018 16:01
A
a
NisaButikAdana
 
Davetçi görev alıp bu işi yapar
Tekfirci ise görevi kendi nefsinden alır
 
Davetçi ahlâkıyla kâfiri imana getirir (vesile olur)
Tekfirci ise ahlakıyla mü’mini dinden imandan çıkarır
 
Davetçi doktordur
Tekfirci ise mezarcı
 
Davetçi gerçekten karşıdakinin kurtuluşu için uğraşır
Tekfirci ise sorumluluğu üzerinden atmak için
 
Davetçi sonuç beklemez
Tekfirci ise sonucu görmek için çabalar
 
Davetçi (adı üstünde) davet eder
Tekfirci hüküm verir
 
Davetçi kendisiyle beraber herkesin iman etmesini ister
Tekfirci ise kendisinin ve grubunun Müslüman olması yeterlidir
 
Davetçi sabırlıdır
Tekfirci’nin ise o kadar zamanı yoktur
 
Davetçi karşıdaki şahsın küfrüne düşmandır
Tekfirci ise şahsına…
 
Davetçi hidayeti Allah (c.c.)’tan bekler
Tekfirci ise hidayeti kendisi vermeye çalışır
 
Davetçi davaya leke gelmesinden endişe eder
Tekfirci ise kendi egosunu tatmin etmesi yeterlidir
 
Davetçi “davet” için bile kendisini yeterli görmez
Tekfirci ise hüküm vermek için can atar
 
Davetçi hastayla ilgilenir gibi ilgilenir
Tekfirci ise mahalle kavgasına gider gibi
 
Davetçi davet süresini uzatmak için bahane arar
Tekfirci son noktayı koymak için can atar
 
Davetçi islama doğrultur
Tekfirci islamdan soğutur
 
Davetçi karşıdakini hasta olarak görür
Tekfirci ise pasta...
 
Davetçi'nin daveti sonuna kadar
Tekfirci'nin tekfiri ise menfaati görene kadar
 
Davetçi davet üstüne davet yapar
Tekfirci önce tekfir eder sonra davet yapar
 
Davetçi cennete adam kazandırır
Tekfirci ise cehenneme...
 
Davetçi ancak belli bir aşamadan sonra davete başlar
Tekfirci ise yeni bir mesele duyar duymaz
 
Davetçi ilim öğrendikçe ahlakını da güzelleştirir
Tekfirci ise ilim öğrenir fakat ahlâkını kaybeder
 
Davetçi müminlerin sayısını arttırmak için uğraşır
Tekfirci ise kâfirlerin...
 
Davetçi bir hata yaptığı zaman diğer Müslümanlara da leke geleceğini bilip ona göre hareket eder
Tekfirci’de ise diğer Müslümanlar umrunda değildir. Hatta diğer Müslümanlar Müslüman bile değildir.
 
Davetçi bütün görüşleri bilir ona göre tepki verir
Tekfirci ise tek bir görüş üzerinden karşıdakine hüküm verir.
 
Davetçi genişletir, esnetir
Tekfirci daraltır, zorlaştırır
 
Davetçi sayısız defa gider gelir
Tekfirci’nin ise bir defa anlatması yeterlidir
 
Davetçi dostluk ve düşmanlık (vela-bera) hukuku üzerine hareket eder
Tekfirci ise sadece düşmanlık hukuku üzerine…
 
Davetçi karşıdakiyle kardeş kalabilmek için her türlü karineye başvurur
Tekfirci ise ipleri koparmak için döner durur
 
Davetçi küfre düşeni gördüğünde üzülür
Tekfirci ise bundan memnun olur
 
Davetçi karşılaştığı binbir zorluğa ve eleştiriye rağmen davetine devam eder
Tekfirci ise ilk tepkide küfür damgasını basar.
 
Davetçi anlatacağı meseleleri genelden özele doğru anlatır
Tekfirci ise en uç meselelerle başlayıp karşıdakinin küfrî duygularını kabartır
 
Davetçi'nin, karşıdakinin imana gelmesi konusunda umudu çoktur
Tekfirci ise tekfir etmeden önce son vazifesini yapar gibi yaklaşır

Davetçi tekfir işini şer'i bir mesele olarak görür ve şer'i mahkemeye havale eder. (zannî meselelerde)
Tekfirci ise tekfir işini herkese verilen bir hak olarak görür ve kullanmakta tereddüt etmez.
 
Davetçi İslamı bilir ve Ona davet eder
Tekfirci cahildir ve kendine davet eder

Haber var islah eder, haber var ifsad eder
NisaButikAdana