Video Foto Galeri Yazarlar
12.12.2019 - Perşembe

ÜMMİ TOPLUMUN UYANIŞI

Hamd Alemlerin Rabbi ,İnsanlara Ayetlerini okuyan,Tezkiye eden,Kitabı ve hikmeti öğreten Ümmi Rasulü gönderen Allah azze ve celle’ye mahsusdur.

15 Ekim 2015 00:42
A
a
KahveKitap

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Hamd Alemlerin Rabbi ,İnsanlara Ayetlerini okuyan,Tezkiye eden,Kitabı ve hikmeti öğreten Ümmi Rasulü gönderen Allah azze ve celle’ye mahsusdur. 

Salat ve Selam Ümmi Rasul,yaratılmışların en şereflisi,Son Peygamber Hz.Muhammed (S.A.V)’e,Ehl-i Beytine,Sahabesine ve Tüm mü’minlerin üzerine olsun.

Allah azze ve celle İnsana Ulvi ve Kudsi bir davayı emanet etmiştir.Nitekim Ayeti celile de şöyle buyurulmaktadır.'' Gerçek şu ki, biz emanetleri göklere, yere ve dağlara sunduk da onlar bunu yüklenmekten kaçındılar ve ondan korkuya kapıldılar; onu insan yüklendi. Çünkü o, çok zalim, çok cahildir.''(AHZAB 72.ayet) Şüphesizki İnsanlarında davayı taşıyabilecek O davanın uluhiyyetine ve Kudsiyyetine yakışır şeklinde bir donanıma sahib olması kaçınılmaz bir gerekliliktir.İnsanı Allah azze ve celle yaratmış,onu Ahsen-i Takvim ile Esfel-i Safilin olma konusunda muhayyer bırakmıştır.Yani insan iki sınıftan hangisinin içinde yer alacağına kendisi karar vermektedir.

Tabiki bu muhayyerlik imtihan sebebiyledir.Allah celle celaluhu’nun hidayet verdiği kişiler İmanlarını arttırmak ve zorlu imtahana hazırlanmak aynı zamanda toplumun uyanışında sebep olmak için doğru noktaya odaklanmak zorundadır.Tabi olarak karşımıza ‘’Doğru nokta nedir?’’şeklinde bir soru çıkmaktadır.Emin olunuz ki bu sorunun cevabını bulmaya çalışmak o kadar mühimdir ki;İşte o zaman Kur’an ve Sünnet anlaşılmaya başlanacaktır İnşallah.

Nitekim A-li İmran suresinin  190.Ayetinin tefsirinde şöyle geçmektedir.’’Rasullullah (S.A.V)bu Ayeti okuyupta üzerinde düşünmeyenlere yazıklar olsun ‘’dedi. İmam Evzai’ye Rasulullah’ın ‘’yazıklar olsun o kişiye’’hitabından kurtulmanın en alt seviyesi nedir? Diye sorulduğunda.İmam Evzai (Rh.a) ‘’Kur’an-ı anlayarak okumaktır.’’Demiştir.

Yani amel anlamaktan sonra gelir.Amaç ve gaye bu olmalıdır.Yani neyi neden ne için yaptığımızı,söylediğimizi yada yapmadığımızı ve söylemediğimizi anlamalıyız ki ancak huşu o zaman sözkonusu olacaktır.Namaz,Oruç,Zekat,Hac,Cihad niye farz ,İçki,Kumar,Zina,Faiz,Yalan,Gıybet  niye haram.İşte anlatmaya çalıştığım mesele.Taklitten Tahkike geçiş Yeryüzü Müslümanları için İnkilabın başlangıcı olacaktır İnşallah.Ümmetin uyanışı,Dinin ihyası,Ahkamın hakimiyeti,Vahdetin ifası İnşallah o zaman başlayacak ve Dahili ve Harici yani İçimizdeki ve Dışımızdaki münafık ve Kafirlerin oyunları ve tuzakları ortaya çıkacak, kandırılamıyacak  bir Ümmet doğacaktır İnşallah.

İşte bu beklenen ve iştahla arzulanan gelişmeler doğru noktaya odaklanmayı zaruri hale getirmektedir.Yıllarca gözden kaçan en önemli mesele.Yolunu Kur’an ve Sünnet’in aydınlattığı bir ümmet için karanlık diye bir şey olmaz.Hiç kimse hiçbir niyet ve amel karanlıkta kalmaz.

Çünkü Kur’an-ı Kerim anlaşılınca her şeye tevhid nuruyla bakılır ve ferd yada toplum karanlıklardan aydınlığa çıkar. Tin suresinde geçen ‘’ahsen-i takvim’’cümlesinin mahiyeti,keyfiyeti hakkında Tefsir alimleri şöyle izahat yapmaktadırlar.’’Bu üstün ve kemal bir vasıftır ve İnsanı diğer mahlukattan ayırır.’’  Bu vasfın akıl nimeti olduğunu bizlere bildirirler.Ve tabiî ki ancak aklını kullanılırsa bir üstünlük sebebi olması sözkonusudur.İnsanın beş duyu organı vardır.Bu duyu organları akla hizmet ettiğinde akılda Vahye tabi olduğunda İnsan Ahsen-i takvim olma yolunda ilerlemeye başlar.

Ancak beş duyu organını Hevasına ve Şehvetine hizmet ettirirse işte ozaman esfel-i safiline yuvarlanırlar.Kur’an-ı  anlamak için okuduğumuzda karşımıza Ümmi kavramı çıkmaktadır.Bildiğimiz gibi Ümmi okuma yazma bilmeyen diye tarif edilir.Ve Şüphesizki Rasulullah’da Ümmi bir Peygamber idi.Peki bu kadarmı?Tabiki hayır.Allah azze ve celle bir Ayet’i Kerime’de Rasullah’a hitaben ‘’Bundan önce sen iman nedir ? İslam nedir bilmezdin’’ buyurmaktadır.Bu mealdeki Ayet bizlere Tevhid ilminin yani Marifetullah’ın elde edilmesinin tek yolunun vahiy olduğunu haykırmaktadır.

Arab dilinde ’’ Ebu Bekir ‘’Bekirin babası,’’Ümmü Gülsüm’’ Gülsümün annesi manasına gelir.İşte Ümmi kavramının annesinden doğduğu hal üzerine olan yada daha açık bir ifadeyle Cehaletin asıl İlmin ise arızi yani sonradan elde edilen bir vasıf olduğunu kabul ettiğimizde Ümmi annesinden doğduğu hali muhafaza eden manasına gelmektedir.Nahl suresi 78.Ayette Allah c.c ‘’Sizleri annelerinizin karnından bir şey bilmiyor iken çıkarttık ve size şükredesiniz (şuurlu bir şekilde kulluk edesiniz )diye kulaklar ,gözler ve kalbler (Akıl) verdik’’buyurmaktadır.

Allah azze ve celle’yi tanımak,O’na şuurlu bir şekilde kulluk yapabilmek için toplumun annesinden çıktığı halini  yani cehaletini gidermek ve İslam inkilabının öncüleri olmak davetçilerin yani Müslümanların Kur’an-ı Kerim-i ve Sünneti Seniyyeyi anlamalarıyla mümkündür.İnsanları Allah’a çağırmak (Fussulet 30) ancak Allah azze ve celle’nin muradına çağırmakla mümkündür.Kur’an-ın anlaşılması gereken manalarını idrak edemezsek Toplumu apaçık delillerle hidayete çağırmakda mümkün olmaz,Allah’a çağırmakda.İnsan ancak kendi anladığına çağırırki buda kendine çağırmak demektir.İşte ihtilafların en önemli sebeblerinden biriside budur. Ümmi toplumu uyandırmak;uyumaları için vargüçleriyle mücadele eden şer güçleri aşmaya ve doğru noktaya odaklanmaya bağlıdır.

Sabırlı ve azimli bir çalışma Rabbi zülcelalin yardımıyla başarıya ulaşacaktır.Zafer yalnız Allah’dandır.İbn-i Kayyum El-Cevzi (Rh.a) Telbisu İblis adlı eserinde şöyle bildirmiştir ‘’Davanın menfaati adı altında Allah c.c’ın çizdiği yoldan sapmak şeytanın saptırma yollarından biridir.’’Zafer ancak Allah’dandır’’ Şer’i şerifin yeter gördüğünü yeter görmeyen tam anlamıyla mübtedidir.Şeriate tabi biri değildir.’’Ve Şehid Seyyid Kutup (Rh.a)’ın şu sözüyle yazımı bitiriyorum.
‘’Diyorlar ki Ümmet’e vahdet lazım.Diyorum ki Vahdetten önce tevhid lazım.’’
Rabbim önce marifetullah’da sonra da Ümmet kavramının mana ve keyfiyetinde bizleri birleştirsin Amin
SELAMUN ALEYKUM
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...


Haber var islah eder, haber var ifsad eder
Şahımerdan Sarı Hoca