Video Foto Galeri Yazarlar
24.11.2017 - Cuma

Mescidi Aksa İmamı: Cihat, İslam’ı Yayma Yolu Mudur?

Okunma: 3601
FİLİSTİN 21 Mayıs 2017 02:46
Videoyu Aç Mescidi Aksa İmamı: Cihat, İslam’ı Yayma Yolu Mudur?

Mescidi Aksa’da bir konuşma yapan Filistinli imam ve hatip Şeyh Abdusselam Ebu’l İzz ‘Küffar olduğu sürece cihat devam edecektir’ dedi.

İsrail işgali altındaki Kudüs halkına seslenen Şeyh Abdusselam Ebu’l İzz şunları söyledi:

“Birçok insan İslam’ın kılıçla yayılamayacağını söylüyor. Yani onlar, Allah yolunda cihadın İslam’ı yayma yollarından biri olduğunu örtbas etmek istiyorlar. Onlar Müslümanların sadece kendilerini savunduklarını söylüyorlar ve eğer bir ülkeyi yahut bir yeri fethedecek olsalar bu ancak oradaki zulmü kaldırmak içindir diyorlar. Yani, eğer insanlar zulüm altında kalmışsa Müslümanlar o zulmü giderirler.

O halde (Müslümanlar) neden o beldelerde kalmaya devam etmiş ve orada İslam’ı uygulamıştır? Müslümanların bir ülkeyi orada zulüm olmadığı müddetçe fethetmek için çıkmadığı yönündeki iddialar doğru mudur?

Zulüm, İslam’a göre hükmetmemek demektir. Yeryüzünde İslam’dan başka tüm yönetim sistemleri insanlık için bir zulümdür. Eğer buna bu yönden bakacak olursak, her ülkede zaten zulüm var! Fakat unutmayalım ki Kuran bizi İslam’ı cihat yoluyla yaymaya mükellef kılmıştır: “Kafirlerden size yakın olanlarla savaşın. Sizde bir sertlik bulsunlar.”

‘Kafirlerden size yakın olanlarla savaşın’ın manası ‘sınırlarınızda olanlar’dır. Bu, İslam ile yönetilmeyen küffar olduğu sürece cihadın devam edeceği anlamına gelir. Bu nedenle fakihler, cihadın sebebini küfrün varlığına bağlamıştır ya da daha dakik söylemek gerekirse; İslam’la hükmedilmeyen kafirlerin varlığına bağlamıştır. Çünkü İslam Devletinde de zımmi olan kafirler vardır, lakin eğer bunlar İslamla hükmediliyorsa bunlara yönelik cihat sonlandırılır ve başkalarına doğru harekete geçeriz.

İslam Ümmeti içinde İslami Yönetim Sistemini tesis etmemiz lazım. İslam Nizamı, dünyanın her yerindeki kapitalizm zulmünü sonlandıracaktır. İslam’ın hükümlerini açıklamalıyız. İslam’ın yayılması için yapılan Allah yolundaki cihat nedir? Bu, Müslümanların dünyanın bir numaralı süper gücü olmaya çalışan güçlü bir devlete sahip olması gerektiği anlamına gelir ki böylece tüm dünyada İslam’ı yayabilsin.

Bizim bütün ülkelerle ilişkilerimiz, İslam’ı yayma esası üzerine bina edilmiştir. (Diğer ülkelerle) geçici anlaşmalar ve iyi komşuluk ilişkilerimiz olsa bile bu, işler dinginleşsin de biz oralarda İslam’ı yayalım diyedir.

Eğer İslam’ı yaymaktan alıkonulmuşsak (cihat etmeye) devam edeceğizdir. Geçici anlaşmalar imzalamayacak ya da iyi komşuluk ilişkileri kurmayacağızdır.”

Kaynak : Asyanin sesi

Haber var islah eder, haber var ifsad eder