Haber var islah eder, haber var ifsad eder
NisaButikAdana