Dağların Hareket Etmesi

Mucize Ayetler 27 Ekim 2016
Facebook paylaşım

20. yüzyılın başlarında Alfred Wegener isimli Alman bir bilim adamı, yeryüzündeki kıtaların Dünya'nın ilk dönemlerinde birarada bulunduklarını, daha sonra farklı yönlerde sürüklenerek birbirlerinden ayrılıp uzaklaştıklarını öne sürdü. 1980'li yıllara gelindiğinde de Wegener'in bu teorisi kanıtlandı. Dünya yüzeyini oluşturan altı büyük tabaka ve sayısız küçük tabakanın sürekli hareket ettiği anlaşıldı. "Tabaka tektoniği" adı verilen teoriye göre, tabakalar kıtaları ve okyanus tabanını da beraberinde taşıyarak Dünya üzerinde hareket ederler. Bu hareket, yılda 1 ila 5 cm. civarındadır.


Haber var islah eder, haber var ifsad eder