Şahımerdan Sarı Hoca'nın Dinler Arası Diyalog Sohbeti

Sohbetler 3 Ekim 2016
Facebook paylaşım

Kur’an-ı anlamaya çalışan Müslümanlar olarak kabullenmekte zorlanmayacağımız bir hakikat vardır ki o da şudur. Arşın Rabb’i gönderdiği elçiler vasıtasıyla toplumlar da varolan şirk ve küfür itikadlarını tedavi etmeyi,onların Bir ve Kahhar olan kendisine kulluk yapılmaları çağrısını ve tebliğini Gaye edinmiştir. Yasin suresi 60-61 Ayeti Kerimelerde mealen ‘’Ey Ademoğulları Ben sizden Şeytana kulluk etmeyin o sizin apaçık düşmanınızdır.Yalnız bana kulluk edin işte dosdoğru yol budur’’ diye söz almadım mı ? buyrulmaktadır.Bu Ayeti Kerime’den de açıkça anlaşıldığı üzere insan ya Allah’a kulluk yapar yada Şeytana Allah’ın dışında kulluk yapanlanlar bizzat şeytanın rızası gaye edinilerek yapılmasa da aldatan ve saptıran şeytan olunca ve onun güzel gösterdikleriyle meşgul olununca dolaylı olarak yine ona kulluk edilmiş olur. Bu açıklama göstermektedir ki İnsan ya Allah c.c’a iman eder ve inancı istikametinde bir hayat yaşar yada Şeytanın adımlarını izler ve esfeli safiline yuvarlanır. Peygamberlerin sonuncusu Hz.Muhammed (S.A.V)’dir. Ondan sonra Peygamber gelmeyecektir.Peki Kıyamete kadar İmtihana tabi tutulan İnsanlara kim yol gösterecek,yaşadığı zaman dininde Hakkı ve Batılı ortaya çıkarıp birbirinden ayrıştaracak İnsanlara hidayet yolunu gösterecek. Bu sorunun cevabı çok açıktır. Tabiki Alimler.Bir Hadisi Şerif’de şöyle buyurmaktadır.Rasulullah (S.A.V) Alimler Peygamberlerin varisleridir.’’Nasıl bir veraset,Her Alim zamanındaki şirk ve küfür itikadlarına başkaldırmak ve Hakk’ı ortaya koyup batılı yoketmekte ancak Peygamberlerin varisleri olabilirler. Kur’an-ı Kerim’in nazil olmaya başladığı dönemde çeşitli inançlara mensub topluluklar vardı.Kimi insanlar kendi elleriyle yaptıklarına Allah azze ve celle’nin bir takım sıfatlarını veriyorlar,kimileri öldükten sonra dirilmeyi inkar ediyorlar,kimileri Allah azze ve celle’ye oğul ve kız isnad ediyorlardı.(Haşa). Günümüz Alim'lerinden Şahımerdan Sarı Hoca Müslümanların İnancını sarsmaya yönelik bir Vatikan projesi olan ''Dinler Arası Diyalog'' oyununu izhar (ortaya çıkartma) 'ya yönelik sohbeti. ''Alimler Fitneyi daha gelirken anlar, Halk ise ancak giderken farkeder.''

1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

FES TURİZM